Upisi u Matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog Matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih Hrvata ( A-B)

Upisi u Matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog Matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih Hrvata (A-B), ), Klasje naših ravni, 9 – 12, Subotica 2014, str.104 – 110.

58

zrtve svitsko rata

U nastavku obrade upisa poginulih vojnika, te još uvijek manje istražene i historiografski nedovoljno obrađene teme, pokušali smo izdvojiti one upise koji svjedoče o bunjevačkim Hrvatima. Kako u samom izvoru nisu bile predviđene rubrike za nacionalnu pripadnost, već samo za ime, prezime, vojnički položaj tj. čin i vojnu jedinicu, vjerosipovjest, ime oca, prezime i ime majke, supruge, zanimanje, mjesto zavičajnosti, kao i način i lokaciju stradanja, do tog podatka se može doći samo indirektnim putem.[1]  Iz materijala od preko 150 stranica koji je nam je ustupio kolega Tibor Molnar iz senćanskog Arhiva,  saznajemo da je u periodu 1914.-1919. popisano ukupno 1475 palih vojnika. Smatramo da pokušaj izdvajanja palih vojnika bunjevačkih Hrvata, ipak može da pruži barem okvirna nova saznanja.[2]

 

 

 1.  Alagyics István, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 40  godina (rođ. 1875.), poljoprivrednik, otac Ferenc, majka Terézia Porolakov,   poginuo kod Bróda (Szlavónia,  danas Slavonski Brod, Hrvatska) od posljedica oboljevanja od malarije 1.01.1916. Upisan  u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka pod br. 2659. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 2361/1917.
 2.  Ancsics v. Ancsik, Ernő pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, poljoprivrednik, otac József, majka Anna Jovanovics. Poginuo kod mjasta Kamionka Strumilowa, Galicija (danas Kamianka-Buzka, Ukrajina) 26.07.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1646/1918.
 3. Andrasics Antal, pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, poljoprivrednik, otac István, majka Terézia Krankó. Poginuo kod mjesta Kamionka Strumilowa Galicija ( danas Kamianka-Buzka,  Ukrajina) 28.07.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. pod br. 1648/1918.
 4. Andrasics József, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godine, stolar, otac János, majka Matilda Vojnics K. Poginuo kod mjesta Seredynce, Galicija, (danas Ukrajina), za vrijeme  Brusilovljeve ofanzive, 6.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 689/1918.
 5. Anicsics Vince, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godine, frizer,  subotički stanovnik, otac Illés. Poginuo kod mjesta Drohobycz Galicija ( danas Drohobics, Ukrajina) između 19. I 21.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 2464/1915.
 6. Anitics Ánka Sándor, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, poljoprivrednik, otac Antal, majka Julianna Kovács. Poginuo na bojišnici kod mjesta Steinbrückben ( danas Zidani Most, Slovenija) 12.04.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1123/1917.
 7. Anitics Antal, pješak,  86. car. i kr. pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godine, nadničar, otac Bertalan, majka Ágnes Pertics. Poginuo kod mjesta Lembergben Galicija,  (danas Lviv,  Ukrajina)  od posljedica ranjavanja na bojišnici 15.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.1607/1918.
 8.  Antunovics Bertalan, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina (rođ. 1886.), otac Bódog, majka Rebeka Vujkovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Drohobycz – Delawa Galicija,( danas Drohobics,  Ukrajina) 21.05.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka pod br. 1356. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1675/1916.
 9. Antunovics Márk, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, poljoprivrednik, otac Kázmér, majka Borbála Kekezovics. Preminuo u Subotici,  od posljedica oboljevanja na bojišnici, 24.03.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.1002/1918.
 10. Antunovics Mihály, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, poljoprivrednik, otac Alajos, majka Anna Pertics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Korszylow Galicija, ( danas Ukrajina) 2.07. 1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1734/1918.
 11. Antunovics Salamon, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, poljoprivrednik, otac Salamon, majka Katalin Szimics. Preminuo u Subotici,  od posljedica oboljevanja od tuberkuloze na bojišnici, 5.04.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.1286/1918.
 12.  Augusztincsics Lázár Miklós István, pričuvni vojnik,  mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina (rođ. 10.12.1886.), stolar, otac Pál, majka Roza Rudics V., supruga Matild Szűcs. Poginuo na bojišnici Nanteresben (Italija) 8.12.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka br. 3186. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br.927/1918.
 13. Babianovics Antal, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti,  23  godina (rođ. 1891-ben), nadničar,  subotički stanovnik, otac Kálmán, majka Oliva Rudinski. Poginuo na bojišnici kod mjesta Bačinovac (Srbija) melletti 22.11.1914. Upisan knjigu umrlih 6. mađarskog. domobranskog pješačkog puka pod br. 236. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.1568/1915.
 14. Babianovics József, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija, 29  godina, nadničar, otac Mihály, majka Ágnes Krmpotics. Poginuo na bojičnici kod mjesta Pnikut, Galicija ( danas Pnikut,  Ukrajina)  5.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.2280/1917.
 15. Babicskó Lajos, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, poljoprivrednik, otac Simon, majka Margit Szkenderovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Szklin (ruska bojišnica) melletti 5.07.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.1631/1917.
 16. Babicskovics Jenő, pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, poljoprivrednik, otac Márton, majka Mária Osztrogonácz. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Ježa (italijanska bojišnica) 3.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.161/1918.
 17. Babicskovics Máté, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, poljoprivrednik, otac Béla, majka Ágnes Bacsics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Krukienice, Galicija (danas Krukenics, Ukrajina) 20.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.2281/1917.
 18. Babicskovics / ili Babiankovics/ Mátyás, razvodnik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina,  subotički stanovnik, poljoprivrednik, otac Márk, majka Marianna Milankovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Gučevo (Srbija) 28.10.1914. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pječšakog puka pod br. 202. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.546/1915.
 19. Bacsicz Ferenc, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 36  godina, otac Szaniszló, majka Veronika Lemics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Nebrasina (italijanska bojišnica) 18.11.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka pod br.  22124. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1669/1916.
 20. Bacsics Antal, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, nadničar, otac Márton, majka  Mária Vidákovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Selo (italijanska bojišnica) 28.03.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1692/1918.
 21. Bacsics Antal, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 35  godina,,poljoprivrednik, otac Illés, majka Mária Ábrahám. Poginuo kod mjesta Jarak (Srbija) 15.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 2421/1917.
 22. Bacsics Lukács, pješak,  86. carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, poljoprivrednik, otac Pál, majka Julianna Horváczki J. Preminuo  od posljedica oboljevanja na bojišnici u Subotici 31.05.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.889/1918.
 23. Bacsics Márton, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33  godina, poljoprivrednik, otac Márk, majka Ágnes Romák. Poginuo na bojišnici kod mejsta Rogozno – Krukienice Galicija ( danas Krukenics, Ukrajina) 3.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.2282/1917 .
 24. Bacsics Palkovics János, pješak u 86. car. i kr. pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, nadničar, otac József, majka Ágnes Lakics. Poginuo kod mjesta Pnikut, Galicija (danas Pnikut, Ukrajina) 5.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 2284/1917.
 25. Bacsics Palkovics József, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina, nadničar, otac Máté, majka Borbála Baity. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Jezierzanak, Galicija (danas  Ukrajina) 2.06.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.1730/1918.
 26. Bacsics Palkovics Károly, pučki ustanik, mađarska kraljevska 23. domobranska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, otac István. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Parnovcze (?) 1.08.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1400/1918.
 27. Bacsics /ili Bencsics/ Márk, pješak, 86. car. i kr. pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, zidar, subotički stanovnik, otac János, majka Katalin Mamuzsich. Preminuo kod mjesta Chyrowban, Galicija ( danas Khriv,  Ukrajina) usled  oboljevanja od kolere, 23.10.1914. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1130/1915.
 28. Bacslia Ferenc, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 34  godina, otac Mihály, majka Mária Létics.  Poginuo kod mjesta Kolomea (danas Kolomyia, Ukrajina) 13.01.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.1670/1916.
 29. Bacslia Márton, pučki ustanik  86. carska i kraljevska pukovnija III. bataljon. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, nadničar, otac Ernő, majka Erzsébet Francziskovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Rajtarovice – Krukienice ,Galicija (danas Krukenics,  Ukrajina) 24.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2286/1917.
 30. Baics Mátyás, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, poljoprivrednik, otac Gábor, majka Magdolna Simics. Preminuo kod mjesta  Podbrdo (italijanska bojišnica), od posljedica ranjavanja na bojišnici 28.08.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1290/1918.
 31. Baics Sándor, pješak, 86.  carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, muzičar, otac Kázmér, majka Mária Merkovics. Poginuo kod mjesta Selo (italijanska bojišnica) od posljedica ranjavanja na bojišnici  2.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 842/1918 .
 32. Balázsevics Miklós, pješak na vojnoj dužnosti.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 43  godina, supruga Gabriella. Poginuo kod Trsta (Italija)  27.11.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 527/1918 .
 33. Balázsovics Alajos, pričuvni vojnik,   86.  Carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina, poljoprivrednik, otac István, majka Terézia Kovácsics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Selo (italijanska bojišnica), 19.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 779/1918 .
 34.  Barakovics József, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 42  godina, radnik. Poginuo kod mjesta Jamianó (italijanska bojišnica) 22.02.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1698/1917 .
 35. Barbarovics János Mátyás, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33  godina, poljoprivrednik, otac János, majka Marija Olyuz, supruga Teréza Milyacski. Poginuo na bojišnici kod mjesta Jablonki, Galicija (danas Jablonka, Poljska) 5.03.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 754/1917.
 36. Basics Bódog, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 38  godina, poljoprivrednik, otac József, majka Jozefa Bilina. Preminuo u Subotici 31.07.1918. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 192/1919.
 37. Basics Palkovics Bódog, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, poljoprivrednik, otac Nándor, majka  Mária Sztancsevics. Poginuo kod mjesta Vinkovci (Hrvatska) 24.02. 1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 379/1918 .
 38. Basics Palkovics Tamás, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 42  godina (rođ. 1874.), zavičajanu Subotici, poljoprivrednik, otac Péter, majka Krisztina Szkala, preminuo u Subotici od posljedica upale bubrega 29.11.1917. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka pod br. 2897. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1169/1918.
 39. Basics Palkovics Péter, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, poljoprivrednik, otac Antal, majka Magdolna Kopunovics L.  Poginuo na bojišnici kod mjesta  Presowcze – Mogila, Galicija, 2.11.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1593/1918 .
 40. Basics Palkovics György, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 39  godina (rođ. 1877.),  zavičajan u Subotici, poljoprivrednik, otac Márk, majka Magdolna Sarcsevics. Poginuo kod mjesta  Javor (Srbija) od posljedica ranjavanja 21.12.1915. /ili 10.03. 1916./. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka pod br. 2198. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 2061/1916.
 41. Benis István, desetnik, mađarska kr. 30. domobranska pješačka pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godina, poljoprivrednik, otac Gergely, majka Margit Báics, supruga Katalin Gabrics Katalin. Poginuo na bojišnici kod mjesta Pogorely (ruska bojišnica, danas Ukrajina) 18.09.1915.  Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 2360/1917.
 42. Benis Mihály, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, zidar, otac Boldizsár, majka Rozália Vidákovics Istvanics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Jablonki, Galicija (danas Jablonka, Poljska) 28.08.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 943/1917.
 43. Bilnics / ili Bilincz/ János, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28.  godina, otac Lukács, majka Klára Juracsev. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Mihalovice, Galicija, 20.05.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka pod br. 629. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 488/1916.
 44. Bleszics József, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina (rođ. 1890.), nadničar, subotički stanovnik, otac Alajos, majka Terézia Milankovits. Poginuo na bojišnici kod mjesta Bačinovac (Srbija) 21.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1556/1915.
 45. Bleszics Károly, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29 godina, papučar, otac Péter, majka Mária Balázsevics. Poginuo na bojišnici kod mjseta Drohobycz, Galicija (danas Drohobics, Ukrajina) 22.05.1915.  Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka pod br. 697. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 462/1916.
 46. Bosnyák Alajos, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 41  godina, trgovački agent, otac Pál, majka Jozefa Czrnkovics. Poginuo od posljedica ranjavanja na bojišnici kod mjesta Lembergben Galicija (danas Lviv, Ukrajina)   9.07.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 695/1918 .
 47. Bosnyák Antal, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina, nadničar, otac György, majka Terézia Csordalics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Seredynce – Worobijowka, Galicija (danas Ukrajina) 10.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 687/1918 .
 48. Bosnyák Gyula, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, poljoprivrednik, otac Kázmér, majka Borbála Horváth. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Baranie Galicija (danas Poljska) 6.09.1915.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 168/1918 .
 49. Bosnyákovics János, pješak, carska i kraljevska 19. pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, poljoprivrednik, subotički stanovnik. Poginuo na bojišnici kod mjesta Ossová, Galicija (danas  Ukrajina)  1.09.1914.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1996/1914.
 50. Bozsánovics / ili Bojánovics/ Lukács, pješak u 86. car. i kr. pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 34  godina, nadničar,  subotički stanovnik. Preminuo u subotičkoj vojnoj bolnici od posljedica oboljevanja na bojišnici od tifusa, 1.01.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1481/1915.
 51. Brajkó Balázs, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, poljoprivrednik, otac Bódog, majka Antónia Balázsevics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Selo (italijanska bojišnica) 28.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 879/1918 .
 52. Brcsics Kosztics Ernő, razvodnik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina,  subotički stanovnik, poljoprivrednik, otac Pál, majka Krisztina Malagurszki. Poginuo na bojišnici kod mjesta Kulište (Srbija) 13.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 552/1915.
 53. Brcsics Kosztics József, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina, poljoprivrednik, otac Pál, majka Krisztina Malagurszki. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Kurovec, Galicija) u Brusilovljevoj ofanzivi  9.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 810/1918.
 54. Budánovics Gerő, satnik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32 (rođ. 1881.), otac Antal, zavičajan u Subotici.  Poginuo na bojišnici kod mjesta  Perina – Kostajnik(Srbija) 7.11.1914. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka 175. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1352/1915 i 1472/1916.
 55. Budánovics Mihály, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina, nadničar, otac Máté, majka Borbála Tumbász. Poginuo kod mjesta Podkamen, Galicija ( danas  Ukrajina)  od posljedica oboljevanja na bojišnici –  tifus, 7.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 144/1918 .
 56. Budincsevics Ernő, pučki  ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija, 33  godina (rođ. 1884.), poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Ferenc, majka Katalin Polyákovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Drohobycz – Neudorf,  Galicija (danas Drohobics, Ukrajina) 21.05.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka pod br. 1369. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 2466/1915.
 57. Budincsevics János, pješak u 86. car. i kr. pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, poljoprivrednik, otac Alajos, majka Mária Kuluncsics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Seredynce, Galicija (danas Ukrajnában) körüli csatatéren, u Brusilovljevoj ofanzivi,  6.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 827/1918 .
 58. Budincsevics Pál, pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godine, poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Albert, majka Mária Rudics. Poginuo kod mjesta Drialoszyn (ruska bojišnica) od posljedica nesretnog slučaja, 14.12.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1478/1915.
 59. Budincsevics Péter, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19 ili 25  godina, radnik, otac Pál, majka Katalin Vujkovics. Poginuo kod mjseta Sternthal (Štajerska,  Slovenija) 27.01.1916. od posljedica ranjavanja. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka pod br. 2376. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1667/1916.
 60. Budincsevics Zsigmond, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godine, mašinbravar, otac István, majka Mária Kovacsev. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Korszylow – Zborow, Galicija (danas Zboriv,  Ukrajina) 31.08.1916. augusztus 31 Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 875/1918.
 61. Budincsevics András, desetnik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija, 37  godina,  subotički stanovnik. Poginuo kod Šabaca (Srbija) 8.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br.101/1915.
 62. Bukovics Antal, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33 godine, poljoprivrednik, otac Albert, majka Mária Vujkovics Lamics. Poginuo kod mjesta Drohobycz (danas Drohobics,  Ukrajina) 19.05.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka pod br. 676. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 461/1916.
 63. Bukvics Béla, razvodnik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, trgovački pomoćnik, otac Mihály, majka Ágnes Sztantics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Pusztamily, Galicija, 27.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1599/1917.
 64. Bukvics Ignác, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina, nadničar, otac Pál, majka Terézia Balázsevics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Jezierzanka – Zborow, Galicija (danas Zboriv,  Ukrajina) 29.06.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1081/1918.
 65. Bukvics Lajos, pučki ustanik, mađarska kr. 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 35 godina, poljoprivrednik, otac Kázmér, Dominika majka Milankovics. Preminuo kod mjesta Bijelo Polje (Crna Gora)  od posljedica oboljevanja na bojišnici 29.12.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka pod br. 1604. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1073/1917.
 66. Bukvics István, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 41  godina, poljoprivrednik, otac Kázmér, majka Magdonlna Pintér. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Czatoryszki, 8.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1116/1917 .
 67. Bulyovcsics István, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, poljoprivrednik, otac Ferenc, majka Julianna Rudics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Korszylow – Mogila, Galicija (danas Ukrajina), 18.01.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 946/1918 .
 68. Bulyovcsics János, pričuvni vojnik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina (rođ. 1883.),  subotički stanovnik, otac Szilveszter, majka Ágnes Sztancsics. Preminuo kod mjesta Suljin Han (Bosna i Hercegovina) od posljedica ranjavanja, 17.10.1914. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka pod br. 96. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1055/1915.
 69. Bulyovcsics Jeremiás, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina (rođ. 1896.), poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac Alajos, majka Marcella Basics Palkovics. Preminuo od posljedica ranjavanja kod mjesta Tereszkovicz (ruska bojišnica) 24.07.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka pod br. 582. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1166/1917.
 70. Bulyovcsics József, pučki ustanika, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 40  godina, poljoprivrednik, otac Ferenc, majka Krisztina. Poginuo na bojišnici kod mjesta Seredynce, Galicija (danas Ukrajina), u Bruslilovljevoj ofanzivi   6.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 685/1918 .
 71. Bulyovcsics Lukács, pješak u 86. car. i kr. pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, krojač, otac István, majka Ágnes Ulmics. Preminuo kod mjesta Turcsik  od posljedica ranjavanja na bojišnici, 26.07.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 245/1918 .
 72. Bulyovcsics Simon, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, otac Balázs, majka Manda Peics Gavran. Preminuo kod mjesta Slawna – Mogila, Galicija ( danas Slavan, Ukrajina) od posljedica ranjavanja na bojišnici, 6.05.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1088/1918

64 Maco Bajic sin Gaborov

 


[1] Osnove za to su samo ime i prezime vojnika, njegovih roditelja kao i vjeroispovijest.

[2] Subotička Danica ili Bunjevačko-Šokački kalendar sa slikama za prostu 1921., na stranicama 57.- 64. doneo je kolažni prilog pod naslovom Žrtve svitskog rata u kome su portreti s osnovnim podacima nekolicine subotičkih Bunjevaca. U uvodu stoji: „U ono 10 milijuna poginulih, 4 milijuna propalih te izgubljenih, nalazi se i koja hiljada subotičkih Bunjevaca. Sve ih nismo još mogli ni pobilužiti, jer u ovim burnim danima nije bilo za to ni vrimena. Ovde navodimo nekoliko imena i donosimo nekoje slike, nebi li koji od živih, što su se povratili znao reći štogod tačnoga, osobito za one, koji su nestali.“

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: