Popis crkvenih matičnih knjiga u fondu F:451 Istorijskog arhiva Subotica

Za opciju online pretraživanja CMK idite na  link http://e-arhiva.suarhiv.co.rs/ser

F : 451 ZBIRKA CRKVENIH MATIČNIH KNjIGA 1687–1949

Osnovni podaci o fondu

Količina arhivske građe: knj. 322; k. /; traka 29; omota 38; 14,99 m

Jezik građe: latinski, mađarski, slavenosrpski

Stepen sređenosti: registraturski sređen

Informativna sredstva: sumarni inventar, digitalizovani oblik na CD

Kategorizacija: /

Osnovne karakteristike sadržaja građe:

Matične knjige (krštenih, venčanih, umrlih) i indeksi uz matične knjige za godine 1687–1949 sledećih crkvenih opština: Rimokatolički župni ured Sv.Terezije – Subotica, Rimokatolički župni ured Sv. Roke–Subotica, Rimokatolički župni ured Sv.Đurđa – Subotica, Srpska pravoslavna parohija pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg – Subotica, Pravoslavna istočna crkva Sv. Velikomučenika Dimitrija – Aleksandrovo, Rimokatolički župni ured filijala u Aleksandrovu, Evangelističko-augustinsko subotičko-somborsko putujuće svešteničko zvanje, Rimokatoličke parohije u Kunbaji, Rimokatoličke parohije u Kaćmaru,Rimokatolički župni ured Sv. Antuna – Čantavir, Rimokatolički župni ured Sv. Katarine – Ludaš, Rimokatolički župni ured Sv. Petra I Pavla – Bajmok.

Istorijat zbirke: Arhivska građa je preuzeta na osnovu člana 39. Zakona o kulturnim dobrima,595 a shodno Zapisniku o nadzoru nad vođenjem matičnih knjiga i uvida u rad službe ličnog statusa građana matičnog područja Subo tica.596 Preuzimanje je izvršeno 2006. godine.597 Iste godine je formirana Zbirka crkvenih matičnih knjiga 1687–1949.

ARHIVSKA KNJIGA:

 

 

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1756-1773

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1773-1780

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1780-1796

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

9 cm

T

07.07.2006.

1796-1804

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7.5 cm

T

07.07.2006.

1804-1808

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5.5 cm

T

07.07.2006.

1808-1812

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1812-1819

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

10 cm

T

07.07.2006.

1819-1821

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1821-1824

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1824-1827

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1827-1832

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1832-1837

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1837-1841

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1841-1843

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1843-1846

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1846-1848

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1848-1850

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1850-1852

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1852-1853

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1853-1857

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1857-1860

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1860-1862

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

9 cm

T

07.07.2006.

1863-1865

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

9 cm

T

07.07.2006.

1865-1868

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

9 cm

T

07.07.2006.

1869-1871

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1871-1873

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7cm

T

07.07.2006.

1873-1876

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1876-1877

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1877-1879

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1879-1881

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1881-1883

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1883

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1883-1885

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1885-1886

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1886-1888

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1889-1891

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1891

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1892

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1892-1893

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1893-1895

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1895-1896

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1773-1806

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1806-1816

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1816-1824

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1824-1836

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1836-1842

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1843-1852

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1852-1857

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1858-1860

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1861-1862

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1863-1872

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1872-1879

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1879-1882

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1882-1887

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1887-1891

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1892-1896

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1773-1785

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1785-1803

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1803-1813

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1813-1823

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1823-1831

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

9 cm

T

07.07.2006.

1831-1834

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1834-1837

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4  cm

T

07.07.2006.

1837-1843

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1843-1846

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1847-1850

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1850-1851

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1852-1853

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1854-1856

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

10 cm

T

07.07.2006.

1857-1860

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1861-1862

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1863-1864

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1864-1868

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1868-1872

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1872-1874

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1874-1876

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1877-1878

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

2 cm

T

07.07.2006.

1878-1880

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1880-1881

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1881-1884

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1884-1886

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1886-1888

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1888-1890

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1890-1892

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1892-1893

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1893-1894

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1894-1897

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1841-1846

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1846-1852

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1852-1854

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1854-1856

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1856-1867

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1867-1870

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1870-1876

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1876-1883

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1883-1887

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1887-1891

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1891-1895

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1895-1898

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1841-1852

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1852-1863

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1863-1873

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1873-1879

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1879-1889

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1889-1891

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1891-1897

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga.

3 cm

T

07.07.2006.

1841-1851

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1851-1852

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1852-1855

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1855-1856

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1856-1859

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1859-1863

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1863-1868

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1868-1872

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1872-1878

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1878-1882

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1882-1886

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1886-1891

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1891-1894

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1894-1898

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1841-1847

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1848-1852

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1852-1854

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1855-1860

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1860-1868

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1869-1873

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1874-1877

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1878-1882

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1882-1886

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1886-1891

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1892-1895

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1895-1899

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1841-1851

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1852-1859

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1860-1867

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1867-1885

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1886-1891

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1892-1896

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1841-1850

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1851-1855

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1855-1858

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3.5 cm

T

07.07.2006.

1858-1866

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1866-1872

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4.5 cm

T

07.07.2006.

1873-1880

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1881-1886

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1886-1891

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4  cm

T

07.07.2006.

1892-1895

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1895-1900

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1687-1780

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

6 cm

T

07.07.2006.

1781-1800

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1801-1810

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1811-1820

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1821-1830

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1831-1840

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1841-1850

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1851-1860

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1861-1870

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1871-1880

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1881-1890

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

6 cm

T

07.07.2006.

1891-1900

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

6 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1718-1800

Velika crkva – Index matične knjige venčanih

1 index

6 cm

T

07.07.2006.

1801-1839

Velika crkva – Index matične knjige venčanih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1840-1870

Velika crkva – Index matične knjige venčanih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1871-1890

Velika crkva – Index matične knjige venčanih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1891-1900

Velika crkva – Index matične knjige venčanih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1718-1800

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

7 cm

T

07.07.2006.

1801-1820

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

6 cm

T

07.07.2006.

1821-1840

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

7 cm

T

07.07.2006.

1841-1850

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1851-1860

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1861-1870

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1871-1880

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1881-1890

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1891-1900

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1841-1869

Sv. Roko – Index matične knjige rođenih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1870-1876

Sv. Roko – Index matične knjige rođenih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1877-1887

Sv. Roko – Index matične knjige rođenih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1888-1891

Sv. Roko – Index matične knjige rođenih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1892-1895

Sv. Roko – Index matične knjige rođenih

1 index

2 cm

T

07.07.2006.

1841-1948

Sv. Roko – Index matične knjige venčanih

1 index

5 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1841-1866

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1870-1875

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1876-1882

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1883-1886

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1887-1888

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1889-1890

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1891-1915

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1841-1904

Sv. Đorđe – Index matične knjige rođenih

1 index

6 cm

T

07.07.2006.

1841-1942

Sv. Đorđe – Index matične knjige venčanih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1841-1910

Sv. Đorđe – Index matične knjige umrlih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1773-1781

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih, venčanih, umrlih

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1777-1793

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1793-1809

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1809-1819

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1819-1833

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1833-1843

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1843-1852

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1853-1868

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1868-1876

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1876-1887

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1887-1895

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1868-1895

Ex 225

Vaznesenije – P R E P I S   Matičnih knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1744-1773

Vaznesenije – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1777-1807

Vaznesenije – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1808-1854

Vaznesenije – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1855-1868

Vaznesenije – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1868-1895

Vaznesenije – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1744-1773

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1777-1797

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1805-1820

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1821-1832

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1832-1844

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1844-1855

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1855-1867

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1867

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1867-1876

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1877-1889

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006

1889-1894

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

 3 cm

T

07.07.2006

1840-1895

Vaznesenije – indeks matične knjige rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006

1870-1947

Vaznesenije – indeks matične knjige venčanih

1 knjiga

7 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006

1870-1947

Ex 248

Vaznesenije – indeks matične knjige umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1810-1833

Ex 217

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1833-1857

Ex 218

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1857-1884

Ex 219

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1885-1895

Ex 220

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1811-1884

Ex 231

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1885-1895

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga venčanih

1 povez

1 cm

07.07.2006.

1810-1843

Ex 233

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1844-1884

Ex 234

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1851-1943

Ex 244

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Index matične knjige rođenih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1851-1949

Ex 245

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Index matične knjige venčanih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1851-1944

Ex 247

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Index matične knjige umrlih

1 index

2 cm

T

07.07.2006.

1855-1876

Ex 221

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga rođenih

1 knjiga

2 cm

T

07.07.2006.

1876-1885

Ex 222

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga rođenih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1885-1891

Ex 223

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga rođenih

1 knjiga

2 cm

T

07.07.2006.

1891-1901

Ex 224

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga rođenih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1855-1868

Ex 227

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga venčanih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1869-1875

Ex 228

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga venčanih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1876-1891

Ex 229

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga venčanih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1892-1910

Ex 230

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga venčanih

1 knjiga

1 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1855-1869

Ex 235

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1869-1875

Ex 236

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga umrlih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1875-1887

Ex 237

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga umrlih

1 knjiga

2 cm

T

07.07.2006.

1887-1891

Ex 238

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1891-1902

Ex 239

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga umrlih

1 knjiga

2 cm

T

11.08.2006.

1886

Matična knjiga krštenih u rimo.kat. parohiji u KAĆMARU

1 svežanj

1 cm

T

11.08.2006.

1870-1884

Matična knjiga umrlih rimo.kat. KUNBAJA

1 svežanj 5 cm

T

11.08.2006.

1885-1895

Matična knjiga umrlih rimo.kat. KUNBAJA

1 svežanj 4 cm

T

11.08.2006.

1886-1901

Matična knjiga Evangelističko-augustinsko subotičko-somborskog putujućeg gsvešteničkog zvanja

Rođenih:1887-1901

Venčanih: 1887-1901

Umrlih: 1886-1901

1 knjiga

2 cm

T

„Škandal“ ili nešto drugo? (o događanjima nakon nogometnog turnira „Bačke“ 1926. godine )

Jugoslavensko Atletičko Društvo Bačka u Subotici priredilo je od 3. do 6. lipnja 1926. godine proslavu dvadeset petogodišnjice svoga postojanja . Pokrovitelj je bio Veliki župan Dragoslav Đorđević a i gradske vlasti su se aktivno uključile u proslavu. Klub je uspio i da sagradi nove drvene tribine namesto starih iz 1908., koje su bile isto drvene.Fudbal2
Pozvani su i odazvali se sportski klubovi iz zemlje – B.S.K. (Beogradski šport klub iz Beograda), H.A.Š.K. iz Zagreba, te Čehoslovačke – Viktorija Žižkov iz Praga i M.T.K. iz Budimpešte. Prvi dan programa (četrvrtak, 3.VI.) se poklopio sa crkvenim praznikom Brašančevo (Tijelovo). Gradske vlasti su upravo zbog toga i pozvale svoje uposlene da prvo prisustvuju procesiji i službi u crkvi Sv. Terezije a da zatim nastave da sudjeluju na svečanoj sjednici u Gradskoj kući u čast četrvrt stoljeća Bačke, gdje je bio najavljen i čitav sastav gradskog Senata. Program se nastavio u 11 sati, sportskom revijom i svečanom sjednicom. Na njoj je nakon županovog pozdravnog govora, o povijesti kluba govorio Bačkin tajnik dr. Lazar Oršić , a zatim je dr. Josip Prćić , predsjednik Bačke predao spomen-ploču Gradu a zahvale je umesto oboljelog gradonačelnika Albe Malagurskog izrekao podgradonačelnik dr. Matija Evetović. Po podne u 4 sata na igralištu Bačke nastavljeno je sa svečanim programom. U uvodnom dijelu Dr. Stipan Vojnić Tunić predsjednik atletičkog odjeljenja zahvalio se općinstvu grada Subotice a dr. Babijan Malagurski predsjednik nogometnog odjeljenja predao je tom progodom dar kluba Remiji Marcikiću . Nastavljeno je sa dvije utakmice, sastali su se B.S.K. – Bačka (3:0) i izabrane selekcije Sombora i Subotice. Turnir se nastavio utakmicama prisutnih momčadi, a završio u nedjelju susretom M.T.K.- Viktorija Žižkov (0:0). Upravo su događanja nakon toga sportskog nadmetanja prerasla takve okvire i nabojem nacionalizma ušla u vode osjetljive međunacionalne napetosti, koja je prijetila da preraste u sukobe. To samo daje dobru ilustraciju koliko su odnosi među nacionalnim skupinama, bili u prvom redu na lokalu – u Subotici, ali isto tako, ako ne još i mnogo izraženije na razni državne zajednice, uprkos snažnoj državnoj propagandi vladajuće ideologije nacionalnog jedinstva, na vrlo krhkim osnovama.
O tim zbivanjima kojima je i sam svjedočio, sastavio je izvještaj dogradonačelnik dr. Matija Evetović i podnio ga Velikom županu Dragoslavu Đorđeviću.

Velikom županu grada Subotice u Mestu

O incidentu prigodom proslave Jugoslavenskog sportskog kluba Bačka čast mi je podneti gosp. Županu ovaj izveštaj:
Utakmica između češkog kluba „Viktorija Žižkov“ i mađarskog kluba „M.T.K.“ (Magyar Testgyakorlok Köre) vodila se u najboljem redu bez ikakvog incidenta, premda je bilo prisutno oko 6000 duša. Tokom igre su pale ovacije u korist jedne i druge momčadi, prema tome kakvu su igru pokazali, ali se mogla primetiti tendencija kod prisutne mađarske publike da tom prigodom manifestuje i svoj nacionalizam.
Sa strane nekolicine pale su uvrede protiv mađarskog kluba sa povicima „Fuj, napolje s njima!“ kada je neki mađarski igrač bio grub u igri. Tada sam upozorio gosp. Velikog kapetana da ureduje, a tada sam mislio da vel. Kapetan preko svojih organa, umoli one ljude da se čuvaju toga da vređaju naše goste, jer bi se tim činom teško povredilo naše slavensko gostoprimstvo. Iz svečane lože se drukovalo i manifestovalo u lepoj formi uvek za Čehe, jer je ova publika instiktivno imala simpatije za našom severnom braćom.
Utakmica je završena sa neodlučnim rezultatom ( 0:0). Narod se počeo mirno razilaziti, pa sam i ja otišao sa svojom suprugom kući. Posle moga odlaska i kad se publika prilično razišla, tada je gosp. Zaklan, beležnik Okružnog suda, stao na tribinu i u ime naroda tražio da se izda Česima pehar koji je Bačka namenila pobedniku utakmice. Kad je momčad „Viktorija Žižkov“ i „M.T.K.“ izlazila sa igrališta; oba su kluba bila burno pozdravljena, kao što je i običaj, kod svake utakmice. Gosp. Velik kapetan nije preduzeo ništa da ove ljude umiri. Među ostalima koji su galamili i bunili prisutnu publiku, bili su: Dr. Zvonimir Piškulić , advokat; Mitrović, zvaničnik Okružnog suda; Pero Bačević, bivši policijski kapetan; Vasa Jovanović, bivši beležnik I klase i još mnogi drugi, kako sam izvešten većinom sudije i činovnici Okružnog suda. Tada su k njima pristupili: Ivan Marcikić, Gavro Čović, Šime Francišković, Ivan Malagurski, svi odbornici kluba Bačke i molili su ove demonstrante da ne prave smetnje i demonstracije, jer ovo nije politički zbor, nego čista športska priredba i o tome nadležni športski forum rešiti, šta će biti sa jubilarnim peharom. Ali demonstranti su se vladali sve više izazovno i pretili su da će najuriti celu „Bačku“, ako im se izda pehar i grdili su „Bačku“ i nazvali su je anacionalnom i mađarskom.
Odbornici „Bačke“, da spreče još veći škandal, i eventualnu tuču, rešili su da će pehar demonstrantima izdati, jer su znali, da će ovo pitanje rešiti najviši naš športski forum. Kada je „Bačka“ izvadila pehar, onda su vikali: „Živela Bačka! Sada niste više mađaroni“, i tako su otišli. Pehar su nosili Česi i u „Nacionalu“ su ga predali gosp. Stipi Pavlini, učitelju i članu „Bačke“, stime da ovaj pehar „Bačka“ ima da im na banketu svečano preda kao pobednicima. Banket je priređen u bašti hotela „Nacional“, otpočeo je ½ 10 sati. Prvi je govor održao predsednik društva dr. I. Prćić, pozdravio je Kralja i dinastiju i pozvao prisutne da ih pozdrave klicanjem „Živeo, Živela“. U drugom delu svoga govora zahvalio se gr. Senatu za blagonaklonost i potpomaganje društva. Govorio je još dr. L. Orčić koji je pozdravio prisutne pojednih športskih saveza kao beogradskog i osečkog izaslanika, te sve prisutne. Na ovj govor je reflektirao izaslanik beogradskog podsaveza, iznoseći da se Beograd rado seća Subotice, jer je prvu propagandističku utakmicu 1903. g. u Beogradu prikazala momčad dvaju klubova iz Subotice. Pri kraju večere dr. B. Malagurski je pozdravio prisutne klubove po redu, „H.A.Š.K.“, „Viktor. Žižkov“ i „M.T.K.“ naglašavajući u svom govoru da je ova proslava pored nacionalne manifestacije i jedna internacionalna manifestacija športa koja se ne sme nikako ispoljiti u političke demonstracije. Pre ovoga govora, a naročito dok je dr. B. Malagurski govorio, čuli su se uzvici „Šta je sa peharom?, Ko je dobio pehar?“, a najglasniji su bili dr. Piškulić, Vasa Jovanović i Mitrović sudski beležnik, te su tako uzbunili i Čehe, da, ako ime se ne izda pehar, napuste banket, što im je i uspelo. Kada su se Česi dignuli od stola, isto su sa njim napustili banket i gore pomenuti, grdeći rukovodstvo „Bačke“ i sve prisutne, nazivajući ih mađaronima. Pokušao ih tišiti u prvom redu g. Laza I. Ivandekić poč. Kapetan, pristupio sam im ja i rekao: „Molim vas gospodo ne pravite ovde nereda“, tada je od njih progovorio i dr. Ferdo Čulinović i rekao: „Ja sam državni tužilac“, na što sam mu odgovorio, da je tim žalosnije što je i on među onima koji prave nerede. Posle sam pozvao vel. Kapetana da ureduje i da ovu gospodu umiri i napravi reda. G. Vel. Kapetan mi je odgovorio da on nije sposoban da ovde ureduje. Nastavio sam nagovaranje da se umire. Dr. Čulinović se pozivao još i na nacionalizam, našto sam mu rekao da ja to njemu priznajem i znam, ali radi nacionalnog ugleda, molio sam ga da se umire. Ovde napominjem da se za vreme debate i moljakanja, g. Veliki Kapetan, koji mi je stajao iza leđa, po iskazu svedoka smeškao, kao da bi mu ovaj škandal bio po volji i izgledalo je da baš neće ništa da čini, da se ovome stane na put. Konačno su se ova gospoda udaljila iz bašte, te su u susednoj dvorani nastvili grdnje, galamu i pevanje. Po odlasku gđe županice sa banketa, koju su prisutni pozdravili, udaljio sam se i ja sa ženom.
Gospodu koja su se nalazila u susednoj dvorani molio sam kao braću da prekinu ove škandale ma što su se malo i umirili, ali kada su videli gđu županicu počeli su vikati „ua!“. Posle moga odlaska povratio se na banket i g. vel. Kapetan te je savetovao najpre g. dr. Orčiću, a posle i g. Ivanu Marcikiću gr. činovniku sa bi najbolje bilo da se prisutni raziđu, pa da veselje nastave u nekoj drugoj, po njegovom izrazu „birtiji“. Izjavio je dr. L. Orčiću još i ovo: „ako dođe do nečega, on će učiniti za to odgovornim dr. B. Malagurskog“, zbog čega i zašto, nije rekao. Oko pola 1 sata nakon športskog pozdrava udaljio se sa banketa „H.A.Š.K.“ a posle kraćeg vremena i „M.T.K.“ a veselje je nastavljeno u najboljem raspoloženju, do 6-7 sati izjutra. Muzika i još prisutni su izašli na igralište „Bačke“, gde je donešena i bleh muzika, te je otpočelo jedno narodno slavlje sa učešćem 600 do 700 građana. Igralo se tako rekuć samo kolo, koje se proširivalo koliko je široko igralište. To je trajalo do uveče u 9 sati bez ikakvog daljeg incidenta.
Iz svega ovoga vidi se moja čista namera, da sam hteo sačuvati ugled i dostojanstvo naše nacije, držeći u vidu onu lepu vrlinu našeg naroda, da goste, koje smo mi pozvali, cenimo i štujemo, a kao zastupnik gradonačelnika nisam mogao dozvoliti, da se ovi gosti vređaju bilo sa koje strane.

U Subotici, 10. juna 1926. podgradonačelnik:
Dr. M.Evetović

Nije nam poznato kako je Veliki župan Đorđević odgovorio na ovakav dopis. Dr. Evetović je u njemu pokušavao da opravda i sebe ali i rukovodstvo Bačke kao i domaće gledatelje.
A navijanje u cjelini, na utakmici između momčadi Viktorija Žižkov, bratskog slavenskog nogomentnog kluba i mađarskog kluba M.T.K. umalo je izašlo iz domena sportske priredbe. Kako to već obično biva u takvim prigodama, na izazov mnogobrojne domaće publike koja je drukovala za M.T.K. manifestirajući svoj nacionalizam, odgovarala je druga manja skupina, koje je po svršetku meča zahtjevala da se pehar preda Česima. Skupina koja je ga predvodila, insistirajući da pehar dođe u ruke čehoslovačkog kluba unatoč neodlučnom rezultatu meča, bila je predvođena javnim ličnostima i istaknutim pojedincima, mahom državnim službenicima. Nasuprot njima saznajemo da je stajala masa subotičana koji su navijali za mađarski klub, a rukovodstvo Bačke, optuživano da je anacionalno, mađaronsko, našlo se u krajnje neugodnoj situaciji. Ta napetost je kulminirala na banketu, koji su čehoslovaci na nagovor tih ličnosti i napustili. Sve to ilustrira koliko su stare rane u odnosima između pobjednika i poraženih u velikom ratu u Subotici i nakon osam godina ostavile duboke tragove, pogotovo u svjetlu sprovođenja i prakse državne politike. Taj rascijep i sukob između onih koji podržavaju režim i njihovih oponenata sve više će se produbljivati. On će se u narednim godinama najjasnije definirati na političkom polju. Bačka će kao sportska udruga pokušavati da i dalje njeguje sport, u prvom redu nogomet, ali i da se prilgođava društveno političkim slilnicama koje su kreirale stvarnost, nalazeći svoju ulogu i mjesto u datostima koje su one određivale.
A pehar za pobjednika turnira, oko koga je izbio škandal, ostao je u Subotici. Naknadni susret između M.T.K i Viktorija Žižkova u kome bi se odlučilo tko je pobjednik nije nikada odigran. Pehar je do 1949. bio u posjedu Bačke, a od tada u zbirci Gradskog muzeja.

U subotici, lipnja 2012. Stevan Mačković

25 godina FK Backa iz Subotice - 25-year Jubilee of Bacska Szabadka Football Club - YouTube32

25 godina FK Backa iz Subotice – 25-year Jubilee of Bacska Szabadka Football Club – YouTube32

25 godina FK Backa iz Subotice - 25-year Jubilee of Bacska Szabadka Football Club - YouTube38

25 godina FK Backa iz Subotice – 25-year Jubilee of Bacska Szabadka Football Club – YouTube38

25 godina FK Backa iz Subotice - 25-year Jubilee of Bacska Szabadka Football Club - YouTube39

25 godina FK Backa iz Subotice – 25-year Jubilee of Bacska Szabadka Football Club – YouTube39

PALIĆKE TEME

     Kakve su bile gradske zgrade na Paliću 1936. godine?

 

     Gradsko  Tehničko   odeljenje,   potpisan   je   arhitekta   Vasa Stefanović,  podnosi  1936.  godine  gradskim  vlastima   izveštaj   o “gradskim zgradama koje se  nalaze  na  samom  kupalištu  Palić”. (IAS, F:47. III 1330/1938)

1. Zgrada “Velike gostione” (Adresa:Park br. 13).  Građena od cigala, pokrivena eternitom, u zgradi ima  instalacija vodovoda, kanalizacije i električnog osvetljenja. Zgrada  ima  podrum, prizemlje i 1 sprat.

Podrum: U podrumu  ima  15  manjih  i  jedna  velika  prostorija, hodnici i prolazi. Upotrebljava se za ostave.

Prizemlje: Prizemlje ima 2 velike terase, 2  sale  restoracije  i kujnu, prolaze i hodnike i klozete. Patos terase jesu beton pločice, u prostorija,a lađarski patos.

     I sprat: I sprat ima veliku koncertnu salu, dve veće  prostorije, dve manje, prolaze hodnike i klozete.

2. Zgrada “Stari hotel” (Park br. 11 ). Građena je od cigala, pokrivena eternitom ,  na  jednom  krilu  u sporednom  traktu  postoji  podrum.  Ima   vodovod,   kanalizaciju   i električno osvetljenje.  Svi  podovi  svih  soba  jesu  lađarski.  Pod hodnika u prizemlju je azbest, na spratu kamene ploče.

U  prizemlju  zgarde  ima:  jedan  vestibil,  jedan  hodnik,  dva toaleta, šest soba sa,  i  osam  soba  bez  pretsoblja,  dve  sobe  za poslugu.

     Na I spratu ima 1 vestibil, 2 nužnika, 7  soba sa,  i 8 soba  bez pretsoblja, 1 veliki stepenik.

3. Zgrada “Novi hotel” (Park br. 13).    Ima prizemlje i I sprat. Građena je od cigle,  pokrivena  crepom, ima vodovod, kanalizaciju i električno osvetljenje. U  sobama  su  svi podovi lađarski, u sporednim sobama betonske pločice.

     U prizemlju ima 1 vestibil,2 toaleta, 6 većih soba, 8 manjih soba i 1 soba za poslugu.

     Na I spratu ima 2 toaleta, 7 većih i 9 manjih soba.

4. Zgrada “Hotel Trščara” ( Park br. 10).  Zgrada  je  prizemna. Građena  je  od  naboja,  pokrivens  trskom, vodovod ima samo za jedan klozet. Patos  u  sobama  je  lađarski.  Ima električnu instalaciju. Ima 22 sobe, 1 sobu  za  poslugu,  jednu  malu blagajnu, 1 otvoreni hodnik, 1 klozet, 1 pokrirvenu terasu.

5. Zgrada Pošte (Veliki Park).  Zgrada je prizemna. Ima 3 manja odeljenja sa podrumom. Građena je od cigle, pokrivena crepom. Ima električnu instalaciju

6. Zgrada “Tople kupke”.  Zgrada je prizemna. Građena je od cigle, pokrivena crepom.Ima  električnu  instalaciju.  U zgradi su 1 hodnik i klozet, 46 manjih kabina sa beton patosom.

7.  Zgrada “Blatne kupke” (Obala br.9).   Zgrada je prizemna. Građena je od bondruka (reigelvand) pokrivena crepom, ima  električnu instalaciju, patosi su betonski. Ima 1  veću  prostoriju  za  bazen  sa blatom, 1 veću prostoriju sa pregradama za garderobu, 1 prostoriju  sa 7 pregrada, 1 manju sobu za odmor.

8. Zgrada “Male gostione” (Pijaca br. 2). Zgrada je prizemna. Građena je od  cigle,  pokrivena  crepom.Ima  električnu  instalaciju, vodovod i kanalizaciju, patos je lađarski.Zgrada ima 2 lokala, kujnu.

9. Zgrada “Mali Abel”.  Zgrada je prizemna. Građena je od cigala, pokrov šindra, patos  lađarski,  ima  električnu instalaciju.Ima 16 manjih prostorija.

10. Zgrada “Hladne kupke” (ženska kupka).    Zgrada je prizemna, na srednjem delu I sprat. Građena je  na  vodi  od  drvenog  matrijala,  pokrov  je  od  crepa. U prizemlju: 1 ulaz, 4 manja odeljenja kao ostave, 102 malih kabina  kao garderobe.  Na  spratu:  1  drveni  stepenik,  14  malih  kabina   kao garderobe.

11. Zgrada gostionice na Štrandu.   Zgrada je I spratna. Građena je od bondruka, pokrov  od  crepa.U  prizemlju  ima  1  veliki pretprostor, 1 kujnu i ostavu. Na spratu  ima  1  otvorenu  terasu,  4 manja odeljenja.

12. Glavi ulaz ( toranj za vodu).  Glavni ulaz je od drveta. Toranja za vodu građen je  od  cigala, pokriven je šindrom.

13. Paviljon za muziku.  Građen je od drveta, pokriven je crepom, patos lađarski.

14. Kabine na Štrandu.  Građene su od dasaka, pokrivene su crepom, ima 600 kabina. Dalje su opisanae: zgrada  mašinske  kuće, 2 zgrade čuvara, tehničkog magazina i vešernice.

     Dalje su opisane još i sledeće zgrade: mašinska kuća (  delimično jednospratna), 2 za čuvare (1  od  cigala,  1  od  naboja),  tehičkog magacina ( mešoviti materijal) i vešernica.

 Subotica     1999.                                             Stevan Mačković

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: