FABRIKA DINAMO MOTORA RAJTER LASLA

FABRIKA DINAMO MOTORA RAJTER LASLA
Laslo Rajter (Reiter László) je od 1906. godine imao registrovanu zanatsku
radnju za popravku dinamo motora i poljoprivrednih mašina, na adresi Segedinski
vinogradi (kasnije Daničićev put 18). Od 1909. godine je naznačeno da se bavi i
izradom dinamo motora. U 1922. godini se kao nasledmik javlja Ivanka Rajter,
osnivačeva udova. Tokom 1923. godine, poslovođa radnje je bio Petar Pinter, a u
1930. godini Breder (Bröder) Stevan. Zapošljavala je 1924. godine i inženjera iz
Beča, Fridriha Vagnera (Fridrich Wagner).Radnju su nadležne vlasti svrstavale
u zanatske. Godišnje je maksimalmno mogla da proizvede do 350 motora. U 1927.
godini radila je samo sa 5% kapaciteta, da bi 1931. godine prekinula sa radom.
Brisana je iz registara tek 1938. godine.

hp photosmart 720

ilustracija

%d bloggers like this: