Beleške o Muzičkoj školi između dva rata (1919-1939)

Cvetko Manojlovic

Cvetko Manojlović

xii-208-1925

IAS, F:47. XII 208/1925

muzicka

IAS, F:1464. IV 257/1934 

CVETKO MANOJLOVIĆ (Subotica, 24.04.1869. – 19.12.1939.)  je obeležio rad subotičke Muzičke škole, kao njen prvi čovek u periodu  od 1919. do 1935.

Supruga mu je bila Ida rođ. Mikloš. Imali su kuću u Aleksandrovoj 12, kao i 7 lanaca zemlje. Cvetko je završio Muzički Konservatorium i Trgovačku akademiju. Bio je nastavnik u Muzičkoj školi u Beogradu.
U  1924. godini je odlikovan ordenom Sv. Save, V i III stepena.

Cvetko je bio muzički pedagog. Po završektu svetskog rata nakon što je Subotica ušla u sastav SHS Kraljevine, na čelo muzičke škole bio je postavljen jedan rođeni Subotičanin – raniji direktori to nisu bili: Cvetko Manojlović, isti taj Manojlović koji je zajedno sa Biničkim i Mokranjcem u Beogradu osnovao prvu srpsku muzičku školu 1899. godine i time postao prvi značajniji nastavnik klavira u Srbiji. On je svoje muzičke studije započeo u Subotici a završio u Lajpcigu. Cvetko Manojlović je položaj direktora od Lanjija preuzeo 1. oktobra 1919. Na čelu Muzičke škole do 1935. godine.

Njegova je zasluga što su iz Muzičke škole na oktobra 1919. prebačene su na III sprat Gradske kuće stvari Muzeja, Biblioteke i Vojnić Oskara. ( F:47. II 143/1920)
U 1926. Cvetko Manojlović ide na lečenje u banju kod Beča ( F:47. Gr. 1252/926)
Imao je malu nesreću – pao mu je crep sa Gradske kuće na glavu, pa zbog toga slabo čuje!! Dobio je bolovanje zbog toga. ( F:47. Gr. 916/927).

Školarina u Muzičkoj školi 1933. godine iznosi 600 dinara
Cvetko Manojlović predaje dužnost ravnatelja Muzičke škole Herman Josipu profesoru. Zapisnik o tome je sačuvan. (F:47. IV 4290/1935)

Društveno angažovan i kao mason. Iz perioda Monarhije, postojala je loža „Alkotás“ (Stvaranje). Od 1929. godine javlja se i loža „Stella Polaris“ (Sjeverna zvijezda), da bi se 1934. godine javila i jedna čisto jevrejska – „Matuad Jad“. U loži „Alkotás“ (Stvaranje) bili su: Arnold Balog, Đorđe Bondi, Šandor Farago, dr Jako Fišer, dr Andrija Frankl, Vuktor Grim, Adam Gutvajn, dr Emil Havaš, dr Elemer Kalmar, Ernest Komor, Ilija Lepedat, Mavro Levi, dr Geza Levi, Jovan Levi, Franjo Levi, Aleksandar Lifka, dr Aleksandar Magarašević, Cvetko Manojlović, inž. Milan Manojlović, Samu Nađ, Franjo Denegri, dr Miloš Pavlović, Kosta Petrović , Lajčo Polak, Mihajlo Prokeš, Dezider Rot, Josip Ruf, Iso Štrasburger, Nikola Švajgler, Stevan Vaci, Julije Vali, Kertes Samu – ličnosti koje su bile akcionari ili vlasnici u nizu subotičkih preduzeća. U „Sjevernoj zvijezdi“ su bili: Franjo Vukić, Adam Gutvajn, Konen Vilim Jakobčić, Miloš Kurteš, Ilija Lepdat, Cvetko Manojlović, dr Mijo Mirković, dr Miloš Rafajlović, Aleksandar Suvajdžić.

muzicka-isto

Popis nastavnika 1939.

muzicka

Spisak službenika 1939.

%d bloggers like this: