Subotica i njena istorija (wordpress) ili moji blogovi

https://historysubotica.wordpress.com/

https://subotickaistorija.wordpress.com/

https://suistorijablog.wordpress.com/

https://suistorija.wordpress.com/

https://mixsu.wordpress.com/ https://mixsu.wordpress.com/

https://stevanmackovic.wordpress.com/  https://stevanmackovic.wordpress.com/

https://suboticacelix.wordpress.com/

https://wordpress.com/view/suboticazasvakoga.wordpress.com

https://istorijskiarhivsubotica.wordpress.com

https://stevanmackovic.wordpress.com/

kivagott

korice-20-final

 1. Karte za BLATNU KUPKU na Paliću, 1938
 2. Mačkovići svi i svuda
 3. Promocija
 4. Vodotoranj na Paralelnom putu
 5. Predizborna atmosfera…
 6. Bunjevački…
 7. Plan za podizanje rk. katedrale u Beogradu
 8. Lányi Ernő (Erne Lanji) i njegova molba za tromesečni boravak sina u Subotici
 9. Promocija knjige dr Lajoša Hovanja „Sliv jezera Palić“
 10. Bombardovana Subotica, 1944.
 11. DOPRINOS SUBOTIČKIH LEKARA – JEVREJA ZDRAVSTVENOJ SLUŽBI GRADA TOKOM XIX I XX VEKA
 12. Pečati (nekih) subotičkih privrednika, 1918-1941
 13. Urania,radnja za proizvodnju igračaka
 14. Facebook stranica Istorijskog arhiva Subotica
 15. Staniša Neorčić (1868-1926)
 16. Školske prilike, 1918-1941
 17. Subotica 1918-1941, osnovni parametric
 18. Molba Lifka Aleksandra radi prijema u državljanstvo Kraljevine Jugoslavije
 19. Zavičajnost Josipa Rufa
 20. Izveštaj sreskog načelnika Subotice o stanju u srezu 1937. Godine
 21. Subotica 1929. O vodama
 22. Maurice Van Seebeck
 23. PROSLAVA 250. OBLJETNICE DOSELJAVANJA VEĆE SKUPINE BUNJEVACA (1686-1936)
 24. Dr Lajoš Hovanj, SLIV JEZERA PALIĆ
 25. Vizitka Alojzija Stepinca
 26. Seidner Sándor – Samu i njegova fabrika
 27. O NJEGOŠEVU iz Arhiva
 28. Alba M. Kuntić
 29. Henrik Bachrach, veleposednik
 30. Trgovina gvožđem i prometno d.d.
 31. Pravni fakultet, 1932.,posmrtnica
 32. Teniski trener – siromah
 33. Josif Ruf (Ruff Jozséf)
 34. O starim vremenima, Subotici i Arhivu
 35. Dajč Herman, Palić
 36. Broj umrle dece 1934.
 37. Lepotice Subotice, 1924.
 38. Градска Штампарија и Књиговезница
 39. Bilo pa prošlo…
 40. Obdanište Radničke samopomoći 1925.
 41. PREDMETI O KOMUNALNOJ HIGIJENI (1918-1926) IZ ARHIVSKE GRAĐE
 42. Škole između dva rata
 43. Muzealna izložba života subotičkih Srba od starine pa do danas, 11.11.1933.
 44. Štrosmajerova ulica 1985.
 45. Dr Josip Martinis, lekar, Dalmatinac u Subotici
 46. Mijo Mirković (1898-1963), profesor subotičkog Pravnog fakulteta, kao ekonomski istoričar
 47. ИЛУСТРАЦИЈЕ О ИСТОРИЈИ СРБА У СУБОТИЦИ И ОКОЛИНИ
 48. ULOMCI ZA POVIJEST SUBOTICE U 1925. GODINI
 49. Subotica kroz vekove Medjuratni period 29.10.2014.
 50. Subotica kroz vekove Moderna Subotica 12.11.2014.
 51. ULOMCI ZA POVIJEST SUBOTICE U 1925. GODINI
 52. Svetlost, udruženje stud. subot. Prav. fakulteta, Pravila i Poslovnik
 53. Članovi Proširenog Senata (skupštine) grada Subotice 1925. Godine
 54. YouTube, FOTO MIX SZABADKA, SUBOTICA 1900-1945
 55. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI SUBOTICE (1918-1941)
 56. Holokaust – edukacija o prošlosti, kao uslov boljoj budućnosti na primeru Subotice (O izvorima koji svedoče o žrtvama holokausta sa ovog područja)
 57. Zadužbine sa objektima u Subotici
 58. Popis crkvenih matičnih knjiga u fondu F:451 Istorijskog arhiva Subotica
 59. „Škandal“ ili nešto drugo? (o događanjima nakon nogometnog turnira „Bačke“ 1926. godine )
 60. PALIĆKE TEME
 61. Matična knjiga krštenih 1773.
 62. O PALIĆU I PALIĆANIMA
 63. Kakve su bile gradske zgrade na Paliću 1936. godine?
 64. Od Subotice do Blajburga (Bleiburga), dnevnik partizana
 65. EX PANNONIA
 66. Magyarul
 67. A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 60 ÉVES TEVÉKENYSÉGE
 68. A SZABADKAI POLITIKAI ÉLET A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
 69. Dnevnik Grge Ivandekića, 1944/45
 70. Od Subotice do Blajburga (Bleiburga), dnevnik partizana
 71. Molba vlasnika bordela (IAS, F:47. Gr. 511/1926)
 72. Par podataka o Sokolskom domu na Paliću.
 73. Od kupališnog lekara do narodnog poslanika – dr Gabor Santo (Szánto Gábor)
 74. Josip Vuković – Đido, njegovo političko djelovanje i rezultati, 1926. -1941.
 75. Marko Jurić
 76. KONEN (CONEN) VILIM JAKOBČIĆ
 77. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice
 78. CRVENI KRST U SUBOTICI (1886-1946), A SZABADKAI VÖRÖSKERESZT MEGALAKULÁSÁTÓL A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI LEGELSŐ ÉVEKIG (1882/1886-1946)
 79. Crtice (beleške) o dvotočkašima u Subotic
 80. Subotica 1933. godine, po izvještaju gradskog Kulturno-socijalnog odjeljenja
 81. Podaci o komunalnoj higijeni
 82. “STANTIĆ I LASSNER” (“BRAĆA PLETL”)
 83. matična knjiga krštenih, župa Sv. Terezije
 84. A szekicsi (Lovćenac) német gyűjtőtábor (1944-1946)
 85. Beleške o Muzičkoj školi između dva rata (1919-1939)
 86. Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima nakon oslobođenja (1944.-1946.)
 87. Da li ste znali? Hronologija crtica i zanimljivosti iz prošlosti
 88. Aleksandar Lifka (prilozi)
 89. Azilanti radnici šire klice! (1928)
 90. Bioskop KORZO
 91. Cigansko ostrvo
 92. Crni septembar 1928. (sanitetska statistika)
 93. Les amis de la France section de Subotizca, Francuski klub i Francuski Licej
 94. Neke od cena 1932. Godine
 95. Oluja u Subotici 1925. godine (podaci)
 96. Podaci o Ciganima
 97. Policija (Gradska kapetanija) i dešavanja u vezi sa njom
 98. Porodica (Štilinović) sa 11 dece, 1921-1935
 99. Regrutacija 1928. Godiine
 100. Da li ste znali? Hronologija crtica i zanimljivosti iz prošlosti
 101. Štamparija Jugoslovenskog Dnevnika
 102. Subotičani zarobljeni u Rusiji u Prvom sv. ratu.
 103. ZANATLIJE SUBOTICE U DRŽAVNOM POPISU 1828.GODINE
 104. DESETI SUBOTIČKI ARHIVSKI DAN 21.09.2017.
 105. DIPLOMA SLOBODNOG KRALJEVSKOG GRADA MARIA THERESIOPOLIS OD 1779. GODINE
 106. Dokumenti o Srpkinji Sofiji Petrović (1901-1944) iz Budakalasa
 107. Ekonomsko odeljenje, 1919-1927
 108. Emil Libman, GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE, I, II (1828–2009)
 109. Emil Libman, GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE – II (1828–2009) Subotica, 2011.
 110. EX PANNONIA
 111. AUTOMOBILSKI KLUB SUBOTICA 1925-1945.
 112. BLAŠKO RAJIĆ I STVARANJE PRVE JUGOSLOVENSKE DRŽAVE
 113. Dr Emil Libman: Prva građanska Bolnica u Subotici
 114. EX PANNONIA 11
 115. Ex Pannonia, br. 17
 116. EX PANNONIA, br. 20
 117. Ex Pannonia, časopis IAS
 118. Fábián Borbála: A Szabadkai villamos és világítási részvénytársaság első évei – 111 éves a szabadkai villanyvilágítás
 119. Lalia Gábor, főlevéltáros: Vándorsáskák a szabadkai határban
 120. PROLOG RATNIH ZBIVANJA
 121. EX PANNONIA
 122. Res mythica vagy res publica? Szabadka polgársága a helyi kiadványok tükrében
 123. SZABADKA POLITIKAI ÉLETE A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
 124. VÖLGYI JÁNOS, SZABADKA EGYKORI POLGÁRMESTERE
 125. Mađarska zgrada” (Trg Lazara Nešića 2)
 126. EX PANNONIA 15–16
 127. FOTO mix
 128. A magyar kenyér ünnepe, 1941. Augusztusában
 129. AERO KLUB Subotica, 60/70 godine
 130. Centar, Radijalac, 1960-tih
 131. Fidelinka, Štafeta, 1980.
 132. Foto mozaik – Subotica kroz XX vek
 133. Fotografije Subotice 60/80-tih godina
 134. Ilustracije za istoriju Subotice u prvoj polovini XX veka
 135. konferencija u “Fidelinki” i izlazak štafete Mladosti, 1980.
 136. Radnje: Gvožđar, Čelik
 137. Srećan Ti rođendan druže Tito
 138. Fotografije (1916-1917) jadranske obale dr Bele Maćašovskog
 139. GRADSKA KUĆA I SUBOTICA (1912-2012) TRAJANJE, PROMENE
 140. IZLOŽBA: SUBOTIČKE GRADSKE KUĆE
 141. Hartman József gépjárműveztök lapja
 142. Hütter Árpád, FAKO D.D.
 143. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI / IPAR ÉS IPARÓSOK
 144. “ORIENT, TVORNICA ŠKROBA I NUZPRODUKATA”
 145. BELEŠKE O GRADSKOJ PLINARI I ALFONZU SEEREINERU
 146. CIGLANA “MAČKOVIĆ
 147. Dr Matija Bruk (Brück)
 148. DRVOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
 149. FABRIKA JOSIPA RUFA (danas PIONIR)
 150. Felsóbásckai Egyesült Gázmalmi R.t. Gornjebačko udruženo paromlinsko d.d.
 151. HARTMANN TEREZA i SUBOTICA U NJENO DOBA
 152. KONRATH RADIO
 153. Mala galerija likova industrijalaca (1918-1941)
 154. Bek Mano (Beck Manó) fabrikant sapuna
 155. FABRIKA DINAMO MOTORA RAJTER LASLA
 156. Herman Lea r. Braun, Marta Albahari i njihova ciglana
 157. Mlinar Svoboda Antun
 158. PIUKOVIĆ & CO.
 159. Margit mlin d.d.
 160. Minerva d.d. ( 1911-1946)
 161. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI / IPAR ÉS IPARÓSOK
 162. MIRKO ROTMAN i BELA GAJGER (fabrika bicikala PARTIZAN)
 163. Od Kramera do Željezničara a.d.
 164. Od Kramera do Željezničara, Von KRAMER bis zu ŽELJEZNIČAR AG.
 165. OUZOR / Okružni ured za osiguranje radnika
 166. PORODICA INGUS, vlasnici tvornice tepiha MEKKA
 167. PREHRAMBENA INDUSTRIJA (radni rukopis)
 168. Priča o firmi “BRAĆA LENARD
 169. SALAMON GINGOLD, tvornica ribljih konzervi
 170. Szabadka gyáripara és a gyártulajdonosok, 1918–1941
 171. UVOD
 172. Vlasnici i radnici firme Braća Goldner
 173. Istorija zdravstva, vitalna statistika 1925-1927
 174. Prva građanska Bolnica u Subotici – povodom 165 godišnjice osnivanja (1841-2006)
 175. Iz povijesti svakodnevice, od cantora i organisste do senatora (1747- 1773)
 176. IZVEŠTAJ VOJNOJ OBAVEŠTAJNOJ SLUŽBI O BUNJEVCIMA, IZ 1934. GODINE
 177. Kako je “nestala” trska iz Kelebijskog rita (1936)
 178. Karte i mape od XVIII do XXI veka
 179. Karta Maria Tereziopola Gabriela Vlašića (Wlassics)
 180. Katalog analitičkog inventara odjeljena Senata Veliki bilježnik za godine 1919. i 1920.
 181. Keler Vencel, Nemac iz Knićanina u Subotici (1933)
 182. Malo zemlje a mnogo dece (Crtice iz demografske istorije međuratnog perioda)
 183. Moja bibliografija:
 184. Naučno-informativna sredstva, analitički inventari
 185. O analitičkim inventarima fonda F. 47 Senat grada Subotice
 186. ZBIRKA PROJEKATA 1845 – 1989
 187. Novine (i crtice iz novina)
 188. BORBA, 20.06.1924.
 189. NAŠE SLOVO, režimski list
 190. „Glas Naroda“ 1933-1935
 191. O Arhivu
 192. 60 GODINA DELATNOSTI ISTORIJSKOG ARHIVA SUBOTICA
 193. A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 60 ÉVES TEVÉKENYSÉGE
 194. A Szabadkai Történelmi Levéltár legrégibb oklevele (A Szenczy család címeres nemeslevele)
 195. A szegedi szandzsák…/NASELJA, STANOVNIŠTVO I TURSKI POSEDNICI SEGEDINSKOG SANDŽAKA 1570. GODINE
 196. Dokumenti o prohujalim vremenima
 197. MEMORANDUMI
 198. O ALBUMU FOTOGRAFIJA DR BELE MAĆAŠOVSKOG
 199. Prvi gradski Statut (Policijski Pravilnik) iz 1745.
 200. Informacijsko okruženje i naučno-informativna sredstva u Istorijskom arhivu Subotica
 201. Ismertető a Szabadkai Történelmi Levéltár bírósági fondjairól
 202. O Arhivu
 203. Katalog i materijal sa izložbe o tri gradske kuće (1751-1828-1912)
 204. LEVÉLTÁRI KALAUZA
 205. Mesto i uloga Istorijskog arhiva Subotica u realnoj lokalnoj i virtuelnoj svetskoj zajednici
 206. Naučno-informativna sredstva i korisnici, teorija i praksa u Istorijskom arhivu Subotica
 207. O strukturi i profilu korisnika arhivske građe u Istorijskom arhivu Subotica (2005-2008)
 208. PROTOKOL MAGISTRATA POVLAŠCENE KRALJEVSKO-KOMORSKE VAROŠI SENT MARIJA – PRE ZVANE SABATKA 1743-1756
 209. ŠKOLSKO NADZORNIŠTVO SUBOTICA, sumarni inventor
 210. Smiljan Njagul, Istorijski arhiv Subotica u lokalnim elektronskim medijim
 211. Šta se krije u Arhivu? ( ili kako je u Bačkoj Topoli predstavljen Arhiv 2011. godine )
 212. VII subotički arhivski dan
 213. VODIČ KROZ ARHIVSKE FONDOVE ISTORIJSKOG ARHIVA SUBOTICA, I
 214. O Hrvatima u Subotici
 215. Bački Bunjevci u jugoslavenskoj državi (1918-1941)
 216. Bunjevački Hrvati i progoni 1939
 217. Bunjevački Hrvati u svijetlu proslave 250. godina doselidbe jedne veće grupe Bunjevaca (1686-1936)
 218. BUNJEVCI SUBOTICE IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA
 219. CRTICE IZ ŽIVOTA TRI SUBOTIČKE MATICE
 220. HRVATSKI KATOLIČKI ORAO – SUBOTICA
 221. Josip Vuković – Đido, njegovo političko djelovanje i rezultati, 1926. -1941.
 222. MATIJA EVETOVIĆ (crtice kronologije)
 223. MATIJA EVETOVIĆ KAO PARADIGMA POLOŽAJA BUNJEVAČKIH HRVATA U SUBOTICI
 224. Mile Budak u Subotici
 225. SUBOTIČKA PROSLAVA 1000 GODIŠNJICE HRVATSKOG KRALJEVSTVA
 226. Svjedočanstvo o odnosu policije prema hrvatskim prvacima u Subotici uoči parlamentarnih izbora 1925.
 227. O počecima Dužijance i Katoličkog divojačkog društva
 228. O ratnim stradanjima porodice Varga 1941-1944.
 229. PEČATI I ŠTAMBILJI
 230. Podaci o komunalnoj higijeni
 231. PORODILIŠTE “UDARNIK” (1945/46)
 232. Priča o subotičkoj industriji od 1918. do 1941.
 233. HEMIJSKO – KOZMETIČKA INDUSTRIJA (1918 – 1941)
 234. Prvi svetski rat
 235. Gdje su u Subotici pokapani vojnici iz Hrvatske, a gdje subotičani u Hrvatskoj za vrijeme velikog rata (1914.-1919.
 236. Upisi u Matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog Matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih Hrvata ( A-B)
 237. Rat 1941-1945
 238. Crtice o ŽUTOJ KUĆI
 239. Interenirani, ubijani 1941…(O sudbini jednog internirca iz Bačke Topole)
 240. Logor za Nemce u Sekiću (1944 – 1946), Sekić, Konzentrationslager für Deutsche (1944-1946)
 241. Logor za Nemce u Sekiću (1944 – 1946), Sekić, Konzentrationslager für Deutsche (1944-1946)
 242. Imenik žrtava Drugog svetskog rata na području subotičke opštine (i par novih izvora)
 243. SUBOTICA I CIVILNE ŽRTVE NAKON OSLOBOĐENJA (1944.-1946.)
 244. SPORT
 245. A Palicsi Olimpiái Játekók 1880-1914.
 246. JUGOSLAVENSKO ATLETIČKO DRUŠTVO BAČKA
 247. Šta nam govore signature iz građe Arhiva
 248. Stranka traga za pravdom
 249. SUBOTICA IZMEĐU DVA VELIKA RATA
 250. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT TEVÉKENYKEDŐ SZABADKAI IPAROSOK NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELE
 251. MANIFESTACIJE I KULTURA U SUBOTICI (1918. – 1923.)
 252. O javnim službenicima (službama) u Subotici (1918–1941)
 253. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice 1933.
 254. Razgovor o tome šta je bilo
 255. ŠKOLSKE PRILIKE U SUBOTICI 1915-1941 (1945)
 256. Subotica 1933. Godine
 257. ULOMCI ZA POVIJEST SUBOTICE U 1925. GODINI
 258. Subotica, mozaik istorije, XX vek
 259. Bibliografija arhiviste Lasla Mađara ( 1-328)
 260. GALERIJA LIKOVA
 261. Subotica, mozaik istorije, XX vek
 262. GALERIJA LIKOVA
 263. “BRAĆA GOLDNER”
 264. Gradski bibliotekari Mijo Mandić i Rade Lungulov
 265. Jevrejska zajednica, crtice
 266. Hartmann, Rothman /Geiger, Kopp, Steiner, Ruff, Gingold
 267. Švimer Lili (Schwimmer), talentovana a siromašna učenica Muzičke škole.
 268. Ličnosti, poznate i manje poznate
 269. Blaško Mesaroš (1887-1938), teolog-pisar-bibliotekar-samoubica
 270. Dr Marcel Lebl ( Löbl Mársel), advokat
 271. Dr Matija Rabštajn
 272. Dr Mijo Mirković, Subotica i Pravni fakultet u prvim godinama od njegovog dolask
 273. Dr Mirko Kosić, crtice
 274. CONEN VILIM JAKOBČIĆ
 275. Jakša Damjanov
 276. JOSIP HARTMAN
 277. Karlo Dragutin Napravnik
 278. Dr Ney Vladislav, lekar za ženske bolesti
 279. FRANJA SILBERLAJTNER (Szilberleitner Ferenc)
 280. Galerija portreta istaknutih (i manje istaknutih) subotičana u periodu 1918.-1941.
 281. Brumer Julije (Brummer Gyula) i “PRVA SUBOTIČKA TVORNICA BOMBONA I ČOKOLADE”
 282. Dobro nam došao druže TITO!
 283. GALERIJA LIKOVA
 284. Ličnosti, poznate i manje poznate
 285. Galerija portreta istaknutih (i manje istaknutih) subotičana u periodu 1918.-1941.
 286. dr KATANEC MIHOVIL
 287. Jedan grof u Subotici- Raul Busseul
 288. Geza Klein (Komor) i njegova fabrika
 289. IVAN SARIĆ, prvi letač ali i biciklista, fudbaler…
 290. Jeremić, Risto, liječnik, povjesničar zdavstvene kulture, publicist
 291. KIZUR IŠTVAN
 292. Molba pčelara Ive Bukvića za osnivanje pčelinjaka pri Poljoprivrednoj školi na Paliću (1919.)
 293. ph. Alfred Blum
 294. O familiji Schwitzer
 295. O fimiliji Škaljer (Skaljer) u Subotici
 296. Sever Zvekić
 297. Stevan Vaci (Váczi István)
 298. Vajar Franja Matuška (Matuska Ferenc szobrász )
 299. Đorđe Defrešvil (George de Frescheville)
 300. Đula Vali (Váli Gyula)
 301. Алекса Ивић
 302. Mladen Prodanović, policajac, aferaš, ratni zločinac
 303. Gde su u Subotici “radile” prostitutke 1925. Godine
 304. HORTUS, rasadnik
 305. HOSSZÚ SZABADKAI XX. SZÁZAD
 306. Subotica, mozaik istorije, XX vek
 307. Javna burza rada, podružnica Subotica
 308. Kadrovi iz Lifkinih filmova
 309. Kako je Lazar Stipić planirao prodaju vrijednih mađarskih gradskih umjetnina
 310. Ko je bio Blaško Rajić a ko Ivan Milutinović? (ili, zašto bi kerska škola trebalo da nosi Blaškovo ime)
 311. Odnos vlasti prema prostituciji u Subotici pre i nakon II svetskog rata
 312. Podaci o lovstvu i lovcima, tridesetih godina
 313. Prilog istoriji razvoja Ekonomske škole “Bosa Milićević” u Subotici u periodu od 1950-1960. Godine
 314. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice
 315. Spomenik Jovanu Nenadu Crnom
 316. ŽIVOT I RAD DR ANTONA KOVAČA – prvog upravnika Građanske bolnice u Subotici
 317. Subotičke fabrike – zagađivači Palića u 1939. Godini
 318. (English?) airplane crashed near Palic in May 1944, Avion ( engleski?) pao kod Palića maja 1944.
 319. Crtice o tome kako je Subotica gazdovala Kupalištem Palić u međuratnom periodu (1918-1941)
 320. GRADSKA EKONOMIJA NA PALIĆU
 321. O ribarstvu na Paliću (1922-1948)
 322. Od kupališnog lekara do narodnog poslanika – dr Gabor Santo (Szánto Gábor)
 323. Planovi za podizanje dvije nove crkve na Paliću
 324. Šta su zahtevali Palićani na zboru Narodne Radikalne Stranke 1926. godine” je zaključana
 325. Strani turista propao kroz molo na Štrandu – tužen “Napló” !
 326. Subotičke fabrike – zagađivači Palića u 1939. godini” je zaključana
 327. Szabadkai iparosok nemzetiségi összetetéle a két világháború között, BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL XXVI, Kecskemét, 2014, 88-104.
 328. SZENT MARIA KIVÁLTSÁGOS KIRÁLYI KAMARAI MEZŐVÁROS TANÁCSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE – KORÁBBI NEVÉN SZABATKA
 329. Születési anyakönyv 1886. zsidó hitközség, MKR Jevreja
 330. Toponimi-Jakobčić naselje, Ćirina ćoša, Manojlović salaš
 331. ZABAVIŠTA IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
 332. Zločini, prestupi, prekršaji
 333. БАЈМОК, BAJMOK, BAJMAK…
 334. КРШТЕНИ ПРАВОСЛАВЦИ, 1777.
 335. НОВИНЕ, NOVINE, TISAK, ÚJSÁGOK
 336. Bunjevačke Novine (1924-1927, 1940-1941)
 337. Szabadkai iparosok nemzetiségi összetetéle a két világháború között, BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL XXVI, Kecskemét, 2014, 88-104.

https://stevanmackovic.wordpress.com/wp-admin/nav-menus.php

Struktura menija

Poredajte stavke kako želite. Kliknite na strelicu desno od stavke da prikažete dodatne opcije za konfiguraciju.

 1. PočetnaKorisnički linkUredi
 2. Šta je bilo nekada davno, davno…Korisnički linkUredi
 3. O stanovništvu, 1702-1931 (Subotica, Novi Sad) podstavkaStranicaUredi
 4. Vermes Gábor plaća najviše poreza ili ko su 1892. bili virilisti podstavkaStranicaUredi
 5. Kad gore vatrogasci (požar u tornju Gradske kuće, 1923.) podstavkaStranicaUredi
 6. ZBIRKA KOPIJA F:172 podstavkaStranicaUredi
 7. Subotičke fabrike sa preko 50 zaposlenih, 1931. podstavkaStranicaUredi
 8. O Tavankutu iz Arhiva podstavkaStranicaUredi
 9. Službenici Grada, 1926-1940podstavkaStranicaUredi
 10. Iskrice iz tmine prošlostiKategorijaUredi
 11. Vermes Gábor plaća najviše poreza ili ko su 1892. bili virilisti podstavkaStranicaUredi
 12. Spisak ličnosti izabranih 24.11.1918. za delegaciju Subotice za veliku narodnu skupštinu u Novom Sadu 25.11.1918. podstavkaStranicaUredi
 13. Iz arhivske građeStranicaUredi
 14. Diploma iz 1779. podstavkaStranicaUredi
 15. Kao posledica rata kriminalitet se razvio u većoj meri! (1924)podstavkaStranicaUredi
 16. Kupatilo 1905. (po reklami Wiesz Antala) podstavkaStranicaUredi
 17. Subotica 14.03.1945. – „…nekolicinu streljati!“ podstavkaStranicaUredi
 18. Subotica na starim kartama i mapama/SZABADKA A RÉGI TÉRKÉPEK TÜKRÉBEN, izložbapodstavkaStranicaUredi
 19. Šta je bilo zabranjeno raditi u gradu 1745. godine podstavkaStranicaUredi
 20. Srbin, rimokatolik – J.M.SpartakpodstavkaStranicaUredi
 21. Verska struktura stanovništva Subotice 1931. godine podstavkaStranicaUredi
 22. Kolaž fotografija (1900-1945)podstavkaStranicaUredi
 23. Socialno higijenska pitanja, 1935.podstavkaStranicaUredi
 24. Kolaž fotografija (1900-1945)StranicaUredi
 25. ŽUTA OBALA, SÁRGA PART, PalićpodstavkaStranicaUredi
 26. Festival OMLADINA podstavkaStranicaUredi
 27. Subotički biografski leksikon, Szabadkai életrajzi lexikonStranicaUredi
 28. MAGYAR LÁSZLÓ/LASLO MAĐARpodstavkaStranicaUredi
 29. Dr Grigorije Demčenko, crticepodstavkaStranicaUredi
 30. Prilozi o familiji Lelbach podstavkaStranicaUredi
 31. Nadrabi dr Geršon Jožef /dr. Gerson József podstavkaStranicaUredi
 32. Dragomir dr Dimitrijević, advokatpodstavkaStranicaUredi
 33. Adalékok kiemelkedő szabadkai zsidó gyárosok portréjához (Hartmann, Rothman/Geiger, Kopp, Steiner, Ruff, Gingold) podstavkaStranicaUredi
 34. Borošić Vladimir (Borosich Valdemár) podstavkaStranicaUredi
 35. Basser Josip, nadkantor Jevrejske verske opštone podstavkaStranicaUredi
 36. Ilija Alčin učenik Gimnazije 1926.podstavkaStranicaUredi
 37. Srbin, rimokatolik – J.M.SpartakpodstavkaStranicaUredi
 38. Brummer Gyula i njegova Prva subotička fabrika bonbona i čokolade („Elsö szabadkai cukorka és csokoláde gyár“) podstavkaStranicaUredi
 39. Dragutin Karlo Stipić podstavkaStranicaUredi
 40. Ivan Vojnić Tunić, prof. matematike – prilozi za biografiju podstavkaStranicaUredi
 41. Crtice o Cvetku Horvatu, policijskom kapetanu podstavkaStranicaUredi
 42. Matej Jankač podstavkaStranicaUredi
 43. Ko je bio na čelu Subotice od 1902. do 1941. godine podstavkaStranicaUredi
 44. Moja bibliografija i radoviStranicaUredi
 45. Moje knjige (monografije)podstavkaStranicaUredi
 46. Industrija i industrijalci Subotice 1918-1941 podstavkaStranicaUredi
 47. ЦРВЕНИ КРСТ У СУБОТИЦИ, CRVENI KRST U SUBOTICI, A SZABADKAI VÖRÖSKERESZT, 1886 – 2006 podstavkaStranicaUredi
 48. ČELNI LJUDI SUBOTIČKOG CRVENOG KRSTA (1886-1946)podstavkaStranicaUredi
 49. Jegyzőkönyv Szabadkán 1941. július 19.-én délután ½ 6 órakor a Magyar Vörös-Kereszt Egylet alakuló gyűlésén. podstavkaStranicaUredi
 50. Predškolstvo u Subotici, monografija podstavkaStranicaUredi
 51. Subotica i likvidirani civili nakon oslobođenja grada (1944.-1945.)/Szabadka és felszabadulás után (1944.-1945.) áldozatul esett polgári személyekpodstavkaStranicaUredi
 52. Moje studije i članci podstavkaStranicaUredi
 53. A szabadkai iparról (1918.-1941.)podstavkaStranicaUredi
 54. KULTURNA DOGAĐANJA U SUBOTICI  U PRVIM GODINAMA NAKON RATA ( 1918.  – 1923. )podstavkaStranicaUredi
 55. Josip Vuković – Đido, njegovo političko djelovanje i rezultati, 1926. -1941. podstavkaStranicaUredi
 56. O počecima Dužijance i Katoličkom divojačkom društvu podstavkaStranicaUredi
 57. Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima nakon oslobođenja (1944-1946) podstavkaStranicaUredi
 58. ULOMCI  ZA POVIJEST  SUBOTICE U 1925.  GODINI podstavkaStranicaUredi
 59. A MODERNIZÁCIÓ  HORDOZÓIKÉNT FELLÉPŐ  ZSIDÓ GYÁRIPAROSOK SZABADKÁN,  AZ 1918-1945 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN podstavkaStranicaUredi
 60. Subotica 1933. godine, po izvještaju gradskog Kulturno-socijalnog odjeljenja podstavkaStranicaUredi
 61. Adalékok kiemelkedő szabadkai zsidó gyárosok portréjához (Hartmann, Rothman/Geiger, Kopp, Steiner, Ruff, Gingold) podstavkaStranicaUredi
 62. O Subotici u Vojnoj granici i Franzu Vaničeku  u djelima Ištvana IvanjijapodstavkaStranicaUredi
 63. KATOLIČKI KRUG podstavkaStranicaUredi
 64. Bački Bunjevci između Beograda i Zagreba (1918.-1941.) podstavkaStranicaUredi
 65. Utjecaji državne ideologije i prakse na subotičke Bunjevce (1918.-1941.)  skica podstavkaStranicaUredi
 66. UTJECAJI DRŽAVNE IDEOLOGIJE I PRAKSE  NA SUBOTIČKE BUNJEVCE (1918.-1941.) podstavkaStranicaUredi
 67. O ratnim stradanjima porodice Varga 1941-1944. podstavkaStranicaUredi
 68. Bunjevci u subotičkim tijelima vlasti  (1918.-1929.) podstavkaStranicaUredi
 69. (English?) airplane crashed near Palic in May 1944 podstavkaStranicaUredi
 70. Subotičke fabrike – zagađivači Palića  u 1939. godini podstavkaStranicaUredi
 71. Referati, izlaganja, prezentacije…podstavkaStranicaUredi
 72. Moja mala hemeroteka 2002-2018 (Stevan Mačković, Istorijski arhiv Subotica) podstavkaStranicaUredi
 73. Szabadkai Történelmi LevéltárpodstavkaStranicaUredi
 74. O SUBOTICI I FRANJEVCIMA POVODOM 300. OBLJETNICE FR. REZIDENCIJE podstavkaStranicaUredi
 75. Petar Pekić, život i djelo podstavkaStranicaUredi
 76. Iskustva Istorijskog arhiva u Subotici na polju E – arhiva (Stevan Mačković, Istorijski arhiv Subotica, Subotica) podstavkaStranicaUredi
 77. O zaštiti i čuvanju arhivskog i reg. gradiva u pismohranama udrugapodstavkaStranicaUredi
 78. ŠTA SE KRIJE U ARHIVU?StranicaUredi
 79. Molbe za dozvolu gradnje kuća, 1925. podstavkaStranicaUredi
 80. Subotica 14.03.1945. – „…nekolicinu streljati!“ podstavkaStranicaUredi
 81. Vermes Gábor plaća najviše poreza ili ko su 1892. bili virilisti podstavkaStranicaUredi
 82. ELEKTRIČNA ŽELJEZNICA I OSVETLJENJE D.D. − SUBOTICA/Szabadkai Villamos Vasut és Világítási R.t. (1897–1946)podstavkaStranicaUredi
 83. 19 GIMNAZIJA „MOŠA PIJADE“ GIMNÁZIUM – SUBOTICA (1852- ), 1852-1977 (podaci, dileme…)podstavkaStranicaUredi
 84. Crtice iz građe o promeni imperiuma (1.4.1919. Zapisnik Narodnog Odbora Subotica)StranicaUredi
 85. Svedočanstva o životu u Subotici nakon prisajedinjenja/ Odabrani dokumenti Ekonomskog odeljenja Grada Subotice (1919. godine)podstavkaStranicaUredi
 86. A  SZABADKAI POLITIKAI ÉLET A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN    StranicaUredi
 87. Szabadkai Történelmi LevéltárStranicaUredi

Postavke menija

%d bloggers like this: