Bombardovana Subotica, 1944.

»Osim toga za vreme rata Subotica je u više mahova pretrpila bomardovanje i usled toga je na teritoriji grada oštećeno odnosno porušeno 19% svih zgrada u gradu…« F:68. V 7/1950

bomb

 

više: http://www.gradsubotica.co.rs/crni-18-septembar-1944-g-u-subotici/

%d bloggers like this: