Hrvati Bunjevci u javnim službama u Subotici (1918. – 1941.)

Izlaganje na skupu Znanstveno-stručni skup Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi

Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi
Subotica, 11. listopada 2019.
Pastoralni centar Augustinianum
DRUGI DIO SKUPA
14:00 Pozdravni govori
Političke i vojne elite (Moderator: izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić)
14:15 – 14:30 dr. sc. Robert Skenderović: Plemićka porodica Sučića na čelu subotičkih bunjevačkih Hrvata – Dalmatinaca u 18. stoljeću
14:30 – 14:45 doc. dr. sc. Marko Šarić: Vojničko plemstvo bunjevačkog podrijetla u Potisko-pomoriškoj vojnoj granici i Karlovačkom generalatu u prvoj polovini XVIII. stoljeća: komparativnohistorijski aspekti
14:45 – 15:00 Stevan Mačković, prof. pov.: Hrvati Bunjevci u javnim službama u Subotici (1918. – 1941.)

%d bloggers like this: