NAŠE SLOVO, režimski list

 

8 april 1934

Među značajne lokalne listove koji su podržavali vladu Milana Stojadinovića i JRZ spadalo je i subotičko – Naše Slovo. List je izlazio od  1.04.1934. do 2.03.1941. Uređivao ga je  novinar Lazar Stipić   (Subotica, 26.7.1890. – Palić, 14.5.1941.) koji je figurirao i kao vlasnik i izdavač.STIPIC

1

 

%d bloggers like this: