Muzealna izložba života subotičkih Srba od starine pa do danas, 11.11.1933.

F 28 8 185 1933

IAS, F:28.8.185/1933

%d bloggers like this: