Broj umrle dece 1934.

Vitalna statistika 1934.

364/935 mat.

rođenih Umrlih ukupno Umrlo dece Uzrok smrti umrle dece
0-1 god. 1-14- god. Bolest organa za varenje Bolest organa za disanje Tuberkuloza
2 494 1 842 503 121 42 117 32
Subotica, 19.04.1935

Svaka 5 (peta) beba nije preživela prvu godinu.

Mortalitet dece do 1 godine je bio čak 20,16%!

%d bloggers like this: