Štamparija Jugoslovenskog Dnevnika

stamparija

„ŠTAMPARIJA JUGOSLOVENSKI DNEVNIK“
To je bila nova štamparija u gradu, stvorena da bi se u njoj štampao dnevni list – istoga imena. Glavni pokretač i inicijator za štampanje jednog lista naglašeno jugoslovenske orijentacije bio je agilni profesor subotičkog Pravnog fakulteta dr Fedor Nikić ( 1894.-1989. Dr Fedor Nikić je od 1926. godine bio vanredni profesor Javnog prava na subotičkom Pravnom Fakultetu. Jedan je od pokretača društva „Severna zvezda“. Za pomoćnika ministra prosvete postavljen je 1931. godine a za narodnog poslanika je izabran krajem te godine). Na samom početku list je štampao Antun Fišer koji je u tu svrhu dobio zajam od društva „Severna zvezda“ i nabavio ćirilična slova.“Dnevnik“ izlazi od 25.11.1929. godine. Prvo je, početkom novembra izašao vanredni broj u kojem je obaveštenje o početku izlaženja lista pod uredništvom dr Nikića. Deoničko društvo, koje je za cilj imalo izdavanje lista, osnovano je 1930. godine. Moderna štamparija je kupljena od jedne bečke firme („Gutenberg haus i Gel“) i sa tim mašinama se list štampa od oktobra 1931. godine. Štamparija se nalazila u ulici Paje Dobanovačkog br. 1 (Korzo)

cb Stara mlin Titovka

Objekat na Korzou (nekadašnji mlin)  gde je bila smeštena štamparija

Dr Fedor Nikić je 1933. godine, izdao štampariju u zakup Dedikin Nikoli, štamparu iz Subotice, da bi je 1934. godine preneo u Novi Sad, gde je uspeo zahvaljujući kreditu dobijenom od „Hipotekarne banke“ da podigne velelepnu palatu „Jugoslovenskog dnevnika“. Opterećen velikim neizmirenim dugovima, koji su dostizali preko milion dinara, biće prinuđen 1935. godine da ugasi list i pristane na prinudno poravnanje van stečaja, tokom kojeg su štamparske mašine razmontirane i rasprodate.

%d bloggers like this: