Mlinar Svoboda Antun

„Veštački mlin Svoboda Antun“ u Bajmoku je osnovan 1909. godine.
U vlasništvu Svoboda Antuna ( Szvoboda Antal je rođen 1855. godine u Temišvaru. Završio je mašinsko tehničku školu u Brnu. U svom radu se pokazao kao „vrstan stručnjak, i uspešno je vodio svoja mlinska preduzeća“, ocena je za njega od strane gradskih vlasti.), uređen je vrlo moderno. Mlinski uređaj je poslednja reč u mlinskoj tehnici; od žita do najfinijeg brašna sve ide automatski.“Kapacitet mu je bio do 3 vagona na dan. Broj zaposlenih je dostizao 25.

BAJMOK MLIN Svoboda

Mlin u Bajmoku

Ostaće zabeležen kao mlinar koji je prihvatao nova tehnička dostignuća – u ovom
Bajmočkom mlinu prvi je sagradio gvozdeni silos od 50 vagona.

Drugi bajmočki mlin u njegovom vlasništvu je nosio ime – „Centralni motorni mlin Svoboda Antun“. Osnovan je još 1906. godine. Imao je kapacitet do 2 vagona na dan. Radio je najfiniju kao i prostu meljavu. Zapošljavaoje do 20 radnika.

Nakon oslobođenja mlin je konfiskovan. (F:86.241. Ce 138)

Postoji podatak da je nakon oslobođenja stradao  – SVOBODA KAROLJ /Dragutin, r.1903. Bajmok, Mađar. Nepoznato, 1944, (streljan). Memento,35. (U kakvim je rodbinskim odnosu sa Antunom bio – nije nam poznato.)

%d bloggers like this: