Ex Pannonia, časopis IAS

Časopis se može preuzeti na stranici http://expannonia.suarhiv.co.rs/

01_tmb 02_tmb 03-04_tmb 08_tmb 05-06-07_tmb  09-10_tmb     15-16_tmb 14_tmb 17_tmb

broj 19 pdf format: exPannonia_19

Naslovna prava

Bibliografija http://suarhiv.co.rs/downloads/expannonia/bibliografija_exPannonia.pdf

САДРЖАЈ ЧАСОПИСА „EX PANNONIA“ ПО БРОЈЕВИМА 1996-2012

 

Број 1/1996

 

 1. Реч редакције (5).

 

ГРАЂА

Гашпар Улмер: Властелински суд села Бајмок (17921847) (9); Стеван Мачковић: Занатлије Суботице по државном попису из 1828. године (41); Золна Матијевић, Смиља Продановић: Лични фонд поетесе Марте Ковач Кењереш (19331984)  (59).

 

ИСТРАЖИВАЊА

Зоран Вељановић: Школство Срба у Суботици – Александрово (ОШ „Свети Сава“ 18041994) (101); Ласло Мађар: Изградња железничке пруге Сегедин – Суботица (1864 – 1869) (111); Невенка Башић Палковић: Најстарији календари и листови – почеци периодике у Суботици (129); Наташа Николић: Натписи и епитафи православног гробља у Суботици (139); Татјана Петковић: Из живота руске емиграције у Суботици у периоду од 1919 – 1941 (155); Гавра Будишин: Фабрика дечијих играчака браће Шпицер (1920 – 1929) (165); Смиља Продановић: Аналфабетски течајеви и просвећивање жена у поратном периоду (1944 – 1953) (175).

 

ПРИКАЗИ

Милка Микушка: Приказ изложбе Историјског архива у Суботици, ОШ „Иво Лола Рибар“ (1856 – 1996) (189).

 

БИБЛИОГРАФИЈЕ

Золна Матијевић: Прилози за библиографију Емила Војновића (193); Зоран Вељановић: Прилози за библиографију Гашпара Улмера (195)

 

ИЗ РАДА АХИВА

Зоран Вељановић: Историјат и делатност Историјског архива Суботица у 1994 – 1995. години (201).

 

Број 2/1997

 

 1. Реч редакције (9).

 

ГРАЂА

Марица Жикић: Лични фондови у Историјском архиву у Сомбору (с посебним освртом на фонд Ђорђа Антића 1895 – 1991) (13).

 

ИСТРАЖИВАЊА, ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

Стеван Мачковић: Грађевинска индустрија у Суботици (1918 – 1941) (23); Геза Цекуш: Флора исушеног корита Палићког језера (47); Ласло Мађар: Оснивање Више трговачке школе у годинама након Другог светског рата (67); Смиља Продановић: Живот и рад просветних радника у годинама након Другог светског рата (79); Татјана Петковић: Руска емиграција на  суботичком Правном факултету (1920 – 1941) (105); Зоран Вељановић, Золна Матијевић: Суботичко српско певачко друштво „Граничар“ 1865. (121); Отон Томанић: Луткарско позориште у Суботици од 1934 – 1949. године (133); Гавра Будишин: Продавница играчака у Суботици (165); Петар Вуков: Први штампани рад Јована Пачуа (175).

 

ПРИКАЗ И БЕЛЕШКЕ

Невенка Башић Палковић: Музеј Војводине, стална поставка – The Museum of Vojvodina, permanent exhibition – Музеј Војводине, Нови Сад, 1977. (183); Душица Зрнић: Деценије музеолошке делатности, Градски музеј Сомбор, Сомбор 1996. (187); Наташа Николић: Мила Боснић, Годишњи обичаји Срба у Војводини, Музеј Војводине, Војвођанска банка, Прометеј, Монада, Нови Сад 1996. (193); Богдан Гајић: Миодраг Симић, Београдски и суботички Правни факултет (1941 – 1945). (197); Мирко Митровић: Зоран Вељановић, Мишићево (1925 – 1996) (201).

 

ИЗ РАДА АРХИВА

Габор Лалија, Бранислав Егић, Рудолф Герхардт: Регистратурски систем Суботичке удружене трговине и архивирање у Д.Д. „Наматекс“ (207); Зоран Вељановић: Делатност Историјског архива у Суботици у 1996. години (225).

 

Број 3-4/2000

 

 1. ИСТОРИЈСКА ГРАЂА – ФОНДОВИ И ЗБИРКЕ

Зоран Вељановић: Протоколи Слободног коморског краљевског привилегованог града Свете Марије (Szent Maria), названог Суботица (Szabatka) 1743 – 44. године (Регеста) (5); Стеван Мачковић: Среско начелство Суботица (1934 – 1941) (23); Душица Зрнић: Историјат развоја природњачке збирке Градског музеја у Суботици (43).

 

ИСТРАЖИВАЊА, ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

Петар Вуков: Од Суботице до Холивуда и заборава (О Илони Филеп – суботичкој мађарској списатељици с почетка двадесетог века) (58); Гавра Будишин: Школовање Душана Радовића у Суботици (74); Емил Либман: Превентивне мере у борби против заразних болести у Суботици током 18. и 19. века (1709 – 1909) (90); Геза Цекуш: Један од најстаријих описа риба  Подунавља (113); Петер Пишпеки Нађ: О положају Велике Моравске (120).

 

ПРИЛОЗИ И БЕЛЕШКЕ

Татјана Петковић: Мирослав Јовановић, Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 19191924, Београд, 1996. (155); Стеван Мачковић: Љубодраг Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1918 – 1941, I, II, III, Београд, 1997. (157); Богдан Гајић: Зоран Вељановић, Српска читаоница у Суботици (18621959), Суботица, 1998. (160).

 

IN MEMORIAM

Ласло Мађар (163).

 

Број 5-6-7/2003

 

 1. Реч редакције (7).

 

ИЗ РАДА УСТАНОВА

Стеван Мачковић: О раду Историјског архива током 2002. године (7-8).

 

ИСТРАЖИВАЊА, СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ

Зоран Вељановић: Архивска грађа о Српској читаоници у Историјском архиву Суботица (9-16); Смиља продановић: Одбор Друштва за културну сарадњу Србије са СССр – Суботица (17-22); Жужана Кункин: Хунгарикум непознатог порекла обогатио књижни фонд Градске библиотеке (Egy ismeretlen hungarikummal gazdagodott a Városi Könyvtár) (23-24); Стеван Мачковић: Od „Hartmann és Conen R.T” do „29. Novembra” (25-31); Татјана Сегединчев: Аутомобилски клуб Суботица 1925 – 1945. (32-46); Геза Ваш: Политички живот Суботице у другој половини XIX века (Szabadka politikai élete a 19. Század második felében) (47-54); Мирко Грлица: Блашко Рајић и стварање југословенске државе (55-59); Густав Киш: Res mythica или res publica? Грађанство Суботице у огледалу локалних издања (Res mythica vagy res publica? Szabadka  polgársága a helyi kiadványok tükrében) (60-66); Емил Либман: Историјат службе за патологију 1743 – 1961 (67-74); Олга Ковачев Нинков:WOW!“ Стваралаштво 70-тих из визуре листа групе Bocsh+Bocsh (75-79).

 

ГРАЂА

Смиља Продановић: Аналитички инвентар Градског физиката (19191935)  (80-90).

 

ПРИКАЗ НОВИХ КЊИГА

Рита Флеис: Каталог књига штампаних у 17. веку које се чувају у Градској библиотеци (91-92).

 

Број 8/2004

 

 1. ИСТРАЖИВАЊА, СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ

Золтан Месарош: Срби у пропаганди раног титоизма (5-15); Стеван Мачковић: Логор за Немце у Секићу (1944-1946) (16-26); Татјана Сегединчев: Салашке школе (27-37); Смиља Продановић: Суботички добошари (38-40); Жужана Кункин: Педесет година у згради Националне касине (Ötven éve a Nemzeti Casino épületében) (41-42); Др Геза Цекуш: Биодемографске карактеристике Јевреја у Малом Иђошу (44-54); Др Емил Либман: Покушаји оснивања болничке службе у Суботици и њен развој током XIX века (55-61); Жужана Корхец Пап: Некадашњи олтари суботичке фрањевачке цркве (У спомен на патера Готхарда Хајека) (A szabadkai Ferences templom néhai főoltára (Hajek Gothard pater emlékének)) (62-69); Олга Ковачев: Витражишта Микша Рот у Суботици (70-73); Миле Тасић: Каталог венецијанских Бијенала из 1928. године (74-76).

 

БИБЛИОГАФИЈА

Томислав Жигманов: Библиографска грађа за историју Хрвата у Војводини од 1990. до 2000. (Bibliografska građa za povijest Hrvata u Vojvodini od 1990. do 2002. (knjige, zbornici, časopisi, listovi, članci, novinski napisi i interne publikacije)) (77-85).

 

ГРАЂА

Зорица Мандић: Протокол Магистрата повлашћене Краљевске привилеговане вароши Сент Марије – пре звана Сабатка 1743-1756. Регеста за 1745. годину (86-90); Зоран Вељановић: Правила Српске читаонице у Сабатки (91-105).

 

ПРИКАЗИ

Татјана Сегединчев: MUSEION 3, Годишњак градског музеја Суботица 2003. (106); Рита Флеис: Први део треће свеске Суботичке библиографије. (107); Рита Флеис: Емил Либман, Истакнути лекари Суботице (1792-1992) (108).

 

Број 9-10/2006

 

 1. ИСТРАЖИВАЊА, СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ

Золтан Месарош: Мађари у пропаганди раног титоизма (5-16); Татјана Сегединчев: Браћа Владислав и Јован Манојловић (17-24); Стеван Мачковић: Од Крамера до Жељезничара а.д. (25-29); Борбала Фабиан: Просторни план, увођење гасног осветљења у Суботици (Térrajz, A gázvilágítás bevezetéséről Szabadká) (30-38); Смиља Продановић: Пчеларство као уносна грана привреде почетком 20. века (39-45); Зоран Вукелић: Писма председнику Титу (46-51); Олга Ковачев-Нинков: Слике међу књигама (Képek könyvek közöt) (52-59); Рита Флеис: Сарадња Библиотеке и школе (60-61).

 

ГРАЂА

Зоран Вељановић: Правила Српске читаонице из 1928. године (62-68); Габор Лалија: Скакавци у суботичком атару (Vándorsáskák a szabadkai határban) (69-72).

 

ПРИКАЗИ

Золна Матијевић: Деже Чусо, Сакрални споменици у Суботици (Csúsző Dezső, Könyörgésünk színhelyei I, II, III. KÖZKERESZTEK SZABADKÁN, Életjen, Szabadka, 2003, 2004, 2005.) (73); Татјана Сегединчев: Гордана Прчић Вујновић, Викторија Аладжић, Мирко Грлица, ГРАДОТВОРЦИ I: суботички стамбени објекти од барока до модерне,  Суботица, 2004. (74); Золтан Месарош: Слика индустрије у Суботици (1918-1941), (приказ књиге Стевана Мачковића: ИНДУСТРИЈА И ИНДУСТРИЈАЛЦИ СУБОТИЦЕ, Историјски архив Суботице, едиција Посебна издања, Суботица, 2004, стр. 508 (75-77); Љубица Вуковић: Трећи свезак Лексикона подунавских Хрвата –Буњеваца и Шокаца, Хрватско академско друштво, Суботица 2005, стр. 67 (78); Рита Флеис: Емил Либман, Лекарска друштва у Суботици (1880-2005), издање Историјског архива Суботица и Подружница Друштва Лекара Војводине – Српског лекарског друштва (79).

 

Број 11/2007

 

 1. ИСТРАЖИВАЊА, СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ

Смиља Продановић: Пролог ратних збивања (5-16); Геза Цекуш: Антрополошка обрада археолошког налазишта из доба авара Хоргош-Буџак (A Horgos – Budzsák avarkori lelőhely embertani feldolgzása) (17-30); Татјана Сегединчев: Уређење града виђено очима Косте Петровића (31-40); Золтан Месарош: Јужнословенска држава, народи и народности у раном титоизму (A délszláv állam és a délzsláv nemzetek, valamint a nemzetiségek a korai titoizmusban) (41-47); Зоран Вукелић: Палић, Лудош. Келебија – језера или баре (48-55); Борбала Фабијан: Почеци деоничарског друштва „Суботички електрични трамвај и осветљење“ (A Szabadkai Villamos és Világítási Részvénytársaság első évei) (56-67); Др Емил Либман: Отварање прве грађанске болнице у Суботици 1841. године (68-73); Жужана Корхец Пап:  Рестаурација слике св. Роке из Фрањевачке цркве (A ferencesek Szent Rókus festményének restaurálása) (74-80).

 

ИЗ АРХИВСКЕ ПРАКСЕ

Зоран Вељановић, Бранисла Егић: Време транзиције о заштита архивске грађе (81-86).

 

ПРИКАЗИ

Зоран Вукелић: Бранко Ћупурдија, Породица колониста у Бајмоку 1945-1948, Београд, 2005. године (87); Љубица Вуковић Дулић:  Лексикон подунавских Хрвата, бр. 4,5,6 (88); Татјана Сегединчев: Гордана Пршић Вујновић, Викторија Алаџић, Мирко Грлица: ГРАДОТВОРЦИ II: суботички стамбени објекти од барока до модерне, Суботица, 2006. (89); Золтан Месарош: Nikolaus Hartmann, Osvald Hartmann, Ronald Hartmann, Стеван Мачковић, Карољ Пал: Истина, на примеру Секића, JP Forum, Нови Сад, 2007. (90-92); Марија Марић Јеринић: Олга Ковачев Нинков, Живот и дело Фрамца Ајзенхута (1857-1903), Градски музеј, Суботица, 2007. (93-94); Смиља Продановић: Људевит Вујковић Ламић мл., 100 година од рођења Људевита Вујковића Ламића Моце, 1907-2007, Пучка касина 1878, Суботица, 2007. (95); Рита Флеис: Augerii Gislenii Busbequii omnia quae extant, reprint 1758. (96-97).

 

ОСВРТИ

Золтан Месарош: Ближе изворима (98-100).

 

Број 12-13/2009

 

 1. СТУДИЈЕ

Татјана Сегединчев: Руски емигранти гимназијски професори (5-10); Золтан Месарош: Везе организације Савеза социјалистичке омладине Војводине Општинска конференција Суботица – са иностранством (11-14); Зоран Вукелић: Суботица и војна интервенција земаља Варшавског уговора у Чехословачкој у лето 1968. године (Чехословачки туристи у Суботици) (15-18); Рита Флеис: Четрдесет година Радио Суботице (19-21); Борбала Фабијан: Старе публикације о историји Суботице (Régi nyomtatványok Szabadka történelméből) (22-32); Др Емил Либман: Допринос суботичких лекара – Јевреја здравственој служби града током XIX и XX века (33-42); Жужана Корхец Пап: Рестаурација првих суботичких витража (Szabadka első vitrázyainak restaurálása) (43-45); Жужана Корхец Пап, Илона Луц: Јанош Санка, први витражист Суботице (Szanka János, Szabadka első műüvegese) (46-48).

 

ИЗ РАДА АРХИВА

Золтан Месарош: Први суботички архивски дан (49-51); Зоран Вукелић: Година 2007. у секретаријату и читаоници ИАСу (52); Зоран Вељановић, Татјана Сегединчев: Scriptura de Archivo (53-57).

 

ПРИКАЗИ

Смиља Продановић: Путовање по словенским земљама Турске у Европи од гћца Г. Мјур Макензијеве и А. П. Ирбијеве, Београд, 1868. (58-60); Зорица Мандић: Повеља слободног краљевског града Сомбора, Историјски архив Сомбор, Сомбор, 2008. (61-62); Золтан Девавари: Золтан Месарош, Пропаганда у ери раног титоизма, Едиција „Eletjel“, св. 126, Суботица, 2008, стр. 311 (63-65); Золна Матијевић:  Приручник из архивистике (66); Миле Tасић: Суботичани у светској историји уметности (67-71).

 

IN MEMORIAM

Габор Лалија (1951-2008) (72).

 

Број 14/2011

 

 1. СТУДИЈЕ

Стеван Мачковић: О структури и профилу корисника архивске грађе у Историјском архиву Суботица (2005-2008) (5-11); Тибор Халас: Предмет о изградњи цркве суботичке реформаторске верске заједнице мађарске управе (1941-1944) (A szabadkai református egyházközösség templomépítési ügye a magyar közigazgatás idején (1941-1944)) (12-16); Др Емил Либман, др Деже Чусо: Др Антал Барта – живот и рад (17-23); Ђерђ Береш: Најстарија повеља у Историјском архиву Суботица (Грб и племићка повеља Сенци (А Szabadkai Történelmi Levéltár legrégibb oklevele (A Szenczy család címeres nemeslevele)) (24-31); Бранко Ћупурдија: Разговори са Аном Бешлић (32-34); Золтан Девавари: Историорафија о Суботици (A történetírás Szabadkán) (35-41); Зоран Вељановић: Савезничко бомбардовање Суботице у лето и јесен 1944. године (42- 51); Жужана Кохерц Пап: Рестаурација репрезентативних портрета старе суботичке градске кућe (A szabadkai régi történelmi arcképcsarnokának restaurálása) (52-59).

 

ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Татјана Сегединчев: О албуму фотографија др Беле Маћашовског који је настао за време Првог светског рата (60-64); Зоран Вукелић: Укидање општине Бајмок (65-68).

 

ИЗ РАДА АРХИВА

Золтан Месарош: Други суботички архивски дан (69-72); Золтан Месарош: Архив и школа II (72-73); Зоран Вукелић: Изложба о суботичким градским кућама (74-75).

 

ПРИКАЗИ

Стеван Мачковић: Мијо Мандић, Буни, Буниевци, Буњевци, Буњевачка матица, Суботица, 2009, стр. 248. (76-77); Зоран Вукелић: Бранко Ћупурдија, Породица колониста у Бајмоку 1945-1948, Друго измењено и допуњено издање, Српски генеалошки центар, Београд, 2009, стр. 318. (78-80).

 

Број 15-16/2012

 

 1. СТУДИЈЕ

Др Золтан Месарош: Промена Суверена у Суботици 1918. године (5-10); Татјана Сегединчев: Преглед културно-просветних дешавања у Суботици 1945. годинеАгитпроп култура“ (11-17); Тибор Халас: Др Јанош Велђи, некадашњи градоначелник Суботице (Dr. Völgyi János, Szabadka egykori polgármestere) (18-24); Дејан Мркић: Радијалац-Алеја Маршала Тита (25-17); Др Емил Либман, др Карољ Новак: Оснивање одељења за патолошку анатомију и патохистологију Опште болнице у Суботици (28-34); Зоран Вељановић: Немачко бомбардовање Суботице током Другог светског рата (35-41); Др Золтан Девавари: Историографија мађарске – српске (југословенске) историје у периоду 1918-1929. (A Magyar-szerb (Jugoszláv) történetírás 1918-1929 közötti historiográfiája) (42-53); Људевит Вујковић Ламић: Прилог о суботичким улицама и њиховим називима (54-70).

 

ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Стеван Мачковић: О аналитичким инвентарима одељења Сената (71-77); Зоран Вукелић: Други светски рат и његове последице – у архивској грађи Градске и среске комисије за ратну штету и Народног одбора општине Бајмок и Историјком архиву Суботица (78-81).

 

ИЗ РАДА АРХИВА

Татјана Сегединчев: Летопис Историјског архива за 2011. годину (82-85); Зоран Вељановић, Николета Чернек: Архиви у процесу стечајног поступка – Радионица Службе заштите архивске грађе ван архива војвођанских историјских архива одржана у Кикинди 25. маја 2012. године (86-92).

 

ПРИКАЗИ

Золтан Месарош: Одабрани списи Команде града Сенте 1944-1945. (93); Татјана Сегединчев: Сима Јанчић, Прича Г-IV/1 разреда, Суботица, 1949-1953, Суботица, 2011, стр. 130 (94-95); Зоран Вукелић: Зоран Вељановић, Устави и правила Српске читаонице у Суботици у XIX и XX веку, Суботица, 2011. (96); Стеван Мачковић: Катарина Корпонаић, Старе суботичке породице, Суботица, 2012. (97-99).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ ЧАСОПИСА „EX PANNONIA“ ПО РАДОВИМА АУТОРА

 

Б

 

               Башић Палковић, Невенка

 1. Најстарији календари и листови – почеци периодике у Суботици – 1 (бр. 1), 1996, Истраживања, стр. 129-138.
 2. Музеј Војводине, стална поставка – The Museum of Vojvodina, permanent exhibition, Музеј Војводине, Нови Сад, 1997, стр. 390 – 2 (бр. 2), 1997, Прикази и белешке, стр. 183-186.

              Береш, Ђерђ (Györg Béres)

 1. А Szabadkai Történelmi Levéltár legrégibb oklevele (A Szenczy család címeres nemeslevele). (Најстарија повеља у Историјском архиву Суботица (Грб и племићка повеља Сенци)). – 9 (бр.14), 2011, Студије, стр. 24-31.

               Будишин, Гавра

 1. Фабрика играчака браћа Шпицер – 1 (бр. 1), 1996, Истраживања, стр. 165-174.
 2. Продавница играчака у Суботици – 2 (бр. 2), 1997, Истраживања, чланци и расправе, стр. 165-174.
 3. Школовање Душана Радовића у Суботици – 3 (бр. 3-4), 2000, Истраживања, чланци и расправе, стр. 74-89.

 

В

 

               Ваш, Геза (Géza Vass)

 1. Szabadka politikai élete a XIX. Század második felében. (Политички живот Суботице у другој половини XIX века). – 4 (бр. 5-6-7), 2003, Истраживања, студије, чланци, стр. 47-54.

               Вељановић, Зоран

 1. Архивска грађа о Српској читаоници у Историјском архиву Суботица – 4 (бр. 5-6-7), 2003, Истраживања, студије, чланци, стр. 9-16.
 2. Делатност Историјског архива у Суботици у 1996. години. Делатност одељења Заштите архивске грађе ван архива и Заштите архивске грађе унутар архива – 2 (бр. 2), 1997, Из рада архива, стр. 225-234.
 3. Историјат и делатност Историјског архива Суботица у 1994 – 1995. години – 1 (бр. 1), 1996, Из рада архива, стр. 201-210.
 4. Laslo Mađar – 3 (бр. 3-4), 2000, In memoriam, стр. 163-164.
 5. 12. Немачко бомбардовање Суботице током Другог светског рата, прилог за историју бомбардовања Суботице у Другом светском рату – 10 (бр. 15-16), 2012, Из архивске грађе, стр. 35-41.
 6. Правила Српске читаонице из 1928. године (АРХИВСКА ГРАЂА КАО ПРИЛОГ ПОВЕСНИЦИ СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ У СУБОТИЦИ) – 6 (бр. 9-10), 2006, Грађа, стр. 62-68.
 7. Правила Српске читаонице у Сабатки (прилог повесници српске читаонице у Суботици) – 5 (бр. 8), 2004, Грађа, стр. 91-105.
 8. Прилози за библиографију Гашпара Улмера – 1 (бр. 1), 1996, Библиографије, стр. 195.
 9. Protokoli Slobodnog komorskog kraljevskog privilegovanog grada Svete Marije (Szent Maria), nazvanog Subotica (Szabatka) 1743 – 44. godine (Regesta) – 3 (бр. 3-4), 2000, Историјска грађа – фондови и збирке, стр. 5.
 10. Савезничко бомбардовање Суботице у лето и јесен 1944. године, Прилог уз историју бомбардовања Суботице у Другом светском рату – 9 (бр. 14), 2011, Студије, стр. 42- 51.
 11. Школство Срба у Суботици – Александрову (Основна школа „Свети Сава“ 1804 – 1994). 1 (бр. 1), 1996, Истраживања, стр. 101.

               Вељановић, Зоран, ЕГИЋ, Бранислав

 1. Време транзиције о заштита архивске грађе (Из рада службе заштите архивске грађе ван архива Историсјског архива Суботица) – 7 (бр. 11), 2007, Из архивске праксе, стр. 81-86

               Вељановић, Зоран, Матијевић, Золна

 1. Суботичко српско певачко друштво „Граничар“ 1865 – 2 (бр. 2), 1997, Истраживања, чланци и расправе, стр. 121-132.

               Вељановић, Зоран, Сегединчев, Татјана

 1. Scriptura de Archivo (Из рада Приређивачког одбора за писање Водича кроз архивске фондове и збирке Историјског архива Суботица) – 8 (бр. 12-13), 2009, Из рада архива, стр. 53-57.

               Вељановић, Зоран, Чернек, Николета

 1. Архиви у процесу стечајног поступка – Радионица Службе заштите архивске грађе ван архива војвођанских историјских архива одржана у Кикинди 25. маја 2012. године – 10 (бр. 15-16), 2012, Из рада архива, стр. 86-92.

               Вујковић Ламић, Људевит

 1. Прилог о суботичким улицама и њиховим називима – 10 (бр. 15-16), 2012, Студије, стр. 54-70.

                Вукелић, Зоран

 1. Бранко Ћупурдија, Породица колониста у Бајмоку 1945-1948. Београд, 2005. – 7 (бр. 11), 2007, Прикази, стр. 87.
 2. Бранко Ћупурдија, Породица колониста у Бајмоку 1945-1948, Друго измењено и допуњено издање, Српски генеалошки центар, Београд, 2009, 318. – 9 (бр. 14), 2011, Прикази, стр. 78-80.
 3. Godina 2007. u čitaonici i sekretarijatu Istorijskog arhiva Subotica – 8 (бр.12-13), 2009, Из рада архива, стр. 52.
 4. Други светски рат и његове последице – у архивској грађи Градске и среске комисије за ратну штету и Народног одбора општине Бајмок и Историјком архиву Суботица – 10 (бр. 15-16), 2012, Из архивске грађе, стр. 78-81.
 5. Изложба о суботичким градским кућама – 9 (бр. 14), 2011, Из рада архива, стр. 74-75.
 6. Палић, Лудош. Келебија – језера или баре – 7 (бр. 11), 2007, Истраживања, студије, чланци, стр. 48-55.
 7. Писма председнику Титу – 6 (бр. 9-10), 2006, Истраживања, студије, чланци, стр. 46-51.
 8. Приказ књиге Зорана Вељановића „Устави и правила Српске читаонице у Суботици у XIX и XX веку“. Прилози за историју Српске читаонице у Суботици – 10 (бр. 15-16), 2012, Прикази, стр. 96.
 9. Subotica i vojna intervencija zemalja Varšavskog ugovora u Čehoslovačkoj u leto 1968. godine (Čehoslovački turisti u Subotici) – 8 (бр. 12-13), 2009, Студије, стр. 15-18.
 10. Укидање општине Бајмок – 9 (бр. 14), 2011, Из архивске грађе, стр. 65-68.

               Вуков, Петар

 1. Први штампани рад Јована Пачуа – 2 (бр. 2), 1997, Истраживања, чланци и расправе, стр. 175-182.
 2. Од Суботице до Холивуда и заборава (О Илони Филеп – суботичкој мађарској списатељици с почетка двадесетог века) – 3 (бр. 3-4), 2000, Истраживања, чланци и расправе, стр. 58-73.

               Вуковић, Љубица[1]

 1. Treći svezak Leksikona podunavkih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, Hrvatsko akademsko društvo, Subotica, 2005, st. 67. – 6 (бр. 9-10), 2006, Прикази, стр. 78.

               Вуковић Дулић, Љубица

 1. Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, Subotica 2006, 2007. (Četvrti, peti, šesti i sedmi svezak) – 7 (бр. 11), 2007, Прикази, стр. 88.

 

Г

 

               Гајић, Богдан

 1. Миодраг Симић, Београдски и суботички Правни факултет (1941-1945), Београд 199., стр. 140 – 2 (бр. 2), 1997, Прикази и белешке, стр. 197-200.
 2. Зоран Вељановић, Српска читаоница у Суботици (1862-1959), 1998, стр. 137. – 3 (бр. 3-4), 2000, Прикази и белешке, стр. 160-162.

               Герхардт, Рудолф

В. 60 (Лалија, Габор, Егић, Бранислав, Герхардт, Рудолф)

               Грлица, Мирко

 1. Blaško Rajić i stvaranje prve jugoslovenske države – 4 (бр. 5-6-7), 2003, Истраживања, студије, чланци, стр. 55-59.

 

Д

 

               Девавари, др Золтан

 1. A Magyar-szerb (Jugoszláv) történetírás 1918-1929 közötti historiográfiája (Историографија мађарске – српске (југословенске) историје у периоду 1918-1929) – 10 (бр. 15-16), 2012, Студије, стр. 42-53.
 2. A történetírás Szabadkán (Историографија о Суботици) – 9 (бр. 14), 2011, Студије, стр. 35-41.
 3. MÉSÁROS ZOLTÁN, A korai titoizmus propagandája, ÉLETJEL KÖNYVEK, SZABADKA, 2008,311, ZOLTAN MESAROŠ, Propaganda u eri ranog titoizma, Edicija „Eletjel“, sv. 126, Subtoica 2008, st. 311 – 8 бр. 12-13), 2009, Прикази, стр. 63-65.

 

Е

 

               Егић, Бранислав

В. 19 (Вељановић, Зоран, ЕГИЋ, Бранислав)

В. 60 (Лалија, Габор, Егић, Бранислав, Герхардт, Рудолф)

 

Ж

 

               Жигманов, Томислав

 1. Bibliografska građa za povijest Hrvata u Vojvodini od 1990. do 2002. (knjige, zbornici, časopisi, listovi, članci, novinski napisi i interne publikacije) – 5 (бр. 8), 2004, Библиографија, стр. 77-85.

               Жикић, Марица

 1. Лични фондови у Историјском архиву у Сомбору (с посебним освртом на фонд Ђорђа Антића 1895 – 1991) – 2 (бр. 2), 1997, Грађа, стр. 13-22.

 

З

 

               Зрнић, Душица

 1. Деценије музеолошке делатности, Градски музеј Сомбор, Сомбор, 1996, стр. 258 – 2 (бр. 2), 1997, Прикази и белешке, стр. 187-192.
 2. Историјат развоја природњачке збирке Градског музеја у Суботици – 3 (бр. 3-4), 2000, Историјска грађа-фондови и збирке, стр. 43-57.

 

К

 

               КИШ, Густав (Kiss Gusztáv)

 1. Res mythica vagy res publica? Szabadka polgársága a helyi kiadványok tükrében (Res mythica или res publica? Грађанство Суботице у огледалу локалних издања) – 4 (бр. 5-6-7), 2003, Истраживања, студије, чланци, стр. 60-66.

               Ковачев Нинков, Олга

 1. Vitražista Mikša Rot u Subotici – 5 (бр. 8), 2009, Истраживања, студије, чланци, стр. 70-73.
 2. Slike među knjigama – Képek könyvek közöt. Slike i skulpture Gradske biblioteke Subotica – A szabadkai Városi Könzvtár képzőművészeti gyűményéről – 6 (бр. 9-10), 2006, Истраживања, студије, чланци, стр. 52-59.
 3. „WOW!“ Stvaralaštvo 70-tih iz vizure lista grupe Bocsh+Bocsh – 4 (бр. 5-6-7), 2003, Истраживања, студије, чланци, стр. 75-79.

               Корхец Пап, Жужана (Korhecz Papp Zsuzsanna)

 1. A ferencesek Szent Rókus festményének restaurálása. Kremser Schmidt művét őrzik Szabadkán (Рестаурација слике св. Роке из Фрањевачке цркве) – 7 (бр. 11), 2007, Истраживања, студије, чланци, стр. 74-80.
 2. A szabadkai Ferences templom néhai főoltára (Hajek Gothard pater emlékének) (Некадашњи олтари суботичке фрањевачке цркве (У спомен на патера Готхарда Хајека)) – 5 (бр. 8), 2004, Истраживања, студије, чланци, стр. 62-69.
 3. A szabadkai régi történelmi arcképcsarnokának restaurálása (Рестаурација репрезентативних портрета старе суботичке градске кућe) – 9 (бр. 14), 2011, Студије, стр. 52-59.
 4. Szabadka első vitrázyainak restaurálása (Рестаурација првих суботичких витража) – 8 (бр. 12-13), 2009, Студије, стр. 43-45.

               Корхец Пап, Жужана, Луц, Илона (Lutz Ilona)

 1. 56. Szanka János, Szabadka első műüvegese (Јанош Санка, први витражист Суботице) – 8 (br. 12-13), 2009, Студије, стр. 46-48.

               КУНКИН, Жужана (Kunkin Zsuzsanna)

 1. Egy ismeretlen hungarikummal gazdagodott a Városi Könyvtár (Хунгарикум непознатог порекла обогатио књижни фонд Градске библиотеке) – 4 (бр. 5-6-7), 2003, Истраживања, студије, чланци, стр. 23-24.
 2. Ötven éve a Nemzeti Casino épületében (Педесет година у згради Националне касине) – 5 (бр. 8), 2004, Истраживања, студије, чланци, стр. 41-42.

 

Л

 

               Лалија, Габор (Lalija Gábor)

 1. Vándorsáskák a szabadkai határban (Скакавци у суботичком атару) – 6 (бр. 9-10), 2006, Грађа, стр. 69-72.

               Лалија, Габор, Егић, Бранислав, Герхардт, Рудолф

 1. Регистратурски систем „Суботичке удружене трговине“ и архивирање у ДД „Наматекс“. Регистратурски систем „Суботичке удружене трговине“ – 2 (бр. 2), 1997, Из рада архива, стр. 207-224.

               Либман, Др Емил,

 1. Doprinos subotičkih lekara – Jevreja zdravstvenoj službi grada tokom XIX i XX veka – 8 (бр. 12-13), 2009, Студије, стр. 33-42.
 2. Prva građanska bolnica u Subotici. Povodom 165. godišnjice njenog osnivanja (1841-2006). – 7 (бр. 11), 2007, Истраживања, студије, чланци, стр. 68-73.
 3. Pokušaji osnivanja bolničke službe u Subotici i njen razvoj tokom XIX veka. – 5 (бр. 8), 2004, Истраживања, студије, чланци, стр. 55-61.
 4. Превентивне мере у борби против заразних болести у Суботици током XVIII и XIX века (1709 – 1909). – 3 (бр. 3-4), 2000, Истраживања, чланци и расправе, стр. 90-112.

               Либман, Др Емил, Новак, др Карољ

 1. Osnivanje Odeljenja za patološku anatomiju i patohistologiju Opšte bolnice u Subotici. Povodom 50 godina rada Odeljenja (1961-2011). – 10 (бр. 15-16), 2012, Студије, стр. 28-34.
 2. Istorijat službe za patologiju 1743-1961. – 4 (бр. 5-6-7), 2003, Истраживања, студије, чланци, стр. 67-74.

               Либман, Др Емил, ЧУСО, Деже

 1. Dr Antal Barta – život i rad. Povodom 150. godišnjice rođenja osnivača Službe za hitnu medicinku pomoć u Subotici. – 9 (бр. + 14), 2011, Студије, стр. 17-23.

Луц, Илона (Lutz Ilona)

В. 56. (Корхец Пап, Жужана, Луц, Илона)

 

М

 

               Мађар, Ласло

 1. Изградња железничке пруге Сегедин – Суботица (1864 – 1869). – 1 (бр. 1), 1996, Истраживања, стр. 111-128.
 2. Оснивање Више трговачке школе у Суботици (1907). – 2 (бр. 2), 1997, Истраживања, чланци и расправе, стр. 67-78.

               Мандић, Зорица

 1. Protokol Magistrata povlašćene kraljevske privilegovane varoši Sent Marije – pre zvana Sabatka 1743-1756. Regesta za 1745. godinu (Prothocollum oppidi cameralis regio – Privilegiati Szent Maria, antheac Szabatka vocati…). – 5 (бр. 8), 2004, Грађа, стр. 86-90.
 2. Povelja slobodnog i kraljevskog grada Sombora, Istorijski arhiv Sombor, Sombor, 2008. – 8 (бр. 12-13), 2009, Прикази, стр. 61-62.

               Марић Јеринић, Марија

 1. Olga Kovačev Ninkov: Život i delo Franca Ajzenhuta (1857-1903). Eisenhut Ferencz élete és művészete (1857-1903). Eisenhut und Leben von Franz Eisenhut (1857-1903). Gradski muzej, Subotica 2007. – 7 (бр. 11), 2007, Прикази, стр. 93-94.

               Матијевић, Золна

 1. Csúsző Dezső: Könyörgésünk színhelyei I, II, III. KÖZKERESZTEK SZABADKÁN, Életjen, Szabadka, 2003, 2004, 2005. (Деже Чусо, Сакрални споменици у Суботици). – 6 (бр. 9-10), 2006, Прикази, стр. 73.
 2. Levéltári ismeretek (Priručnik iz arhivistike), Oktatási segédanyag a segédlevéltáros tanfolyamok hallgatói részére I, II. rész, Magyar Országos Levéltár Budapest, 2002. – 8 (бр. 12-13), 2009, Прикази, стр. 66.
 3. Прилози за библиографију Емила Војновића. – 1 (бр. 1), 1996, Библиографије, стр. 193-194.

               Матијевић, Золна, Продановић, Смиља

 1. Лични фонд поетесе Марте Ковач Кењереш. – 1 (бр. 1), 1996, Грађа, стр. 59-98.

В. 20. (Вељановић, Зоран, Матијевић, Золна)

               Мачковић, Стеван

 1. Грађевинска индустрија у Суботици (1918 – 1941). – 2 (бр. 2), 1997, Истраживања, чланци и расправе, стр. 23.
 2. Занатлије Суботице у државном попису из 1828. године. – 1 (бр. 1), 1996, Грађа, стр. 41-58.
 3. Katarina Korponaić, Stare subotičke porodice. U traganju za oduzetom imovinom svojih predaka, Subotica 2012, str. 192. – 10 (бр. 15-16), 2012, Прикази, стр. 97-99.
 4. 80. Љубодраг Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1918 – 1941, I, II, III,Стубови културе, Београд, – 3 (бр. 3-4), 2000, Прикази и белешке, стр. 157-159.
 5. Logor za Nemce u Sekiću (1944-1946). – 5 (бр. 8), 2004, Истраживања, студије, чланци, стр. 16-26.
 6. Mijo Mandić: Buni, Bunievci, Bunjevci. Bunjevačka Matica, Subotica 2009, str. 248. – 9 (бр. 14), 2011, Прикази, стр. 76-77.
 7. O analitičkim inventarima fonda F. 47 Senata grada Subotice. – 10 (бр. 15-16), 2012, Из архивске грађе, стр. 71-77.
 8. O radu Istorijskog arhiva tokom 2002. godine. – 4 (бр. 5-6-7), 2003, Из рада установа, стр. 7-8.
 9. O strukturi i profilu korisnika arhivske građe u Istorijskom arhivu Subotica (2005-2008). – 9 (бр. 14), 2011, Студије, стр. 5-11.
 10. Od Kramera do Željezničara a.d. – 6 (бр. 9-10), 2006, Истраживања, студије, чланци, стр. 25-29.
 11. Od „Hartmann és Conen R.T” do „29. Novembra”. – 4 (бр. 5-6-7), 2003, Истраживања, студије, чланци, стр. 25-31.
 12. Среско начелство Суботица (1934-1941). Среско начелство Суботица у систему организације власти (1918-1941). – 3 (бр. 3-4), 2000, Историјска грађа – фондови и збирке, стр. 23-42.

               Месарош, др Золтан (Dr. Mészáros Zoltán)

 1. II subotički arhivski dan. Arhiv i digitalizacija, problemi i perspektive. – 9 (бр. 14), 2011, Из рада архива, стр. 69-72.
 2. A délszláv állam és a délzsláv nemzetek, valamint a nemzetiségek a korai titoizmusban (Јужнословенкса држава, народи и народности у раном титоизму). – 7 (бр. 11), 2007, Истраживања, студије, чланци, стр. 41-47.
 3. Arhiv i škola II. – 9 (бр. 14), 2011, Из рада архива, стр. 72-73.
 4. Bliže izvorima. – 7 (бр. 11), 2007, Осврти, стр. 98-100.
 5. Veze organizacije Saveza socijalističke omladine Vojvodine – Opštinska konferencija Subotica – sa inostranstvom. – 8 (бр. 12-13), 2009, Студије, стр. 11-14.
 6. Mađari u propagandi ranog titoizma(Оd kraja 1944. god. do donošenja prvog Ustava FNRJ, na osnovu Borbe, lista centralnog organa Komunističke partije Jugoslavije). – 6 (бр. 9-10), 2006, Истраживања, студије, чланци, стр. 5-16.
 7. Nikolaus Hartmann, Osvald Hartmann, Ronald Hartmann, Stevan Mačković,Pál Károly: Istina, na primeru Sekića, Die Warhenheit am beispiel von Sekitch, Az igazság Szikics példáján. JP Forum, Újvidék 2007. – 7 (бр. 11), 2007, Прикази, стр. 90-91.
 8. Tibor Molnar, Odabrani spisi Komande grada Sente 1944-1945, A zentaí városparancsnokság válogatott iritai. Arhiv Županije Čongrad i Istorijski arhiv Senta, Csongrád Megyei Levéltár és Zentai történelmi levéltár, Szeged-Zenta, 2011. – 10 (бр. 15-16), 2012, Прикази, стр. 93.
 9. Prvi subotički arhivski dan (23. septembar 2008). – 8 (бр. 12-13), 2009, Из рада архива, стр. 49-51.
 10. Promena Suverena u Subotici 1918. godine. – 10 (бр. 15-16), 2012, Студије, стр. 5-10.
 11. Slika industrije u Subotici (1918-1941) (prikaz knjige Stevana Mačkovića: Industrija i industrijalci Subotice, Istorijski arhiv Subotice, edicija Posebna izdanja, Subotica, 2004, st. 508). – 6 (бр. 9-10), 2006, Прикази, стр. 75-77.
 12. Srbi u propagandi ranog titoizma (od kraja 1944. god. do donošenja prvog Ustava FNRJ, na osnovu Borbe, lista centralnog organa Komunističke partije Jugoslavije). – 5 (бр. 8), 2004, Истраживања, студије, чланци, стр. 5-15.

               Микушка, Милка

 1. Приказ изложбе Историјског архива Суботица. Школство у Суботици. Основна школа „Иво Лола Рибар“ 1856-1996. године. – 1 (бр. 1), 1996, Прикази, стр. 189.

               Митровић, Мирко

 1. Зоран Вељановић: Мишићево (1925-1996), Историјски архив Суботице, Суботица, 1996, стр. 116. – 2 (бр. 2), 1997, Прикази и белешке, 201-204.

               Мркић, Дејан

 1. RADIJALAC (Aleja Maršala Tita), SUGARUT – RADIJALNI PUT, Radijalan (lat.) – usmeren u pravcu radijusa, zrakast. – 10 (бр. 15-16), 2012, Студије, стр. 25-17.

 

Н

 

               Николић, Наташа

 1. Мила Боснић: Годишњи обичаји Срба у Војводини, Музеј Војводине, Војвођанска банка, Прометеј, Монада, Нови Сад, 1996, стр. 490. – 2 (бр. 2), 1997, Прикази и белешке, стр. 193-196.
 2. Натписи и епитафи православног гробља у Суботици. – 1 (бр. 1), 1996, Истраживања, стр. 139-154.

               Новак, др Карољ

В. 65. и 66. (Либман, Др Емил, Новак, др Карољ)

 

П

 

               Петковић, Татјана[2]

 1. Из живота руске емиграције у Суботици у међуратном периоду (1919-1941) – 1 (бр. 1), 1996, Истраживања, стр. 155-164.
 2. Мирослав Јовановић, Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919-1924, Београд, 1996, стр. 386. – 3 (бр. 3-4), 2000, Прилози и белешке, стр. 155-156.
 3. Руска емиграција на суботичком Правном факултету (1920-1941). – 2 (бр. 2), 1997, Истраживања, чланци и расправе, стр. 105-120.

               Пишпеки Нађ, Петер

 1. O položaju Velike Moravske. – 3 (бр. 3-4), 2000, Истраживања, чланци и расправе, стр. 120-154.

               Продановић, Смиља

 1. Analitički inventar. Fond: Senat grada Subotice (F. 47). Odeljenje: Fizikat (XXI) 1919-1935. – 4 (бр. 5-6-7), 2003, Грађа, стр. 80-90.
 2. Аналфабетски течајеви и просвећивање жена у поратном периоду (1944-1953). – 1 (бр. 1), 1996, Истраживања, стр. 175-186.
 3. Живот и рад просветних радника у годинама након Другог светског рата. – 2 (бр. 2), 1997, Истраживања, чланци и расправе, стр. 79-104.
 4. Ljudevit Vujković Lamić ml.: 100 godina od rođenja Ljudevita Vujkovića Lamića Moce, 12.8.1907-27.2.1972. Subotica, 2007. – 7 (бр. 11), 2007, Прикази, стр. 95.
 5. Odbor Društva za kulturnu saradnju Srbije sa SSSR Subotica. – 4 (бр. 5-6-7), 2003, Истраживања, студије, чланци, стр. 17-22.
 6. Prolog ratnih zbivanja. – 7 (бр. 11), 2007, Истраживања, студије, чланци, стр. 5-16.
 7. Putovanje po slovenksim zemljama Turske u Evropi od gđica. G. Mjur Mekenzijeve i A.P. Irbijeve, Beograd 1868. – 8 (бр. 12-13), 2009, Прикази, стр. 58-60.
 8. Pčelarstvo kao unosna grana privrede početkom 20. veka. – 6 (бр. 9-10), 2006, Истраживања, студије, чланци, стр. 39-45.
 9. Subotički dobošari. – 5 (бр. 8), 2004, Истраживања, студије, чланци, стр. 38-40.

В. 76. (Матијевић, Золна, Продановић, Смиља)

 

 

Р

 

               редакција

 1. Lalija Gabor (Subotica, 14.10.1951-26.11.2008). – 8 (бр. 12-13), 2009, In memoriam, стр. 72.
 2. Реч редакције. – 1 (бр. 1), 1996, стр. 5-6.
 3. Реч редакције. – 2 (бр. 2), 1997, стр. 9-10.
 4. Реч редакције. – 4 (бр. 5-6-7), 2003, стр. 7.

 

С

 

               Сегединчев, Татјана

 1. Automobilski klub Subotica 1925-1945. godina. – 4 (бр. 5-6-7), 2003, Истраживања, студије, чланци, стр. 32-46.
 2. Браћа Владислав и Јован Манојловић. Чланови породице Манојловић су оставили видљив траг на политичкој и друштвеној позорници Суботице на прекретници векова и почетком XX века. – 6 (бр. 9-10), 2003, Истраживања, студије, чланци, стр. 17-24.
 3. Gordana Prčić Vujnović, Viktorija Aladžić, Mirko Grlica, GRADOTVORCI I, subotički stambeni objekti od baroka do moderne. VÁROSTEREMTŐK I., Szabadkai lakóépületek bakorktól modernizmusig. Subotica/Szabadka, 2004. – 6 (стр. 9-10), 2006, Прикази, стр. 74.
 4. Gordana Prčić Vujnović, Viktorija Aladžić, Mirko Grlica: GRADOTVORCI II, subotički stambeni objekti od baroka do moderne. VÁROSTEREMTŐK II., Szabadkai lakóépületek bakorktól modernizmusig. Subotica/Szabadka, 2006. – 7 (бр. 11), Прикази, стр. 89.
 5. Letopis Istоrijskog arhiva za 2011. godinu. – 10 (бр. 15-16), 2012, Из рада архива, стр. 82-85.
 6. MUSEĨON 3. Godišnjak gradskog muzeja Subotica, Subotica, 2003, str. 152. – 5 (бр. 8), 2004, стр. 106.
 7. O albumu fotografija dr Bele Maćašovskog (dr Mattyasovszky Béla) koji je nastao za vreme Prvog svetskog rata. – 9 (бр. 14), 2011, Из архивске грађе, стр. 60-64.
 8. Pregled kulturno-prosvetnih dešavanja u Subotici 1945. godine „AGITPROP KULTURA“. – 10 (бр. 15-16), 2012, Студије, стр. 11-17.
 9. Ruski emigranti gimnazijski profesori (Osvrt na učesnike Ruske emigracije u subotičkom školstvu). – 8 (бр. 12-13), 2009, студије, стр. 5-10.
 10. Salaške škole. – 5 (бр. 8), 2004, Истраживања, студије, чланци, стр. 27-37.
 11. Sima Jančić, Priča G-IV/1 razreda, Subotica, 1949-1953, Subotica, 2001, str. 130. – 10 (бр. 15-16), 2012, Прикази, стр. 94-95.
 12. Uređenje grada viđeno očima Koste Petrovića. – 7 (бр. 11), 2007, Истраживања, студије, чланци, стр. 31-40.

в. 21 (Вељановић, Зоран, Сегединчев, Татјана)

 

Т

 

               Тасић, Миле

 1. Katalog Venecijanskog Bijenala iz 1928. godine. – 5 (бр. 8), 2004, Истраживања, студије, чланци, стр. 74-76.
 2. U dilemi koju istoriju odabrati? – opredeljujem se za istoriju umetnosti. Subotičani u svetskoj istoriji umetnosti. – 8 (бр. 12-13), Прикази, стр. 67-71.

               Томанић, Отон

 1. Луткарско позориште у Суботици (1934-1949). – 2 (бр. 2), 1997, Истраживања, чланци и расправе, стр. 133-164.

 

Ћ

 

               Ћупурдија, Бранко

 1. Razgovori sa Anom Bešlić (Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje). – 9 (бр. 14), 2011, Студије, стр. 32-34.

 

У

 

               Улмер, Гашпар

 1. Властелински суд села Бајмок (Sedes dominalis possessionis Bajmok) 1792-1847. – 1 (бр. 1), 1996, Грађа, стр. 9-40.

 

Ф

 

               Фабијан, Борбала (Fábián Borbála)

 1. A Szabadkai Villamos és Világítási Részvénytársaság első évei. 111 éves a szabadkai villanyvilágítás. (Почеци деоничарског друштва „Суботички електрични трамвај и осветљење“). – 7 (бр. 11), 2007, Истраживања, студије, чланци, стр. 56-67.
 2. Régi nyomtatványok Szabadka történelméből (Kiegészítések a Szabadka bibliográfiája című könyvhöz). (Старе публикације о историји Суботице). – 8 (бр. 12-13), 2009, Студије, стр. 22-32.
 3. 142. Térrajz. A gázvilágítás bevezetéséről Szabadká. (Просторни план, увођење гасног осветљења у Суботици). – 6 (бр. 9-10), 2006, Истраживања, студије, чланци, стр. 30-38.

               ФлАЈс, Рита

 1. Augerii Gislenii Busbequii omnia quae extant, reprint 1758. – 7 (бр. 11), 2007, Прикази, стр. 96-97.
 2. Emil Libman: Istaknuti lekari Subotice (1792-1992). – 5 (бр. 8), 2004, Прикази нових књига, стр. 108.
 3. Emil Libman ponovo obogaćuje zavičajni fond Gradske biblioteke. Lekarska društva u Subotici (1880-2005). Istorijski arhiva Subotica i Društvo Lekara Vojvodine – Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Subotica (Subotica, 2005, st. 240). – 6 (бр. 9-10), 2006, Прикази, стр. 79.
 4. Katalog knjiga štampanih u 17. veku koje se čuvaju u Gradskoj biblioteci, Subotica, 2002, str. 196. – 4 (бр. 5-6-7), 2003, Приказ нових књига, стр. 91-92.
 5. Prvi deo treće sveske Subotičke bibliografije. – 5 (бр. 8), 2004, Прикази нових књига, стр. 107.
 6. Saradnja biblioteke i škole. Jedan oblik saradnje biblioteke i škole u zadatku negovanja antičkog nasleđa u nastavi klasičnih jezika i civilizacije. – 6 (бр. 9-10), 2006, Истраживања, студије, чланци, стр. 60-61.
 7. Četrdeset godinapostojanja radio Subotice (Dobar glas se daleko čuje). – 8 (бр. 12-13), 2009, Студије, стр. 19-21.

 

Х

 

               Халас, Тибор

 1. A szabadkai református egyházközösség templomépítési ügye a magyar közigazgatás idején (1941-1944). (Предмет о изградњи цркве суботичке реформаторске верске заједнице мађарске управе). – 9 (бр. 14), 2011, Студије, стр. 12-16.
 2. Dr. Völgyi János, Szabadka egykori polgármestere. (Др Јанош Велђи, некадашњи градоначелник Суботице). – 10 (бр. 15-16), 2012, Студије, стр. 18-24.

 

Ц

 

               Цекуш, Геза

 1. A Horgos – Budzsák avarkori lelőhely embertani feldolgzása. (Антрополошка обрада археолошког налазишта из доба авара Хоргош-Буџак). – 9 (бр. 11), 2007, Истраживања, студије, чланци, стр. 17-30.
 2. Biodemografske karakteristike Jevreja u Malom Iđošu. – 5 (бр. 8), 2004, Истраживања, студије, чланци, стр. 44-54.
 3. Jedan od najstarijih opisa riba Podunavlja. – 3 (бр. 3-4), 2000, Истраживања, чланци и расправе, стр. 113-119.
 4. Flora isušenog korita Palićkog jezera. – 2 (бр. 2), Истраживања, чланци и расправе, стр. 47-66.

 

Ч

 

          Чернек, Николета

в. 22. (Вељановић, Зоран, Чернек, Николета)

          ЧУСО, Деже

В. 67. (Либман, Др Емил, ЧУСО, Деже)

 

 

 

 

 

 

[1] Вуковић Љубица = Вуковић Дулић Љубица

[2] Петковић Тајана = Сегединчев Татјана

 

%d bloggers like this: