Herman Lea r. Braun, Marta Albahari i njihova ciglana

CIGLANA „HERMAN“

Javno trgovačko društvo „za fabriciranje cigala“ koje su osnovale Lea Herman, rođena Braun, iz Subotice i Marta  Albahari  iz Zagreba, sa poslovođom  Vilimom Hermanom [1], zakupilo je  1928. godine  ciglanu Kovač (bivšu Rajhlovu ciglanu, na adresi Aleksandovo 201). Ono je nastavilo da radi na izradi cigala,  crepova  i šamotnih cigala zatečenim mašinskim instalacijama.

F 86 245 Ce VII 132

Pogonsku snagu obezbeđivao je 1 parni kotao (od 10 atmosfera, snage 70 KS)  i elektromotori.  Mašinskim  pogonom  se mešao sirovi materijal, pokretala presa  za  oblikovanje  cigli  i  pokretna  traka, kojom su sirove cigle transportovane do okrugle peći sa dva dimnjaka u kojoj se vršilo pečenje cigli. Broj zaposlenih je 1928. godine iznosio 58.[2] Radno vreme je bilo od 6 do  17 sati, uz  odmor – pola  sata ujutro i 1 sat po podne.

Ciglana je radila za subotičko tržište, ali je  i  izvozila  svoje proizvode  u Mađarsku. Udruženje trgovaca i industrijalaca iz Subotice javlja 1928. godine  Direkciji železnica da je za ovu ciglanu  potrebno obezbediti, u sezoni kada radi, od 1.avgusta  do 15. novembra,  ukupno 150 vagona (1 vagon = 2.400 kom. cigala). [3] „Opšta kreditna banka d.d.“ iz Subotice je preuzela upravljanje nad ovom  ciglanom  1930.  godine. [4]  Ona je, inače, zastupala ciglane –   Glid,  Molcer,  Prokeš  i Hermana  Vilima i u ranijem  periodu na  licitacijama  kod  državnih   preduzeća. Preuzevši Kovačevu ciglanu nastaviće da organizuje proizvodnju u njoj. U tom periodu najveća godišnja proizvodnja je iznosila 6.000.000 cigala, a broj zaposlenih se kretao  do 150.

Molcer Karlo je kupio ovu ciglanu 1930. godine.

[1] Herman  Vilim,od  oca  Žigmunda (1855 Kaćmar – Subotica 1932) i majke Glid Rozalije, rođen u Bačkom Petrovcu (1892 – Subotica, 1935), fabrikant cigle. Oženjen Karolinom Braun, sa kojom je imao decu  Mirjam i Belu. Karolinina sestra je bila Lea Braun. Stariji brat mu je bio  Herman  Matija  (Baja  1890 ),  čija  žena  je bila Adela Kunec ( rođena u Subotici 1895. godine ), a mlađi Ernest ( Subotica , 1894. – ) , oženjen Rosenfeld Kornelijom ) IAS, F:68, XII 399/1946.

[2] AV, F:126,VI – 1066

[3] IAS, F:235.27. 333/1928.

[4] IAS,F:47.XIII 25/1931. Zabeleženo je  da  je  tražila  od  gradskih  vlasti  oslobađanje   od   plaćanja trošarine za prevoz 400  kola peska iz Majšanskih vinograda u ciglanu. IAS, F:47.XIII 25/1931.

 

%d bloggers like this: