EX PANNONIA, br. 20

korice-20-final

korice-20-final-unutra
EX PANNONIA
Broj 20
Subotica 2016.
Izdavac: Istorijski arhiv Subotica
Za izdavaca: Stevan Mačković, direktor IAS
Redakcija: Stevan Mačkovič, Tatjana Segedinčev, Zolna Matijević
Lektor: Jelena Cvetić
Prevodi sažetaka: Halász Tibor
Tiraž: 500 primeraka
Štampa: REprint, Subotica
Adresa redakcije: Trg slobode 1/III, tel. +381 (0)24 524-033
e-mail: info@suarhiv.co.rs
web adresa: http://www.suarhiv.co.rs
ISSN 0354-9151

930.25 (497.113)
Ex Pannonia / redakcija Stevan Mačković, Tatjana Segedinčev, Zolna Matijevic – 1996, Br. 1. – Subotica: Istorijski arhiv Subotica, 1996-.; 30 cm
Godišnje
ISSN 0354 – 9151
COBISS.SR-ID 74467596

EX PANNONIA 20

                        SADRŽAJ

                        STUDIJE

                        ZAVIČAJNA ISTORIJA           

 • Зоран Вељановић, Заборављени Суботичани чије име је (о)стало само на                   надгробном камену: Марија Карановић и Самко Манојловић
 • Tibor Halas, Subotica 1916. godine u svetlu skupštinskih zapisnika
 • Dejan Mrkić, Subotički izlozi tokom 20. veka
 • mr Karlo Slavić, Subotički patent livene prese za grožđe
 • prof. dr Geza Cekuš, Jedna muslimanska sahrana u Subotici

IZ ARHIVSKE GRAĐE  

 • dr Zoltan Mesaroš, Prikaz fonda F:096. (Opštinski komitet SKS – Subotica                     (1952– 1990)  (za istraživače, gde, šta i kako tražiti)

ISTORIJA ZDRAVSTVA

 • dr Emil Libman, prof. Ljiljana Čović, dr Maja Vučković,  Kratke biografije upravnika Opšte bolnice u Subotici
 • dr Deže Čuso, Integracija subotičke Hitne pomoći (prva decenija,1896– 1906)

IZ RADA ARHIVA

 • Tamara Petković, Letopis Istorijskog arhiva za 2015. godinu

PRIKAZI

 • др Драго Његован, АрмијаII група масовних злочина (Бачка и Барања)/ (Зоран              Вукелић)
 • Recsényi Hajnal Elvira, Istina o nevinim stradalima /Ártatlanok igazsága.                       Keskenyúton  Délvidéki Tragédiák   1944–1945 Alapítvány,  Budapest, 2014/(dr Zoltan Mesaroš)
 • *   Život Jevreja u Subotici /Élettől életig a holokauszton át: Forum Könyvkiadó, Újvidék,  Szabadkai Zsidó  Hitközség, Szabadka, 2015/ (dr Zoltan Mesaroš)
 • Halbrohr József, Élettörténetem. Milko, 2015. /Moj život/ (dr Zoltan Mesaroš)
 • *   Izložbа 115 godina FK„Bačka 1901(Stevan Mačković)
 • *   Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/1 i   XVIII/2 i Vodič kroz  arhivske fondove Istorijskog arhiva  Subotica sveska I  na mađarskom jeziku/A  Szabadkai  Történelmi Levéltár Levéltári  Kalauza I. kötet. /(Zolna Matijević)
 • Dragutin Miljković, Banja Palić – Palics fürdő 1845–1963, Subotica/Szabadka, 2015.         (Tibor Halas)
 • Zoran Stevanović, Vesna Bašić (ured.), Put dokumenta. Metode i rezultati istraživanja vremena nastanka najstarijih arhivskih     dokumenata u Arhivu Vojvodine, Arhiv                   Vojvodine, Novi Sad, 2016. (Mezei Zsuzsanna)

                                                TARTALOM

                                                KUTATÁSOK 

                                                HELYTÖRTÉNET

 • Zoran Veljanović, Elfeledett szabadkaiak, akiknek a neve csak sírkövön maradt meg: Marija Karanović és Samko Manojlović
 • Halász Tibor, Szabadka 1916-ben, a közgyűlési jegyzőkönyvek tükrében
 • Dejan Mrkić, Szabadkai kirakatok a 20. századba
 • Karlo Slavić, A szabadkai találmány, öntött prés a szőlőpréseléséhez
 • prof. dr. Cékus Géza, Egy muzulmán temetés Szabadkán

LEVÉLTÁRI ANYAG

 • Mészáros Zoltán, A 096-os fond bemutatása (Szerb Kommunista Szövetség Községi Pártbizottsága – Szabadka (1952 -); 1952-1990:

                                                EGÉSZSÉGÜGY-TÖRTÉNET

 • Emil Libman, prof. Ljiljana Čović, dr. Maja Vučković, A Szabadkai Közkórház igazgatóinak rövid életrajza
 • Csúszó Dezső, A szabadkai mentőszolgálat beilleszkedése (Az első évtized: 1896-       1906)

A LEVÉLTÁR TEVÉKENYSÉGÉBŐL

 • Tamara Petković, A Szabadkai Történelmi Levéltár  2015. évitevékenysége

                                                ISMERTETÉSE

 • Dragutin Njegovan, A II. hadsereg és a tömeges gaztettek (Bácska és Baranya) / (Zoran         Vukelić)
 • Recsényi Hajnal Elvira, Ártatlanok  igazsága. Keskenyúton, Délvidéki Tragédiák 1944-45 Alapítvány, Budapest. 2014. 115 o. /Istina o nevinim stradalima/(dr. Mészáros Zoltán)
 • *   Élettől életig a holokauszton át: Forum Könyvkiadó, Újvidék,  Szabadkai Zsidó Hitközség, Szabadka, 2015. /Život Jevreja u Subotici/ (dr. Mészáros Zoltán)
 • Halbrohr József, Élettörténetem. Milko, 2015. (dr. Mészáros Zoltán)
 • *  A Bácska (1901) szabadkai labdarúgóklubról szóló kiállítás   bemutatása (Stevan Mačković)
 • *  A Szabadkai Történelmi  Levéltár  Levéltári Kaluzának bemutatása   XVIII/1 és XVIII/2,    Szabadkai Történelmi LevéltárLevéltári Kalauza I.  kötetének  magyar fordításáról  (Zolna Matijević) 
 • Dragutin Miljković, Banja Palić–Palics-fürdő 1845–1963, Subotica/Szabadka, 2015.  (Halász Tibor) 
 • Zoran Stevanović és Vesna Bašić (szerk.), A dokumentum útja /Put dokumenta: Arhiv Vojvodine, Novi Sad, 2016. Kutatási módszerek és eredmények a legrégebben keletkezett dokumentumok keletkezési idejéről a Vajdasági Levéltárban./ (Mezei Zsuzsanna)
%d bloggers like this: