PIUKOVIĆ & CO.

„PIUKOVIĆ I COMP.“

Veliku trgovinu gvožđarskom robom i bravarsku radionicu imao je i Bela Piuković.

Osnovana je 1920. godine pod imenom „Piuković & Co.“. Pored Piukovića se kao suvlasnik javlja i Aladar Đerđfalvi (Györgyfalvi Aladár). Ona je bila i zastupnik češke firme „Moravia“.

Pored standardnih trgovačkih poslova u toj struci – prodaje razne metalne robe, bavila se i prodajom ugalja. Pored toga radila je od 1928. godine i poslove sastavlja peći i štednjaka.

 

meteor piukovic

Nalazila se u Badalićevoj 6 ( Na zgradi u Badalićevoj 6 dograđen je sprat 1926.), i Sudarevićevoj ulici 21 – 23. U toj spratnoj zgradi, Sudarevićeva 21 – 23, koja je služila i kao magacin, izgrađen je 1926. godine i teretni lift. Tamo je bila bravarska i radionica za sastavljanje i galvanizovanje peći štednjaka. Instalirane su bile sledeće mašine:1 dizel motor od 15 KS, 2 mašine za poliranje, 1 dinamo za jednosmernu struju niskog napona od 4 volta i 250 ampera za 2 kade za galvaniziranje ( veličine 1,6 x 1,0 x 1,0 m ), te mašine za brušenje, bušilice, za savijanje limova i druge sitnije.

Zalihe robe i zgrade su 1927. godine procenjene na 6 000 000 dinara. U 1925. godini radila je sa 14 domaćih i 1 stranim radnikom. Stranac je bio Austrijanac, a radio je kao korespodent.

Prodavali su i oružje iz uvoza (na pr. belgijske pištolje marke JIEFFECO.)

piukovic_2

Od 1931. godine firmu preuzima Rudolf Sajdler (Seidler), bravar po struci, čehoslovački državljanin.PIUKOVIC

Firma je 1937. godine dobila odluku o ubeležavanju prestanka rada. Vlasnik Sajdler je nakon rata iselio u Izrael. Zagrebačka firma „Ribo materijal“ raspitivala se 1952. godine o tom preduzeću, da li još postoji i da li još uvek proizvodi „strojeve za mljevenje boja“. Dobilo je odgovor da je vlasnik „otišao u Palestinu“.

%d bloggers like this: