Škole između dva rata

F:22

Sve škole koje su se nalazile van teritorije građavinskih reona i to:

 1. Miloš Obilić, Čavolj 207
 2. Kraljević Marko, Hajdukovo 663
 3. Zmaj Ognjeni Vuk, Hajdukovo 48
 4. Car Lazar, Hajdukovo 130
 5. Devet Jugovića, Hajdukovo 491
 6. Zmaj Jiran Jiranović, Palićke ugarnice 69
 7. Knez Miloš, Stara Torina 103
 8. Kajmak čalan, Stara Torina 366
 9. Vuk Karad žić, Stara Torina 540
 10. Narodne Gusle, Stara Torina 678
 11. Pajo Bačić, Bikovo 201
 12. Ilo Kujund žić, Bikovo 260
 13. Knez Mihajlo,  Šupljak 365
 14. Ica Čurčić Malagurski, Bikovo 43
 15. Đura Jakšić, Gornji Verušić 215
 16. Kumanovo, Donji Verušić 173
 17. Franjo Sudarević, Donji Verušić 123
 18. Bozo  Šar čević, Donji Verušić 334
 19. Petar Petrović Njegoš, Donji Verušić 50

 

%d bloggers like this: