Spomenik palim junacima 8. husarskog puka (A 8. huszárezrednek Szabadkai hősi emlékmű)

Spomenici postavljeni nakon 1918. godine, nisu bili dugog veka. Istorijsko klatno je nakon 23 godine vratilo mađarske vlasti na ove prostore. Baš kao u promeni imperiuma 1918. godine, pozicije mađarskih vlastodržaca zahtevale su obračun i sa  memorijalima koji su nakon toga bili postavljani.  Srušen je i oštećen spomenik Oslobodiocima kao i spomen ploča na železničkoj stanici  posvećena ulasku srpske vojske 13.XI.1918. Spomenik Caru Jovanu Nenadu na trgu Slobode oštećen je tako što je caru otkinuta glava, pa je nesrećni Crni čovek, kao i u životu posthumno obezglavljen.     

 Mađarske vlasti organizovale su u 1941. poseban odbor za podizanje spomenika u znak sećanja na vojnike iz 8. husarske pukovnije koji su pali “junačkom smrću” u I sv. ratu. Novi monument je  8.9.1942. godine i postavljen. To je bio spomenik husarskom vojniku, visine preko 3 metra. Predstavljen je u uniformi i sa puškom. Mesto je zauzeo ispred stare kasarne na tadašnjem putu Mikloša Hortija (danas Senćanski put).[1] Taj deo grada pretrpeo je krajem rata saveznička bombardovanja u kojima se teško oštećeni vojni objekti, pa tako i spomenik.

Poimenični popis palih vojnika iz Subotice vidi: https://www.vamadia.rs/sites/default/files/2020-02/Molnar_Szabadka_a_nagy_bookL.pdf


[1] SR-IAS-60-GN, XX 13464/1943

SzTL, F:60.
F 60

Lokacija spomenika 1943.
lokacija spomenika
%d bloggers like this: