EX PANNONIA 15–16

 Korice-15-16SADRŽAJ

STUDIJE:
Dr Zoltan Mesaroš: Promena Suverena u Subotici 1918. godine  

Tatjana Segedincev:  Pregled kulturno – prosvetnih dešavanja u Subotici 1945. godine, Agitprop kultura

Tibor Halas: Dr Janoš Velđi, nekadašnji gradonacelnik Subotice shot0009

Dejan Mrkić: Radijalac – Aleja Maršala Tita

Dr Emil Libman: Osnivanje odeljenja za patološku anatomiju i patohistologiju Opšte
bolnice u Subotici – povodom 50 godina rada Odeljenja (1961- 2001)

Zoran Veljanović:  Nemačko bombardovanje Subotice tokom Drugog    svetskog rata, prilog za istoriju bombardovanja Subotice u Drugom  svetskom ratu 
Dr Zoltan Devavari: Istoriografija madarske – srpske (jugoslovenske) istorije u periodu 1918-1929

Ljudevit Vujković Lamić: Prilog o subotickim ulicama i njihovim nazivima

IZ ARHIVSKE GRADE:
Stevan Mackovic: O analitickim inventarima odeljenja Senata

Zoran Vukelić : Drugi svetski rat i njegove posledice – u arhivskoj građi   Gradske i Sreske komisije za ratnu štetu i Narodnog odbora   opštine Bajmok u Istorijskom arhivu Subotica

IZ RADA ARHIVA:
Tatjana Segedincev: Letopis Istorijskog arhiva za 2011. godinu

Zoran Veljanović:  Arhivi u procesu stečajnog postupka – Radionica Službe                    zaštite arhivske građe van arhiva vojvođanskih istorijskih   arhiva održana u Kikindi 25. maja 2012. godine
PRIKAZI:
Tibor Molnar/Molnár Tibor, Odabrani spisi Komande grada Sente 1944-1945, A Zentai Városparancsnokság válogatott iratai.Arhiv Županije Congrad i Istorijski arhiv Senta, Csongrád Megyei Levéltár és Zentai Történelmi Levéltár,Szeged – Zenta, 2011/ Zoltan Mesaroš
Sima Jancic, Prica G-IV/1 razreda, Subotica 1949-1953, Subotica 2011/ Tatjana Segedincev

Zoran Veljanović, Ustavi i pravila Srpske čitaonice u Subotici u XIX i XX       veku, Subotica 2011/ Zoran Vukelić
Katarina Korponaic: Stare suboticke porodice, Subotica 2012/ Stevan Mackovic
TARTALOM
KUTATÁSOK
Dr. Mészáros Zoltán: Impériumváltás Szabadkán 1918-ban
Tatjana Segedincev : Történések a közmuvelodés és tanügy terén 1945-ben Szabadkán, Agitprop kultúra
Halász Tibor: Dr. Völgyi János, Szabadka egykori polgármestere shot0003
Dejan Mrkić: Titó marsall sugárút
Dr. Emil Libman: A szabadkai Általános kórház patológiai és patohisztológiai osztályának alapítás  – a szakosztály fennállásának 50. évfordulója alkalmából
Zoran Veljanovic Szabadka németek általi bombázása a II. világháború alatt, adalék Szabadka bombázás – történetéhez a Második világháborúban
Dr. Dévavári Zoltán: A magyar – szerb (jugoszláv) történetírás 1918-1929 közötti historográfája
Ljudevit Vujkovic Lamic: Értekezés a város utcáiról és azok elnevezéseirol
LEVÉLTÁRI ANYAG:
Stevan Mackovic: A Szabadkai Városi Elöljáróság analitikus leltárai
Zoran Vukelic A Második világháború és annak következményei – a Szabadkai Történelmi Levéltár, Szabadka Város és Járási Hadikár – Megállapító Bizottságainak és Bajmok Község
Népbizottságának iratai alapján

pdf:  ExPannonia-15-16

%d bloggers like this: