Mačkovići svi i svuda

Grupa na facebooku posvećena prezimenu Mačković.

Javna, otvorena za sve.   https://www.facebook.com/groups/585775208282211/

 

2

p107_1304_2000

Luka Mačković sa sinom Stankom

Jedan od prvih Mačkovića u Subotici je bio istaknuti funkcioner, senator u prvoj civilnoj gradskoj upravi – Magistratu, Joanes Macskov (Ivan Mačkov).

O tome govore zapisnici Magistrata:

sednica 1744. decembar 14.

Magistrat je održao sednicu u sledećem sastavu: Grga Vidaković (Gregorius
Vidakovics), zamenik sudije, senatori:Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Grga Križanović (Gregorius Krisanovics), Andrija Pavlešanov (Andrea Pavlesanov), Josip Kopunović (Iosephus Kopunovics), Ivan Vojnić (Ioannes Vojnics) i Ivan Mačkov (Ioannes Macskov). Luka Brnić (Lucas Brnics), stanovnik Sent Marije (Szent Maria) podneo je tužbu protiv govedara koji je služio kod Josipa Horvackog (Iosephus Horvatskï), jer mu je, navodno, ukrao 2 jagnjeta, što je posvedočio i mladić Miško Zvekanov zvani Sluga (Misko Zvekanov, Szluga). Govedar Horvat Ištvan (Horvath Istvan) poricao je optužbe, tvrdeći da je Mihajlo Gabrić zvani Glišo (Michail Gabrics, Gliso), ukrao a potom odveo stoku u Čantavir (Csantaver), nudeći ovom novac ako bude ćutao. Tako su tražena dva jagnjeta još uvek u Gabrićevom stadu.

DRUGI PODACI:

Magistrat 2.3.1756. godini se javlja sklapanje braka  – Matko Machkovich  sa Eva  Gregorius

12.9.1758.  je kršten     Marcus Machkovich

 

 

Luka Mačković ( Subotica 17.10.1863. – Subotica ?  ). Kršten u crkvi Sv. Tereze.

Brat blizanac Stipan (17.10.1863. –  ? )   Luka je bio ratar. Lukina žena je bila Verona Ivić

(  1868 –   ? ).    Venčani  su 21.11.1887. Njihovi roditelji su bili  Ivan Mačković (1838.-) i           Marija Petričev (  ?  –  ?  )

%d bloggers like this: