Upisi u Matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog Matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih Hrvata (1-464, A-Z)

PUBLIKOVANO:

 • Upisi u Matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog Matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih Hrvata (A-B), ), Klasje naših ravni, 9 – 12, Subotica 2014, str.104 – 110.
 • Upisi u matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih hrvata (Od Katancsics Andrása, do N), Klasje naših ravni, 1 – 4, Subotica 2015, str. 83 – 90.
 • Upisi u matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih hrvata (N-S), Klasje naših ravni, 1 – 4, Subotica 2016, str. 108 – 116.
 • Upisi u matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih hrvata (Sz-Z ),  Klasje naših ravni, 5 – 12, Subotica 2017, str. 60 – 68

58

zrtve svitsko rata

 

64 Maco Bajic sin GaborovUpisi u matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih Hrvata ( A-B)

U nastavku obrade upisa poginulih vojnika, te još uvijek manje istražene i historiografski nedovoljno obrađene teme, pokušali smo izdvojiti one upise koji svjedoče o bunjevačkim Hrvatima. Kako u samom izvoru nisu bile predviđene rubrike za nacionalnu pripadnost, već samo za ime, prezime, vojnički položaj tj. čin i vojnu jedinicu, vjerosipovjest, ime oca, prezime i ime majke, supruge, zanimanje, mjesto zavičajnosti, kao i način i lokaciju stradanja, do tog podatka se može doći samo indirektnim putem.[1]  Iz materijala od preko 150 stranica koji je nam je ustupio kolega Tibor Molnar iz senćanskog Arhiva,  saznajemo da je u periodu 1914.-1919. popisano ukupno 1475 palih vojnika. Smatramo da pokušaj izdvajanja palih vojnika bunjevačkih Hrvata, ipak može da pruži barem okvirna nova saznanja.[2]

 1.  Alagyics István, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 40  godina (rođ. 1875.), poljoprivrednik, otac Ferenc, majka Terézia Porolakov,   poginuo kod Bróda (Szlavónia,  danas Slavonski Brod, Hrvatska) od posljedica oboljevanja od malarije 1.01.1916. Upisan  u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješačkog puka pod br. 2659. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 2361/1917.
 2.  Ancsics v. Ancsik, Ernő pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, poljoprivrednik, otac József, majka Anna Jovanovics. Poginuo kod mjasta Kamionka Strumilowa, Galicija (danas Kamianka-Buzka, Ukrajina) 26.07.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1646/1918.
 3. Andrasics Antal, pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, poljoprivrednik, otac István, majka Terézia Krankó. Poginuo kod mjesta Kamionka Strumilowa Galicija ( danas Kamianka-Buzka,  Ukrajina) 28.07.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. pod br. 1648/1918.
 4. Andrasics József, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godine, stolar, otac János, majka Matilda Vojnics K. Poginuo kod mjesta Seredynce, Galicija, (danas Ukrajina), za vrijeme  Brusilovljeve ofanzive, 6.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 689/1918.
 5. Anicsics Vince, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godine, frizer,  subotički stanovnik, otac Illés. Poginuo kod mjesta Drohobycz Galicija ( danas Drohobics, Ukrajina) između 19. I 21.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 2464/1915.
 6. Anitics Ánka Sándor, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, poljoprivrednik, otac Antal, majka Julianna Kovács. Poginuo na bojišnici kod mjesta Steinbrückben ( danas Zidani Most, Slovenija) 12.04.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1123/1917.
 7. Anitics Antal, pješak,  86. car. i kr. pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godine, nadničar, otac Bertalan, majka Ágnes Pertics. Poginuo kod mjesta Lembergben Galicija,  (danas Lviv,  Ukrajina)  od posljedica ranjavanja na bojišnici 15.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.1607/1918.
 8.  Antunovics Bertalan, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina (rođ. 1886.), otac Bódog, majka Rebeka Vujkovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Drohobycz – Delawa Galicija,( danas Drohobics,  Ukrajina) 21.05.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješakog puka pod br. 1356. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1675/1916.
 9. Antunovics Márk, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, poljoprivrednik, otac Kázmér, majka Borbála Kekezovics. Preminuo u Subotici,  od posljedica oboljevanja na bojišnici, 24.03.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.1002/1918.
 10. Antunovics Mihály, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, poljoprivrednik, otac Alajos, majka Anna Pertics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Korszylow Galicija, ( danas Ukrajina) 2.07. 1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1734/1918.
 11. Antunovics Salamon, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, poljoprivrednik, otac Salamon, majka Katalin Szimics. Preminuo u Subotici,  od posljedica oboljevanja od tuberkuloze na bojišnici, 5.04.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.1286/1918.
 12.  Augusztincsics Lázár Miklós István, pričuvni vojnik,  mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina (rođ. 10.12.1886.), stolar, otac Pál, majka Roza Rudics V., supruga Matild Szűcs. Poginuo na bojišnici Nanteresben (Italija) 8.12.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješakog puka br. 3186. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br.927/1918.
 13. Babianovics Antal, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti,  23  godina (rođ. 1891-ben), nadničar,  subotički stanovnik, otac Kálmán, majka Oliva Rudinski. Poginuo na bojišnici kod mjesta Bačinovac (Srbija) melletti 22.11.1914. Upisan knjigu umrlih 6. mađarskog. domobranskog pješakog puka pod br. 236. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.1568/1915.
 14. Babianovics József, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija, 29  godina, nadničar, otac Mihály, majka Ágnes Krmpotics. Poginuo na bojičnici kod mjesta Pnikut, Galicija ( danas Pnikut,  Ukrajina)  5.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.2280/1917.
 15. Babicskó Lajos, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, poljoprivrednik, otac Simon, majka Margit Szkenderovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Szklin (ruska bojišnica) melletti 5.07.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.1631/1917.
 16. Babicskovics Jenő, pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, poljoprivrednik, otac Márton, majka Mária Osztrogonácz. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Ježa (italijanska bojišnica) 3.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.161/1918.
 17. Babicskovics Máté, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, poljoprivrednik, otac Béla, majka Ágnes Bacsics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Krukienice, Galicija (danas Krukenics, Ukrajina) 20.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.2281/1917.
 18. Babicskovics / ili Babiankovics/ Mátyás, razvodnik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina,  subotički stanovnik, poljoprivrednik, otac Márk, majka Marianna Milankovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Gučevo (Srbija) 28.10.1914. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješakog puka pod br. 202. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.546/1915.
 19. Bacsicz Ferenc, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 36  godina, otac Szaniszló, majka Veronika Lemics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Nebrasina (italijanska bojišnica) 18.11.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješakog puka pod br.  22124. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1669/1916.
 20. Bacsics Antal, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, nadničar, otac Márton, majka  Mária Vidákovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Selo (italijanska bojišnica) 28.03.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1692/1918.
 21. Bacsics Antal, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 35  godina,,poljoprivrednik, otac Illés, majka Mária Ábrahám. Poginuo kod mjesta Jarak (Srbija) 15.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 2421/1917.
 22. Bacsics Lukács, pješak,  86. carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, poljoprivrednik, otac Pál, majka Julianna Horváczki J. Preminuo  od posljedica oboljevanja na bojišnici u Subotici 31.05.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.889/1918.
 23. Bacsics Márton, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33  godina, poljoprivrednik, otac Márk, majka Ágnes Romák. Poginuo na bojišnici kod mejsta Rogozno – Krukienice Galicija ( danas Krukenics, Ukrajina) 3.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.2282/1917 .
 24. Bacsics Palkovics János, pješak u 86. car. i kr. pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, nadničar, otac József, majka Ágnes Lakics. Poginuo kod mjesta Pnikut, Galicija (danas Pnikut, Ukrajina) 5.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 2284/1917.
 25. Bacsics Palkovics József, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina, nadničar, otac Máté, majka Borbála Baity. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Jezierzanak, Galicija (danas  Ukrajina) 2.06.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.1730/1918.
 26. Bacsics Palkovics Károly, pučki ustanik, mađarska kraljevska 23. domobranska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, otac István. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Parnovcze (?) 1.08.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1400/1918.
 27. Bacsics /ili Bencsics/ Márk, pješak, 86. car. i kr. pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, zidar, subotički stanovnik, otac János, majka Katalin Mamuzsich. Preminuo kod mjesta Chyrowban, Galicija ( danas Khriv,  Ukrajina) usled  oboljevanja od kolere, 23.10.1914. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1130/1915.
 28. Bacslia Ferenc, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 34  godina, otac Mihály, majka Mária Létics.  Poginuo kod mjesta Kolomea (danas Kolomyia, Ukrajina) 13.01.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br.1670/1916.
 29. Bacslia Márton, pučki ustanik  86. carska i kraljevska pukovnija III. bataljon. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, nadničar, otac Ernő, majka Erzsébet Francziskovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Rajtarovice – Krukienice ,Galicija (danas Krukenics,  Ukrajina) 24.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2286/1917 .
 30. Baics Mátyás, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, poljoprivrednik, otac Gábor, majka Magdolna Simics. Preminuo kod mjesta  Podbrdo (italijanska bojišnica), od posljedica ranjavanja na bojišnici 28.08.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1290/1918.
 31. Baics Sándor, pješak, 86.  carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, muzičar, otac Kázmér, majka Mária Merkovics. Poginuo kod mjesta Selo (italijanska bojišnica) od posljedica ranjavanja na bojišnici  2.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 842/1918 .
 32. Balázsevics Miklós, pješak na vojnoj dužnosti.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 43  godina, supruga Gabriella. Poginuo kod Trsta (Italija)  27.11.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 527/1918 .
 33. Balázsovics Alajos, pričuvni vojnik,   86.  Carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina, poljoprivrednik, otac István, majka Terézia Kovácsics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Selo (italijanska bojišnica), 19.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 779/1918 .
 34.  Barakovics József, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 42  godina, radnik. Poginuo kod mjesta Jamianó (italijanska bojišnica) 22.02.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1698/1917 .
 35. Barbarovics János Mátyás, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33  godina, poljoprivrednik, otac János, majka Marija Olyuz, supruga Teréza Milyacski. Poginuo na bojišnici kod mjesta Jablonki, Galicija (danas Jablonka, Poljska) 5.03.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 754/1917.
 36. Basics Bódog, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 38  godina, poljoprivrednik, otac József, majka Jozefa Bilina. Preminuo u Subotici 31.07.1918. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 192/1919.
 37. Basics Palkovics Bódog, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, poljoprivrednik, otac Nándor, majka  Mária Sztancsevics. Poginuo kod mjesta Vinkovci (Hrvatska) 24.02. 1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 379/1918 .
 38. Basics Palkovics Tamás, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 42  godina (rođ. 1874.), zavičajanu Subotici, poljoprivrednik, otac Péter, majka Krisztina Szkala, preminuo u Subotici od posljedica upale bubrega 29.11.1917. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješakog puka pod br. 2897. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1169/1918.
 39. Basics Palkovics Péter, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, poljoprivrednik, otac Antal, majka Magdolna Kopunovics L.  Poginuo na bojišnici kod mjesta  Presowcze – Mogila, Galicija, 2.11.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1593/1918 .
 40. Basics Palkovics György, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 39  godina (rođ. 1877.),  zavičajan u Subotici, poljoprivrednik, otac Márk, majka Magdolna Sarcsevics. Poginuo kod mjesta  Javor (Srbija) od posljedica ranjavanja 21.12.1915. /ili 10.03. 1916./. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješakog puka pod br. 2198. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 2061/1916.
 41. Benis István, desetnik, mađarska kr. 30. domobranska pješačka pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godina, poljoprivrednik, otac Gergely, majka Margit Báics, supruga Katalin Gabrics Katalin. Poginuo na bojišnici kod mjesta Pogorely (ruska bojišnica, danas Ukrajina) 18.09.1915.  Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 2360/1917.
 42. Benis Mihály, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, zidar, otac Boldizsár, majka Rozália Vidákovics Istvanics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Jablonki, Galicija (danas Jablonka, Poljska) 28.08.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 943/1917.
 43. Bilnics / ili Bilincz/ János, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28.  godina, otac Lukács, majka Klára Juracsev. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Mihalovice, Galicija, 20.05.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješakog puka pod br. 629. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 488/1916.
 44. Bleszics József, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina (rođ. 1890.), nadničar, subotički stanovnik, otac Alajos, majka Terézia Milankovits. Poginuo na bojišnici kod mjesta Bačinovac (Srbija) 21.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1556/1915.
 45. Bleszics Károly, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29 godina, papučar, otac Péter, majka Mária Balázsevics. Poginuo na bojišnici kod mjseta Drohobycz, Galicija (danas Drohobics, Ukrajina) 22.05.1915.  Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješakog puka pod br. 697. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 462/1916.
 46. Bosnyák Alajos, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 41  godina, trgovački agent, otac Pál, majka Jozefa Czrnkovics. Poginuo od posljedica ranjavanja na bojišnici kod mjesta Lembergben Galicija (danas Lviv, Ukrajina)   9.07.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 695/1918 .
 47. Bosnyák Antal, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina, nadničar, otac György, majka Terézia Csordalics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Seredynce – Worobijowka, Galicija (danas Ukrajina) 10.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 687/1918 .
 48. Bosnyák Gyula, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, poljoprivrednik, otac Kázmér, majka Borbála Horváth. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Baranie Galicija (danas Poljska) 6.09.1915.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 168/1918 .
 49. Bosnyákovics János, pješak, carska i kraljevska 19. pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, poljoprivrednik, subotički stanovnik. Poginuo na bojišnici kod mjesta Ossová, Galicija (danas  Ukrajina)  1.09.1914.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1996/1914.
 50. Bozsánovics / ili Bojánovics/ Lukács, pješak u 86. car. i kr. pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 34  godina, nadničar,  subotički stanovnik. Preminuo u subotičkoj vojnoj bolnici od posljedica oboljevanja na bojišnici od tifusa, 1.01.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1481/1915.
 51. Brajkó Balázs, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija III. bataljon.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, poljoprivrednik, otac Bódog, majka Antónia Balázsevics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Selo (italijanska bojišnica) 28.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 879/1918 .
 52. Brcsics Kosztics Ernő, razvodnik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina,  subotički stanovnik, poljoprivrednik, otac Pál, majka Krisztina Malagurszki. Poginuo na bojišnici kod mjesta Kulište (Srbija) 13.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 552/1915.
 53. Brcsics Kosztics József, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina, poljoprivrednik, otac Pál, majka Krisztina Malagurszki. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Kurovec, Galicija) u Brusilovljevoj ofanzivi  9.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 810/1918.
 54. Budánovics Gerő, satnik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32 (rođ. 1881.), otac Antal, zavičajan u Subotici.  Poginuo na bojišnici kod mjesta  Perina – Kostajnik(Srbija) 7.11.1914. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješakog puka 175. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1352/1915 i 1472/1916.
 55. Budánovics Mihály, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina, nadničar, otac Máté, majka Borbála Tumbász. Poginuo kod mjesta Podkamen, Galicija ( danas  Ukrajina)  od posljedica oboljevanja na bojišnici –  tifus, 7.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 144/1918 .
 56. Budincsevics Ernő, pučki  ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija, 33  godina (rođ. 1884.), poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Ferenc, majka Katalin Polyákovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Drohobycz – Neudorf,  Galicija (danas Drohobics, Ukrajina) 21.05.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješakog puka pod br. 1369. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 2466/1915.
 57. Budincsevics János, pješak u 86. car. i kr. pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, poljoprivrednik, otac Alajos, majka Mária Kuluncsics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Seredynce, Galicija (danas Ukrajnában) körüli csatatéren, u Brusilovljevoj ofanzivi,  6.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 827/1918 .
 58. Budincsevics Pál, pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godine, poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Albert, majka Mária Rudics. Poginuo kod mjesta Drialoszyn (ruska bojišnica) od posljedica nesretnog slučaja, 14.12.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1478/1915.
 59. Budincsevics Péter, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19 ili 25  godina, radnik, otac Pál, majka Katalin Vujkovics. Poginuo kod mjseta Sternthal (Štajerska,  Slovenija) 27.01.1916. od posljedica ranjavanja. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješakog puka pod br. 2376. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1667/1916.
 60. Budincsevics Zsigmond, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godine, mašinbravar, otac István, majka Mária Kovacsev. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Korszylow – Zborow, Galicija (danas Zboriv,  Ukrajina) 31.08.1916. augusztus 31 Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 875/1918.
 61. Budincsevics András, desetnik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija, 37  godina,  subotički stanovnik. Poginuo kod Šabaca (Srbija) 8.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br.101/1915.
 62. Bukovics Antal, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33 godine, poljoprivrednik, otac Albert, majka Mária Vujkovics Lamics. Poginuo kod mjesta Drohobycz (danas Drohobics,  Ukrajina) 19.05.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješakog puka pod br. 676. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 461/1916.
 63. Bukvics Béla, razvodnik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, trgovački pomoćnik, otac Mihály, majka Ágnes Sztantics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Pusztamily, Galicija, 27.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1599/1917.
 64. Bukvics Ignác, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina, nadničar, otac Pál, majka Terézia Balázsevics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Jezierzanka – Zborow, Galicija (danas Zboriv,  Ukrajina) 29.06.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1081/1918.
 65. Bukvics Lajos, pučki ustanik, mađarska kr. 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 35 godina, poljoprivrednik, otac Kázmér, Dominika majka Milankovics. Preminuo kod mjesta Bijelo Polje (Crna Gora)  od posljedica oboljevanja na bojišnici 29.12.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješakog puka pod br. 1604. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1073/1917.
 66. Bukvics István, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 41  godina, poljoprivrednik, otac Kázmér, majka Magdonlna Pintér. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Czatoryszki, 8.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1116/1917 .
 67. Bulyovcsics István, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, poljoprivrednik, otac Ferenc, majka Julianna Rudics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Korszylow – Mogila, Galicija (danas Ukrajina), 18.01.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 946/1918 .
 68. Bulyovcsics János, pričuvni vojnik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina (rođ. 1883.),  subotički stanovnik, otac Szilveszter, majka Ágnes Sztancsics. Preminuo kod mjesta Suljin Han (Bosna i Hercegovina) od posljedica ranjavanja, 17.10.1914. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješakog puka pod br. 96. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1055/1915.
 69. Bulyovcsics Jeremiás, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina (rođ. 1896.), poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac Alajos, majka Marcella Basics Palkovics. Preminuo od posljedica ranjavanja kod mjesta Tereszkovicz (ruska bojišnica) 24.07.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog pješakog puka pod br. 582. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1166/1917.
 70. Bulyovcsics József, pučki ustanika, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 40  godina, poljoprivrednik, otac Ferenc, majka Krisztina. Poginuo na bojišnici kod mjesta Seredynce, Galicija (danas Ukrajina), u Bruslilovljevoj ofanzivi   6.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 685/1918 .
 71. Bulyovcsics Lukács, pješak u 86. car. i kr. pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, krojač, otac István, majka Ágnes Ulmics. Preminuo kod mjesta Turcsik  od posljedica ranjavanja na bojišnici, 26.07.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 245/1918 .
 72. Bulyovcsics Simon, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, otac Balázs, majka Manda Peics Gavran. Preminuo kod mjesta Slawna – Mogila, Galicija ( danas Slavan, Ukrajina) od posljedica ranjavanja na bojišnici, 6.05.1917. Subotički Matični ured ubilježio  u knjigu umrlih pod br. 1088/1918 .

Upisi u matičnu knjigu umrlih pod br. (1914.-1919.) subotičkog Matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih Hrvata ( C-J)

 

 1. Cvjetkovics Alajos, pučki ustanik, mađarska kraljevska 27. domobranska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 38  godina, poljoprivrednik, otac Mátyás, majka Janka, supruga Amália Fisztics.  Premininuo u Subotici 11.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 431/1916.
 2.  Czrenkov Bódog, pješak, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina, poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac János, majka Cecília Vidákovits. Preminuo u Galiciji u mjestu Chyrow (danas Khriv, Ukrajina) od posljedica oboljevanja od kolere, 14.10.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1105/1915.
 3. Czrenkovics Kálmán, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija III.  bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina,poljoprivrednik, otac Vince, majka Erzsébet Peics. Poginuo na italijanskoj bojišnici kod mjesta Selo u III.  bitci za Isonzo, 28.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 785/1918.
 4. Czrenkovics Tamás, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 36  godina, poljoprivrednik, otac György, majka Magdolna Csurcsics. Poginuo u Galiciji kod mjesta Kolomeá (danas Kolomyya, Ukrajina), 15.10. 1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1561/1918.
 5. Czrnkovics Antal, pučki ustanik u carskoj i kraljevskoj 50. pješačkoj pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godina, poljoprivrednik.  Poginuo na bojišnici kod mjesta Mt. Sellagior (Italija) 17.07.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 267/1918.
 6. Czrnkovics Antal, pričuvni vojnik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, poljoprivrednik, otac József, majka Erzsébet Kamarics.  Preminuo u subotičkoj vojnoj bolnici 21.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1932/1915.
 7. Czrnkovics Pál, pješak, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, poljoprivrednik, otac Jakab, majka Anna Osztrogonácz. Poginuo u Bukovini  kod mjesta Milno (danas Ukrajina) 27.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 558/1918.
 8. Czvein Antal, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina, čamdžija, otac Jeromos, majka Terézia Rudics. Poginuo na bojišnici u Galiciji kod mjesta Turslo 11.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1944/1915.
 9. Czvianov Mihály, narednik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 40  godina, poljoprivrednik, otac Ignác, majka Mária Kopunovics. Poginuo kod  Skopja ( Makedonija)  17.07.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1118/1917.
 10. Czvijin Gábor, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, otac Péter, majka Dominika Bozsics. Poginuo na italijanskoj bojišnici, kod mjesta Selo 5.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 796/1918.
 11. Czvijin Jakab, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 36  godina, poljoprivrednik, otac István, majka Katalin Vojnics Purcsar. Poginuo kod mjesta Lepenac (Crna Gora)  6.01.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1071/1917.
 12. Csokity Balázs, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 38  godina, poljoprivrednik, otac István, majka Katalin Filipovics. Poginuo kod mjesta  Gorjanka (?) 10.08.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1145/1916.
 13. Devits Antal, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, poljoprivrednik, majka Mária Devits. Poginuo kod mjesta Tamrov – Slobódka, Galicija, 21.02.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 546/1918.
 14. Donoszló József, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, nadničar, otac István, majka Cecília Rudics. Poginuo kod mjesta Pnikut (danas Pnikut, Ukrajina) 24.05.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 2294/1917.
 15. Donoszlov Bódog András,  pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, trgovac, otac János, majka Klára Romics, preminuo u Subotici 18.03.1918. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 2615/1918.
 16. Dulics Géza, pučki ustanik, carski i kraljevski 8. husarski puk.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, poljoprivrednik, otac János, majka  Viktória Tumbász. Poginuo kod mjesta Mt. Stopatul (Rumunjska)  8.08.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1542/1918.
 17. Dulics Márk, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina, nadničar, otac Péter, majka Ilona Mamuzsich. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Jablonki, Galicija (danas  Jablonka, Poljska) 28.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 753/1917.
 18. Evetovics Antal, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, zidar, otac Mátyás, majka Mária Tumbász . Poginuo u borbama kod mjesta Nesterowce  ( Worobijowka, Galicija) 27.05.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 630/1918.
 19. Evetovics József, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija. 36  godina (r. 1879.), otac Balázs, majka Julianna Dubicsanovicz. Poginuo na bojišnici kod mjesta   Kirlibaba, Radnalajosfalva, Bukovina ( danas Cârlibaba Nouă, Rumunjska) 11.08.1916. Upisan u knjigu umrlih pod br. 6. mađarskog domobranskog pješakog puka pod br. 1344. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1601/1917.
 20. Ferkovics András, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka  pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, nadničar, otac Márk, majka Jusztina Brcsics Kosztics. Poginuo u Brusilovljevoj ofanzivi u borbama kod mjesta Seredynce, Galicija (danas u Ukrajini), 9.06.1916.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 815/1918.
 21. Ferkovics Ferenc, pučki ustanik, mađarska kraljevska 26. domobranska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 35  godina, poljoprivrednik, otac Antal, majka Johanna, supruga   Mária Szertics. Preminuo u Subotici od posljedica ranjavanja 21.11.1914.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 446/1916.
 22. Ferkovics Mihály, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, poljoprivrednik, otac György, majka Rozália Horváczki . Preminuo u Subotici  od posljedica oboljevanja od tuberkuloze na bojišnici 7.07.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1092/1918.
 23. Francziskovics Balázs, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godina, poljoprivrednik, otac Gergely, majka ? Kuluncsics. Poginuo kod mjesta Stryjben, Galicija, 1.04.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 832/1918.
 24. Francziskovics István, desetnik,  mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 34  godina, poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac József, majka Ann Sárcsevics. Poginuo kod mjesta Buttlánál, Galicija, 7.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1937/1915.
 25. Francziskovics Vince, hussar, mađarski kraljevski 4. domobranski  husarski  puk.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, poljoprivrednik, otac Bódog, majka Borbála Csóvics.  Poginuo na bojišnici kod mjesta Assiagó (Italija) 27.08.1918. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br.  223/1919.
 26. Gabrics Ádám, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 46  godina, poljoprivrednik, otac Tamás, majka Eszter Csovits. Poginuo kod mjesta Braunecz (Češka) 27.09. 1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 896/1918.
 27. Gabrics Béla, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina,  zidar, otac Antal, majka Mária Budánovics. Poginuo od posljedica ranjavanja  kod mjesta Lembergben, Galicija,  (danas Lviv, Ukrajina) 29.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1316/1918.
 28. Gábrics Béla, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, nadničar, otac Benjamin, majka Janka Vukmanov.  Poginuo na bojišnici kod mjesta  Polonicze, Galicija, 3.07.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1670/1918.
 29. Gabrics István, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, nadničar, otac Ábel, majka Marcella Rudics.  Poginuo na bojišnici kod mjesta Mogila Galicija, 25.04.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1777/1918.
 30. Gabrics Jakab Alajos, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, nadničar, otac Alajos, majka Ágnes Gruncsics. Preminuo kod mjesta Lubikowba (Rusija) od posljedica tifusa 25.10.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 955/1918.
 31. Gabrics János, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, krojač, otac Brunó, majka Krisztina Kovacsev. Poginuo u Brusilovljevoj ofanzivi u borbama kod mjesta Seredynce, Galicija (danas Ukrajina) 8.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 829/1918.
 32. Gabrics Lajos, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33  godina, poljoprivrednik, otac Máté, majka Cecília Lázics. Preminuo od posljedica oboljevanja od tifusa, kod mjesta Erdevik 15.01.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1641/1918.
 33. Gabrics Pál, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, poljoprivrednik, otac Mihály, majka Viktória Vojnits. Poginuo kod mjesta Rajtarovicze – Buchowice, 7.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 162/1918.
 34. Gabrics Péter, pučki  ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija, 30  godina, tvornički radnik,  subotički stanovnik, otac Tamás, majka Eszter Csovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Drohobycz,  Galicija (danas Drohobics, Ukrajina) 19.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2439/1915.
 35. Gergics János, pučki ustanik, carska i kraljevska 86. pješačka pukovnija III. bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 17  godina, poljoprivrednik, otac Ferenc, majka Veronika Babinovics. Poginuo u borbama kod mjesta Togti (Krajna, italijanska bojišnica)  2.12.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1046/1918.
 36. Gergics Miklós, pučki ustanik, carska  i kraljevska 52. pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, obućar. Preminuo u Subotici  od posljedica oboljevanja na bojišnici od tuberkuloze, 14.04.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1394/1918.
 37. Godár Péter, pučki ustanik, carska i kraljevska 86. pješačka pukovnija III. bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina, nadničar, otac Tamás, majka Terézia Balázsovics. Poginuo  u III. bitci za Isonzo   kod mjseta  Selo (italijanska bojišnica)  26.10. 1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1596/1918.
 38. Grsits Jakab, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, otac Márton, majka Rozália Antunovics.  Preminuo od posljedica oboljevanja, u Subotici 9.02.1918. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2593/1918.
 39. Gruncsics Mátyás, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 36  godina. Poginuo kod mjesta Staviszce (Rusija) 13.05.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1074/1917.
 40. Gruncsics Péter, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, otac Sámuel, majka Luca Lengyel. Poginuo na bojišnici kod mjesta Poczajowice, Galicija, 16.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1680/1916.
 41. Gugánovity István, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 41  godina,,poljoprivrednik, otac József, majka Julianna Mamuzsity. Poginuo kod mjseta Nesztorowce – Worobijowka, Galicija, 11.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1686/1918.
 42. Gyukics Lukács, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, poljoprivrednik, otac József, majka Krisztina Szkenderovics. Preminuo od posljedica ranjavanja na bojišnici kod mjesta Lembergben, Galicija ( danas Lviv, Ukrajina)  26.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 253/1918.
 43. Hampelics Balázs, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godina, kočijaš, otac Mihály, majka Janka Vlasics. Preminuo od posljedica ranjavanja na bojišnici kod mjesta Brodyban, Galicija, 24.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 196/1918.
 44. Horváczki András, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 38  godina (r. 1876.), otac István, majka Mária Mevresics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Delawa ,Galicija (danas Ukrajina) 22.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1696/1916. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog  pješakog puka pod br. 1397.
 45. Horváczki Balázs, pričuvni vojnik, carska i kraljevska 7. topnički bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, bravar,  subotički stanovnik. Poginuo kod mjesta Lavoczke, Galicija, 25.04.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2433/1915.
 46. Horváczki Bódog Boldizsár, pješak,  carska i kraljevska 86. pješačka pukovnija III. bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, nadničar, otac Alajos, majka Cecília Dulics. Poginuo kod mjesta Mst. Martino (italijanska bojišnica) 23.11.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 846/1918.
 47. Horváczki Gábor, pješak, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina, nadničar, otac István, majka Ann Neorcsics. Poginuo kod mjesta Nestorowce, Galicija, u Brusilovljevoj ofanzivi  5.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1610/1918.
 48. Horváczki Gábor, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, nadničar, otac Miklós, majka Anna Vojnics. Preminuo kod mjesta Kolinba (Češka)  od posljedica oboljevanja od tifusa,  25.11. 1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2200/1917.
 49. Horváczki János, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 41  godina,poljoprivrednik, otac Mihály, majka Rozália Tumbász. Preminuo u Subotici od posljedica oboljevanja na bojišnici, 1.12.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1253/1918.
 50. Horvátczki Mátyás, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac Pál, majka Terézia Katancsics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Sianki, Galicija (danas Sianki, Ukrajina)  24.04.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2384/1915.
 51. Horváth István, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, nadničar, otac Mátyás, majka Anasztázia Ilkovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Seredynce, Galicija (danas Ukrajina) u Brusilovljevoj ofanzivi 4.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 816/1918.
 52. Ifkovics Antal, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac Simon, majka Julianna Jánics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Bačinovac (Srbija) 21.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1566/1915.
 53. Ifkovics Ivandekics Gábor, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, trgovac,  subotički stanovnik, otac Albert, majka Anna Kopilovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Sianki, Galicija (danas Sianki, Ukrajina) između 6. i 14. 05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2391/1915.
 54. Ifkovics Ivandekics Simon, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, poljoprivrednik, otac József, majka Dulics ?. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Zarudzie, Galicija, 2.07.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1732/1918.
 55. Ifkovics János, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 37  godina, poljoprivrednik, otac György, majka Anasztázia Tumbász. Poginuo na bojišnici kod mjesta Korszylow, Galicija (danas Ukrajina) 23.06.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1722/1918.
 56.  Illovácz János, pričuvni vojnik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 34  godina (r. 1879.),  subotički stanovnik, poljoprivrednik, otac István, majka Mária Vidics, supruga Katrinka Mária. Poginuo od posljedica ranjavanja kod mjesta Suljin Han Danas Bosna i Hercegovina),  25.10.1914. Upisan u knjigu umrlih  6. mađarskog domobranskog  pješakog puka pod br. 98. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1056/1915.
 57. Irsai Péter, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina (r. 1897.), subotički stanovnik, nadničar, otac István, majka Mária Szaulics, neoženjen. Preminuo u Subotici od posljedica oboljevanja na bojišnici,  23.04.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog  domobranskog  pješakog puka pod br. 2826. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2411/1917.
 58. Istvánovich József, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina, brijač, otac István, majka Terézia Kuluncsics Kalacsics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Milno, Galicija (danas Ukrajina) 26.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 678/1918.
 59. Istvánovics István, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, otac János, majka  Mária Polyákovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Drohobycz , Galicija (danas Drohobics, Ukrajina) 20.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1698/1916.
 60. Ivánkovics Géza János, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina,  sluga, otac Kálmán, majka Jula Bacsics. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Seredynce, Galicija (danas Ukrajina) u Brusilovljevoj ofanzivi 4.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 823/1918.
 61. Ivkovics Albert, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, poljoprivrednik, otac Dániel, majka Krisztina Dulits. Poginuo na bojišnici kod mjesta Worobijowka, Galicija, u Brusilovljevoj ofanzivi 6.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 254/1918.
 62. Ivkovics Antal, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac Gergely, majka Emília Orcsics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Siank, Galicija (danas Sianki, Ukrajina) 24.04.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2385/1915.
 63. Ivkovics Vince, pješak,  86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, trgovac,  subotički stanovnik, otac János, majka Antónia Polyákovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Olsovicz (Bratków) 4.01.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1386/1917.
 64. Izsevics ili Isedić Balázs, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina (r. 1897.), nadničar, otac István, majka Krisztina Sárcsevics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Rarancze, Bukovina (danas Ridkivtsi, Ukrajina), između 11. i 19.01. 1916. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog  pješakog puka pod br. 883. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2432/1917.
 65. Jakovcsevics József pučki ustanik 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina, poljoprivrednik, otac Rókus, majka Czvianov Mária. Poginuo na bojišnici kod mjesta Zarudzie – Mogila, Galicija, 6.05.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1087/1918.
 66. Jakovcsevics Rókus, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina (r. 1891.u Tavankutu), nadničar,  subotički stanovnik, otac  Jakab, majka Amália Tóth. Poginuo kod mjesta Dorogostaj (ruska bojišnica) 3.09.1915. Upisan u knjigu umrlih  mađarskog domobranskog pješakog puka pod br. 966. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 806/1916.
 67. Jaramazovics Antal, desetnik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, trgovac, otac Marián, majka Mária Krempotics, preminuo  od posljedica oboljevanja na bojišnici  kod mjesta Kozamrice,  19.5.1916.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 945/1918 ..
 68. Jaramazovics Fábián, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18 ili 24  godina, poljoprivrednik, otac Máté, majka Mária Straszer. Preminuo od posljedica ranjavanja na bojišnici kod mjesta Lembergben, Galicija (danas Lviv, Ukrajina), 27.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 166/1918.
 69. Jaramazovics Ferenc Márk, pješak, carska i kraljevska 86. pješačka pukovnija III. bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, poljoprivrednik, otac István, majka Jozefa Ivandekity. Poginuo kod mjesta  Doberdo (italijanska bojišnica) 16.07.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1419/1918.
 70. Jaramazovics Kálmán, domobran, mađarska kraljevska 30. domobranska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godina (r. 1882.), bajmočki stanovnik, nadničar, otac Kálmán, majka Jozefa Ivandekics. Preminuo u Subotici od posljedica oboljevanja od trušnog tifusa na bojišnici, 21.01.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2166/1915.
 71. Jokovcsevics András, pučki ustanik, carski i kraljevski 13. brdski topnički puk.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, nadničar. Preminuo kod mjesta Fjeri (Albanija) od posljedica oboljevanja od tifusa, 27.03.1918. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2031/1918.
 72. Jokovits Ivandekics József, domobran, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31 ili 32  godina, poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac István, majka Júlia Kopunovics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Bačinovac (Srbija) 21.12.1914. Upisan u knjigu umrlih mađarskog domobranskog  pješakog puka pod br. 245. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1569/1915.
 73. Jovics András, pučki ustanik, mađarska kraljevska 28. domobranska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 34  godina, poljoprivrednik. Preminuo u Subotici od posljedica ranjavanja, 18.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 388/1916.
 74. Jurics Antal, pučki ustanik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina,  sluga, otac András, majka Krisztina Bosnyák. Poginuo na bojišnici kod mjesta Komen (italijanska bojišnica)  11.05.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1696/1917.
 75. Jurics János, domobran, mađarska kraljevska 1. domobranska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina (r. 1893.), nadničar. Preminuo od posljedica ranjavanja kod mjesta Gorchewo (Rusija) 12.07.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. mađarskog domobranskog  pješakog puka pod br. 2112. ..subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1846/1917.
 76. Jurics Márk, razvodnik, mađarska kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godina (r. 1882.), otac Mihály, majka Éva Radics. Poginuo na bojišnici kod mjesta Drohobitz – Poczajovice, Galicija, 20.05.1915. Upisan u knjigu umrlih  6. mađarskog domobranskog  pješakog puka pod br.1404. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1702/1916.

 

Od Katancsics András – do Mukics Péter

 

 1.  Katancsics András, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 34  godina,  sluga, otac Antal, majka Molnár Anna. Poginuo na bojišnici kod Baranie (danas Poljska) 3.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1666/1918.
 2. Kecsenovics Csokics József, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, nadničar, otac Antal, majka Gosics Katalin. Poginuo od posljedica ranjavanja na bojišnici kod Lembergbena (Galicija,  danas Ukrajina)  12.06. 1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 470/1918.
 3. Kikics Miklós, pješak, 86. car. i kr. pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, krojač, otac  Simon, majka Puzics Magdolna. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Jablonki (Galicija,  danas Jablonka, Poljska) 28.02. 1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br.787/1917.
 4. Kiszeli Márkus, pješak,  86. carska i kraljevska pješačka pukovnija III.  bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina, nadničar, otac József, majka Sztepánovics Dominika. Poginuo na bojišnici kod mjesta  Selo (italijanska bojišnica) u III. bitci za Isonzo 25.10. 1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 775/1918.
 5. Kopilovich Dániel, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija. 28  godina, staklar, otac János, majka Temunovics Borbála. Pnikut (ruska bojišnica,  danas Pnikut, Ukrajina) 5.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2269/1917.
 6. Kopilovics Benjámin, pučki ustanik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 42  godina (r. 1874.), poljoprivrednik, otac Tamás, majka Orcsics Anna. Preminuo u Karlovcu od posljedica oboljevanja  od  upale mozga, 3.10. 1917. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 2709. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 926/1918.
 7. Kopilovics Pál, pješak,  86. car. i kr. pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina, poljoprivrednik, otac András, majka Ivkovics Mária. Preminuo u Subotici  21.11.1915.  od posljedica oboljevanja na bojišnici. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod  br. 1254/1918.
 8. Kopunovics Alajos , pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, nadničar, otac József, majka Czapkó Margit. Preminuo  kod mjesta Grodekba (Galicija) od  posljedica ranjavanja na bojišnici,  16.09.1914.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1668/1918.
 9. Kopunovics Antal,  pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina, poljoprivrednik, otac András, majka Bacsics Mária. Poginuo na bojišnici  Pleszkowce (Galicija) 7.08.1916.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1696/1918.
 10. Kopunovics Balázs,  domobran, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27 . ili  28  godina, nadničar,  subotički stanovnik, otac Lukács, majka Tászics Viktória.  Poginuo na bojišnici  Delawa (Galicija, danas Ukrajina) 23.05.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. m. k. domobranskog pješakog puka  pod br. 701. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2435/1915.
 11. Kopunovics Balázs,  pučki ustanik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, stolar, otac Alajos, majka Atyánszki Rozália.  Preminuo u Subotici 5.04.1918. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 205/1919.
 12.  Kopunovics Béla, ( hajtókatona= ?),  4. putarski bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 34  godina, poljoprivrednik.  Beograd, od posljedica oboljevanja od tuberkuloze, 6.01. 1916.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 2044/1917.
 13. Kopunovics Beno ( ili Jenő),  pričuvni vojnik,  carska i kraljevska 86. pješačka pukovnija III. bataljun .  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina, poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac Márk, majka Szabó Angyalka. Poginuo na srpskoj bojišnici  20.08.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1100/1915.
 14. Kopunovics Jakab, pričuvni vojnik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina, poljoprivrednik, otac Ferenc, majka Kuluncsics Krisztina. Preminuo u Subotici  4.07. 1918. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 202/1919.
 15. Kopunovics Márton , pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, poljoprivrednik, otac József, majka Kuluncsics Mária. Radziowa (Galicija,  danas Jablonka, Poljska)  9.03.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 766/1917.
 16. Kopunovics Márton, pučki  ustanik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, šegrt,  subotički stanovnik, otac János, majka Szárics Mária. Poginuo na boišnici,  Drohobycz ( Galicija,  danas Drohobics, Ukrajina)  9.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2442/1915  .
 17. Kopunovics Máté, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina, nadničar, otac Márton, majka Tarnai Katalin. Poginuo na bojišnici, Pnikut – Buchowice (danas Pnikut, Ukrajina) 6.06.1915.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2265/1917.
 18. Kopunovics Péter, pučki  ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. 29  godina, nadničar,  subotički stanovnik, majka Kopunovics Dominika. Poginuo na bojišnici Drohobycz ( danas Drohobics, Ukrajina) körüli  19.-21.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2441/1915.
 19. Kovács Polyákovics Béla,  pješak, carska i kraljevska 86. pješačka pukovnija III. bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina, kovač, otac Illés, majka Zélics Anna. Poginuo na bojišnici,  Selo (italijanska bojišnica) 4.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 801/1918.
 20. Kovácsev Jakab, domobran,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina,  subotički stanovnik, otac  Jakab, majka Katalin. Poginuo kod mjesta Vučja (Srbija)  16.09.1914.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 553/1915.
 21.  Kovácsevics Vedorovics Ferenc, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, poljoprivrednik, otac Kázmér, majka Rudics Krisztina. Kroneba (Galicija) od posljedica ranjavanja na bojišnici,  12.08.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1424/1918.
 22. Kovacsics Péter, pješak, 86. car. i kr. pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, nadničar, otac István, majka Mánics Cecília. Poginuoa na bojišnici Jablonki ( Galicija, danas Jablonka, Poljska) 28.02.1915.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 940/1917.
 23.  Kozarics Antal,  pučki ustanik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti,  35  godina (r. 1882.), otac Pál, majka Czrenkovics Katalin. Poginuo na uzvišenju 121. (Gradiska –  italijanska bojišnica) 10.08.915.  Upisan  u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog  puka. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br.1600/1917 .
 24.  Krempotics Gergely, pučki ustanik,  kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 39  godina. Preminuo u Subotici   9.02.1918. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1806/1918.
 25.  Krempotics István,  pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, poljoprivrednik, otac Gergely, majka Bénics Franciska. Poginuo na bojišnici  Seredynce (Galicija, danas Ukrajina)  u Bruszilovljevoj ofanzivi  4.06.1916.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1315/1918.
 26. Krempotics Péter, pričuvni vojnik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, poljoprivrednik, otac Gergely, majka Tumbász Mária. Poginuo na bojišnici  Jasiowiec  (Galicija) melletti 31.01.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1938/1915.
 27. Krempotics Vince,  pješak,  86. car. i kr. pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, nadničar, otac Albert, majka Tumbász Rebeka, supruga Bosnyák Cecília. Poginuo kod mjesta Vuslovice (Srbija)  7.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 681/1918.
 28.  Krisztovácz Ferenc,  vodnik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina, čizmar,  subotički stanovnik, otac János, majka Báics Cecília. Rumnóna (Galicija)  12.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1102/1915.
 29.  Krisztovácz István Béla, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, trgovac,  subotički stanovnik, otac János, majka Báics Cecília. Poginuo na bojišnici  Grodek (Galicija) 10.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1107/1915.
 30.  Krizsánov Fábián,  pučki ustanik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 43  godina, poljoprivrednik, otac György, majka Tumbász Terézia. Poginuo kod mjesta  Laibach (danas Ljubljana, Slovenija)  18.09.1917.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 707/1918.
 31. Krizsánovics Péter Mladen, pučki ustanik, m. kir. 19. domobran pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 42  godina, poljoprivrednik, otac Mihály, majka Petrics Márta. Poginuo na bojišnici  Rarancze (Bukovina, danas Ridkivtsi, Ukrajina) 23.03.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 118/1917.
 32. Kuluncsics Antal, pučki ustanik , car. i  kralj.  82. pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina,  obućar.  Ostozecba (Rusija)  27.11.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1020/1917.
 33. Kuluncsics Éliás Illés, desetar,   86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina, poljoprivrednik, otac János, majka Czrnkovics Mária. Lemberg (Galicija, danas Lavov, Ukrajina)  19.09.1914.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2266/1917.
 34. Kuluncsics Ernő, pučki ustanik, m. kir. 6. pješačka pukovnija. 37  godina,  subotički stanovnik, supruga Tumbász Antónia. Mišar (Srrbija)  9.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 98/1915.
 35. Kuluncsics István, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, firmopisac,  otac Mihály, majka Temunovics Julianna.  Bojišnica Jablonki (Galicija, danas Jablonka, Poljska) 27.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 764/1917.
 36.  Kuluncsics Jakab, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, poljoprivrednik, otac Miklós, majka Gabrics Amália. Bojišnica Horodisycze (Galicija) 9.02.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 841/1918.
 37. Kuluncsics Márk, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, poljoprivrednik, otac János, majka Pertics Veronika. Bojišnica Jezierzanak (Galicija), 12.04.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1738/1918.
 38. Kuluncsics Miklós, pričuvni vojnik, carska i kraljevska 86. pješačka pukovnija III. bataljun.    Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac Antal, majka Marjanovics Rebeka. Bojišnica Jagodnja (Srbija) 22.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2337/1915.
 39. Kuluncsics Miklós, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina, poljoprivrednik, otac Antal, majka Sulics Mária. Bojišnica Milno Galicija, danas Ukrajina) 12.11.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 548/1918.
 40. Kuluncsics Rókus, domobran,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina (r.. 1883.), otac Simon, majka Vizin Mária. Bojišnica Drohobycz Galicija, danas Drohobics, Ukrajina) 19.05.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 1415. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1794/1916.
 41. Kuluncsics Sándor Ödön, pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina,  subotički stanovnik, trgovac, otac Gergely, majka Sztankó Mária. Preminuo  26.10.1914. u vojnoj bolnici u Zagorki (Galicija) od posljedica oboljevanja od kolere.    Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1089/1915.
 42. Lakor Márk, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, nadničar, otac András, majka Polyákovics Anna. Bojišnica Krukienice (Galicija, danas Krukenics, Ukrajina)  24.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2259/1917.
 43. Lázics Ágoston József, pješak,  86. car. i kr. pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, poljoprivrednik, otac Máté, majka Bodor Márta, supruga Vidákovics Anna.  Bojišnica Bratkow (Galicija)  10.01.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 760/1917.
 44. Lazity Bódog Miklós,  pričuvni vojnik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 35  godina, poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac Dávid, majka Sokcsics Julianna.  Bojišnica Butla (Galicija)  23.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2223/1915.
 45. Létics János,  pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 17  godina, otac Márton, majka Szabó Regina. Preminuo u Subotici  od posljedica oboljevanja na bojišnici  22.10.1915.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1255/1918.
 46. Letity István Boldizsár,  pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina, nadničar, otac Gergely, majka Orcsics Erzsébet. Bojišnica Jablonki (Galicija, danas Jablonka, Poljska) 28.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 758/1917.
 47. Loncsar Emil, pješak,  car. i kr. 16. pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina. Preminuo u subotičkoj bolnici Mária Valéria  od posljedica oboljevanja na bojišnic od trbušnog tifusa,  31.01.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2218/1915.
 48. Lovricsics Mihály,  pučki ustanik,  mađ. kralj. 25. pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, zavičajan u Krapinske Toplici ( danas Krapinske Toplice, Hrvatska)  36  godina, otac József, majka Mária. Preminuo u Subotici  1.04. 1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 182/1916.
 49. Lőrinc Imre, pričuvni vojnik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, kelner, otac István, majka Szkenderovics Cecília. Bojišnica Oblascze (Galicija)  3. Ili 14.02.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 801.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1943/1915.
 50. Lukics István,  pučki ustanik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, nadničar, otac Boldizsár, majka Tyokics Mária. Poginuo u Galiciji 9.09.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 303/1918.
 51. Macskovics Antal, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, nadničar, otac Máté, majka Ivkovits Éva. Bojišnica Kamionka Strumilowa (Galicija, danas Kamianka-Buzka, Ukrajina) 26.07.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 218/1918.
 52. Macskovics György, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 39  godina, poljoprivrednik, otac Péter, majka Csobanovics Krisztina. Beograd  7.11.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2155/1917.
 53. Macskovics Jakab, pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina, poljoprivrednik, otac András, majka Sztipics Jozefa. Bojišnica Baranie ( danas Poljska) 6.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 217/1918.
 54. Macskovics Jusztin, pučki ustanika, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti,  41  godina (r. 1872.), poljoprivrednik, otac Gergely, majka Vujkovits Julianna. Bojišnica Kirlibaba (Radnalajosfalva, Bukovina, ruska bojišnica,  danas Cârlibaba Nouă, Rumunjska) 18.08.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 1037.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1623/1917.
 55. Macskovics Tamás, pučki ustanik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, poljoprivrednik, otac Ferenc, majka Gyurkovics Katalin. Bojišnica  Jasiowiecz  (Galicija) 31.01.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1940/1915.
 56. Malagurszki Mihály, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, proizvođač soda vode, otac Ernő, majka Sztantics Krisztina. Bojišnica Krupiec (ruska bojišnica) 6.09.1915.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 528/1918.
 57. Mamuzsich János,  poručnik , 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, student, otac Benedek, majka Mária. Bojišnica Worobijowka (Galicija)  15.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 632/1918.
 58. Mamuzsics Alajos, pučki ustanik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 37  godina (r. 1878.), subotičke zavičajnosti, otac Mihály, majka Vujkovits L. Mária. Bojišnica Nabrasina (Italija) 28.04.1916. Upisan u knjigu umrlih m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 1892. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1223/1917.
 59. Mamuzsics Antal,  pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33  godina, poljoprivrednik, otac Ferenc, majka Krakovics Janka. Bojišnica Seredynce (Galicija, danas Ukrajina)  4.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 238/1918.
 60. Mamuzsics György, domobran,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, nadničar, otac Tamás, majka Vincsevics Jozefa, neoženjen. Poginuo 23.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 543/1915.
 61. Mamuzsics István, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina, nadničar, otac Mihály, majka Vujkovics L. Mária. Bojišnica Jezierzanka – Mogila (Galicija, danas Ukrajina) 18.05.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1063/1918.
 62. Mamuzsics János, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, kočijaš, otac Márton, majka Béla Rozália. Preminuo od posljedica oboljevanja od tifusa, kod mjesta Chyrowban (Galicija,  danas Khriv, Ukrajina) 16.05. 1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 557/1918.
 63. Mamuzsics Lázár, pučki ustanik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 37  godina (r. 1877.), otac Márk, majka Pertics Katalin. Bojišnica Raniowicz (Galicija,) 23.05. 1915. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 1421. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1797/1916.
 64. Mamuzsics Pál, pučki ustanik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina (r. 1895.), nadničar, otac János, majka Gyurgyevics Klára. Bojišnica Rarancze (Bukovina, danas Ridkivtsi, Ukrajina) 24.03.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog  pješakog puka  pod br. 1157. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2413/1917.
 65. Marczikics Márk,  desetar,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, mlinar, otac Tamás, majka Kovacsev Terézia. Italijanska bojišnica,  XI. ofanziva na Isonzo, 25.08.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 248/1919.
 66. Mariánovics Sándor, pučki ustanik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33  godina,  gostioničar, otac Miksa, majka Pap Júlia. Bojišnica Medelovalosna (?) 14.-16.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 514/1916.
 67. Marianusits Dezső, desetar,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina, otac András, majka Gilicze Anna. Bojišnica Neudorf (Galicija) 23.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1796/1916.
 68. Marjancsics Bódog,  pričuvni vojnik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina (r. 1886.), subotičke zavičajnosti, poljoprivrednik, majka Marjancsits Katalin. Bojišnica Perina – Bačinovac (Srbija) 7.-22.11.1914. Upisanknjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 252. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 545/1915.
 69. Marjanovics ili Marjanusity Simon,  pučki ustanik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 43  godina, subotičke zavičajnosti, poljoprivrednik, otac Márk, majka Kibiskovics Józsa. Preminuo u  Subotici 6.01.1916. od posljedica oboljevanja na bojišnici. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 2815. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1466/1916.
 70. Markovics Márk, pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godina, frizer, subotički stanovnik, otac Elek, majka Baslagin Margit. Preminuo 28.12.1914. kod mjesta  Noworadomszk (Rusija) u vojnoj bolnici od posljedica ranjavanja na bojišnici.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1123/1915.
 71. Markulin Máté, domobran, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, neoženjen. Preminuo 13.02.1915. kod mjesta Ürög (danas Irig)  od posljedica oboljevanja od trbušnog tifusa. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka  pod br. 432. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 473/1917.
 72. Martinovics György, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, nadničar, otac János, majka Zvekanov Manda. Bojišnica Milno (Galicija, danas Ukrajina) 26.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 598/1918.
 73. Martinovics István, pučki ustanik.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 40  godina, poljoprivrednik. Bojišnica Brus (Srbija)  24.03.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 450/1918.
 74. Martinovics Lajos, pričuvni vojnik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  ili 33  godina, poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac Mihály, majka Teuszinger Klára. Bojišnica Bačinovac (Srbija) 22.11.1914. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 251. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1570/1915.
 75. Matics Jakab,  pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina, poljoprivrednik, otac András, majka Nimcsevics Rebeka. Poginuo  28.07.1915. u Galiciji od posljedica ranjavanja na bojišnici. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2263/1917.
 76. Matics Kuluncsics Pál,  poručnik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina,  subotički stanovnik, otac Lukács, majka Anitics Katalin. Preminuo u vojnoj bolnici kod mjesta  Komarnó, 11.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1091/1915.
 77. Matics Lajos, pješak u 86. car. i kr. pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, nadničar,  subotički stanovnik, otac József, majka Zóbély Terézia. Bojišnica  Siucice (danas Poljska) 20.12.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1117/1915.
 78. Matics Mihály, pučki ustanik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 34  godina, mehaničar, otac István, majka Pletikoszics Mária.  Zagreb 25.12.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1174/1918.
 79. Matics Miklós, pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, nadničar, otac János, majka Dévics Margit. Bojišnica Korszylow – Mogila (Galicija, danas Ukrajina)  23.09.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 624/1918.
 80. Matijasevics János, husar, m. kralj. 4. domobranski husarski puk.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, poljoprivrednik, otac Márton, majka Luca. Preminuo u Subotici od posljedica oboljevanja od upale pluća,   1.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 455/1917.
 81. Matisa József,  pučki ustani,  car. i kralj. 52. pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, trgovac. Preminuo u Subotici  30.03.1918. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 417/1919.
 82. Matity Szvetozár,  pučki ustanik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina (r. 1896.), poljoprivrednik, otac György, majka Reics Zsófia, neoženjen.  Kolomea  (Galicija,  danas Kolomyya, Ukrajina)  10.03.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 1873. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2057/1916.
 83. Matkovics Benedek,  pučki ustanik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina (r. 1896.), poljoprivrednik, otac Károly, majka Vukmirac Krisztina. Bojišnica Rarancze (Bukovina, danas Ridkivtsi, Ukrajina)  12.01.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 891. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2401/1917.
 84. Matkovics Ferenc,  pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, poljoprivrednik, otac Károly, majka Vukman Simokov Anasztázia. Bojišnica  Worobijowka (Galicija)  29.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 853/1918.
 85. Matkovics József, desetar, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina (r. 1888.),  sluga,  subotički stanovnik, otac Jakab, majka Tumbász Klára. Bojišnica  Kirlibaba (Radnalajosfalva, Bukovina, danas Cârlibaba Nouă, Rumunjska)  2.08.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 1331. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1232/1917.
 86. Matkovics Mátyás, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, poljoprivrednik, otac József, majka Gaál Ilona.  Preminuo 8.09.1916.  kod mjesta  Lemberg (Galicija,  danas Lavov, Ukrajina)  od posljedica ranjavanja na bojišnici. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1638/1918.
 87. Matkovics Mihály József,  pješak,  86. car. i kr. pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, poljoprivrednik ,  subotički stanovnik, otac Pál, majka Vojnics Ágota, suprugaVujkovics Lamics Kata. Preminuo kod mjesta Rumnona (Galicija)  od posljedica ranjavanja na bojišnici, 11.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1127/1915.
 88. Matkovics Mihály,  pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina, berber,  subotički stanovnik, otac Márton, majka Liszák Anasztázia. Preminuo u subotičkoj vojnoj bolnici  29.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1143/1915.
 89. Matkovics Pacsiracz Ferenc, pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, poljoprivrednik, otac József, majka Pokornics Cecília. Bojišnica  Korszylow – Mogila (Galicija, danas Ukrajina) 15.03.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 953/1918.
 90. Merkovics András,  domobran, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, nadničar, otac Antal, majka Terézia. Bojišnica Poljanice i Parlog (Srbija) 1.-5.12.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1565/1915.
 91. Merkovics Gábor, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina (r. 1896.), poljoprivrednik, otac Antal, majka Terézia. Bojišnica Tatarka Rebencsik – Kirlibaba (Radnalajosfalva, Bukovina,  danas Cârlibaba Nouă, Románia)  10.03. 1917. Upisanknjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 1480. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2462/1917.
 92. Merkovics Lukács, pučki ustanik , car. i kr. 86. pješački  III. bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, papučar, otac Máté, majka Angyalka. Bojišnica Visintini ( italijanska bojišnica), 25.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 831/1918.
 93. Merkovics Miklós, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, nadničar, otac Bódog, majka Kuktin Katalin.  Bojišnica Jablonki (Galicija,  danas Jablonka, Poljska) 6.03.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 977/1917.
 94. Mikovics Mátyás , pričuvni vojnik,   car. i kr. 86. pješački  III. bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, nadničar,  subotički stanovnik, otac Jakab, majka Sárcsevics Anna, supruga Vizin Krisztina. Bojišnica Jagodnja (Srbija) 21.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2339/1915.
 95. Milakovics Miklós, pučki ustanik , m. kralj. 27. Domobranska  pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 37  godina,p oljoprivrednik, otac Ádám, supruga Herak Mária. Preminu u Subotici   25.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 430/1916.
 96. Milankovics András,  pučki ustanik,  86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina, poljoprivrednik, otac József, majka Czvianov Mónika. Preminuo 6.12.1915. kod mjesta  Bilok (Galicija)  od posljedica oboljevanja od tifusa.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 567/1918 .
 97. Milankovics Márton, pričuvni vojnik,  car. i kralj. železnički puk.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina,  subotički stanovnik. Preminuo od davljenja kod mjesta Sandovicza (Rusija) 30.01.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 830/1916.
 98. Milankovics Miklós, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 42  godina, poljoprivrednik, otac Mátyás, majka Percsics Anna. Preminu u Subotici   5.05.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2184/1917.
 99. Miljacski Antal,  pješak,  86. car. i kr. pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti,  21  godina, nadničar, otac István, majka Lakics Cecília. Preminuo 27.03.1915. kod mjesta Ruma  od posljedica oboljevanja od tifusa.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2257/1917.
 100. Milkovics Mihály,  car. i kralj. 4. bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina, frizer, otac Péter, majka Merkovits Deszlatov Krisztina, supruga Szárics Antónia.  Bojišnica Skrbino (italijanska bojišnica)  28.08.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2020/1916.
 101. Milunovics Gergely, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, nadničar, otac Balázs, majka Katancsics Danica, supruga Varga Márta. Bojišnica Jablonki (Galicija, danas Jablonka, Poljska) 28.02.1915.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 963/1917.
 102. Mlinkov Antal, domobran,  m. kralj. 17. domobranska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti,  24  godina, poljoprivrednik.  Preminuo kod mjets Stryj (Galicija) od posljedica ranjavanja na bojišnici, 8.11.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2083/1917.
 103. Mukics Alajos, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 36  godina, nadničar, otac István, majka Gabrics Anna. Bojišnica  Baranie (danas Poljska) 6.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 531/1918.
 104. Mukics Bódog, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, nadničar, otac Antal, majka Vujovics Antónia. Bojišnica Zarudzie – Mogila (Galicija) 29.01.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 960/1918.
 105. Mukics Károly, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac Péter, majka Szudárevics Katalin. Preminuuo u subotičkoj vojnoj bolnici  od posljedica oboljevanja na bojišnici, 27.12. 1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2305/1915.
 106. Mukics Péter, domobran,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac Boldizsár, majka Budánovics Márta. Bojišnica  Moravci (Srbija) 28.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1558/1915.

 

Upisi u matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih Hrvata ( N-S)

 1.  Neorcsics Lukács, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 35  godina, nadničar, otac Péter, majka Brajkó Luca. Poginuo u Srbiji 12.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2419/1917.
 2. Nimcsevics Béla, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, nadničar, otac Lázár, majka Sándorkity Terézia. Preminuo kod mjesta Lemberg, Galicija (danas Lviv, Ukrajina) od posljedica ranjavanja na bojišnici,  5.07.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br.1615/1918.
 3. Nimcsevics Bódog, pričuvni vojnik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godina, krojač, otac Antal, majka Szárics Ágota. Poginuo kod mjesta Suljin Hannál (Bosna) 16.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 524/1915.
 4. Nimcsevics Jenő, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, poljoprivrednik, otac Lajos, majka Kalpics Julianna. Preminuo od posljedica ranjavanja kod mjesta Brody, Galicija, 7.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 224/1918.
 5. Nimcsevics Miklós, domobran, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29 ili 30  godina, poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Marió, majka Tomin Katalin. Poginuo na bojišnici  Moravci (Srbija) 28.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1562/1915.
 6. Nimcsevics Rókus, pješak u 86. car. i kr. pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, nadničar,  subotički stanovnik. Poginuo na bojišnici Waklawow – Siucice (ruska bojišnica,  danas Poljska) 21.12.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1487/1915.
 7.  Noskovits György, pučki ustanik, car. i  kr. 50. pješačka pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, poljoprivrednik. Preiminuo od posljedica ranjavanja na bojišnici 7.07.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1530/1918.
 8.  Orcsics József, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina,poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Antal, majka Kopunovics Oliva, neoženjen. Preminuo u Subotici od posljedica oboljevanja (upale pluća)  na bojišnici 8.03.1917.  Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka 2872. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 386/1918.
 9. Orcsics József, pučki ustanika, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, nadničar, otac Ferenc, majka Pertics Anasztázia. Preminuo u Subotici 25.07.1918. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 198/1919.
 10. Orcsics Kálmán, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. 27  godina, nadničar, otac Lukács, majka Dukits ?. Seredynce – Worobijowka, Galicija, ruska bojišnica (danas Ukrajina) 15.09. 1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 223/1918.
 11.  Osztrogonácz János, pričuvni vojnik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina, poljoprivrednik, otac Márk, majka Anna. Tatarka Rebencsik (ruska bojišnica) 23.09.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. m. k. domobranskog pješakog puka pod br. 1220. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2051/1917.
 12. Osztrogonácz József, domobran, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. 20  godina, nadničar, otac János, majka Takács Katalin. Pogorely (ruska bojišnica, danas Ukrajina) 14.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1469/1916.
 13. Osztrogonácz József, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, poljoprivrednik, otac Lukács, majka Csovics Krisztina. Pnikut, Galicija, ruska bojišnica (danas Pnikut, Ukrajina) 5.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2256/1917.
 14. Osztrogonácz József, desetar, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina (r. 1898.), krojački šegrt, otac Márk, majka Bacslia Anna. Burla (Bukovina, ruska bojišnica) 30.10.1917. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 2430. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1565/1918.
 15. Osztrogonácz Márk, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33  godina, otac János, majka Takács Rozália. Seredynce, Galicija, ruska bojišnica,  (danas Ukrajina) 4.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 242/1918.
 16. Osztrogonácz Péter Fábián, pričuvni vojnik, car. i kr. 86. pukovnija III. pješački bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, poljoprivrednik, otac Miklós, majka Sztantics Magdolna. Selo (italijanska bojišnica) 14.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 956/1918.
 17.  Páncsics Ferenc, pješak, car. i kra. 86. pukovnija III. bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina,poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Bodog, majka Rubancsics Anasztázia. Poginuo na bojišnici kod mjesta Ruda (Srbija) 22.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2317/1915.
 18. Pancsics István, pješak, 86. car. i kr. pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, firmopisac, otac Győző. Olmütz (Moravska, danas Olmouc, Češka)  od posljedica oboljevanja od tifusa, 15.03.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 767/1917.
 19. Páncsics Tivadar, pučki ustanik, car. i kra. 86. pukovnija III. bataljun. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, poljoprivrednik, otac Tamás, majka Polyarity Katalin. Valdes (?), trovanje krvi,  25.12.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 542/1918.
 20.  Patarcsics József, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 40  godina, poljoprivrednik, otac Alajos, majka Pletikoszits Margit. Malin (Rusija) 29.05.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1075/1917.
 21. Patarcsics Mihály, pučki ustanik 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, nadničar, otac József, majka Margetics Katalin. Poginuo kod mjesta Nesztorowce (Galicija, ruska bojišnica) 13.07.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1694/1918.
 22.  Pavkovics Fábián, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 36  godina, otac Antal, majka Gezsits Mária. Drohobycz (Galicija, ruska bojišnica,  danas Drohobics, Ukrajina) 19.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1802/1916.
 23. Pavlics Jakab, pješak, 86. car. i kr. pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, poljoprivrednik,otac Marian, majka Pokarvity Rozália. Krupiec (Galicija, ruska bojišnica), 6.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 551/1918.
 24. Pavlics János, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33  godina, nadničar, otac Mihály, majka Vukovics Mária. Markova (Galicija, ruska bojišnica), 19.07.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1674/1916.
 25.  Pavlukovics Marian, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, poljoprivrednik, otac Márk, majka Kucsics Rebeka.  Dorogostoj (ruska bojišnica), 2.- 6.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 454/1916.
 26.  Peics G. Mihály, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, nadničar, otac György, majka Juriga Terézia. Nesztorowce (Galicija, ruska bojišnica), 8.06. 1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1687/1918.
 27. Peics Gábor Albert, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, obućar, otac Mihály, majka Antunovics Ágota. Kimpulung (Bukovina) 29.12.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1571/1918.
 28. Peics István, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 45  godina, poljoprivrednik, otac György, majka Tikviczki Magdolna. Preminuo u Subotici od posljedica oboljevanja na bojišnici 23.11.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 257/1918.
 29. Peics Mihály, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, poljoprivrednik, otac Jakab, majka Muzsics Anna. Presovecz (Mogila, Galicija, ruska bojišnica), 29.09.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 147/1918.
 30. Peics Tukulyácz István, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 45  godina, krojač, otac József, majka Vukovics Katalin. Preminuo u Subotici 23.11.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 384/1918.
 31.  Percsics Benedek, husar, m. kra. 4. domobranski husarski puk.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 36  godina, nadničar, majka Percsics Anna. Sapanow (Rusija), 7.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1057/1917.
 32. Percsics v. Pertics Márk, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina (r. 1886.), poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Bódog, majka Letics Katalin. Drohobycz (Galicija, ruska bojišnica, danas Drohobics, Ukrajina), 20.05.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 458. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 502/1916 i 1470/1916.
 33.  Pertics István, pučki ustanik, car. i kra. 86. pukovnija III. bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, nadničar, otac Márk, majka Malagurszki Terézia. Selo (italijanska bojišnica), 3.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 957/1918.
 34. Pertics József, pješak u 86. car. i kr. pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina,  subotički stanovnik, poljoprivrednik, otac Albert, majka Matkovics Anna. Preminuo u Zagrebu od posljedica oboljevanja na bojišnici, 29.12.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1092/1915.
 35. Pertics Kálmán, pučki ustanik, car. i kra. 86. pukovnija III. bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, poljoprivrednik, otac Fábián, majka Vidákovics Janka. Selo (italijanska bojišnica) III. ofanziva na Isonzo, 22.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 839/1918.
 36. Pertics Kálmán, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, stolarski šegrt,  subotički stanovnik, otac István, majka Basics Palkovits Katalin. Kirlibaba (Radnalajosfalva, Bukovina, ruska bojišnica, danas Cârlibaba Nouă, Rumunjska), 18.07.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 1086. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1233/1917.
 37. Pertics Lázár, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, poljoprivrednik, otac Bódog, majka Vidakovics Magdolna. Jablonki (Galicija, ruska bojišnica,  danas Jablonka, Poljska), 28.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 765/1917.
 38. Pertics Miklós, pričuvni vojnik, car. i kra. 86. pukovnija III. bataljun. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina, poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac Antal, majka Pertics Julianna. Jagodnja /Mačkov kamen/ (Srbija), 22.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2320/1915.
 39. Pertics Péter, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 37  godina, poljoprivrednik, otac Alajos, majka Gabrics Mária. Subotica 26.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1138/1916.
 40. Pertics Péter, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Mátyás, majka Francziskovics Erzsébet. Preminuo u Subotici  od posljedica ranjavanja na bojišnici, 26.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2314/1915.
 41. Peterkanics Péter, pješak, 86. car. i kra. pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Mátyás, majka Erzsébet. Jablonkina (Galicija, ruska bojišnica,  danas Jablonka, Poljska),  3.03.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2318/1915.
 42.  Petyarics Miklós Antal, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Bódog, majka Lancsics Rózsa. Rogowiczna (ruska bojišnica), 4.12.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1115/1915.
 43.  Piukovics Antal, domobran, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina. Nebrasina, 16.02.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1579/1917.
 44. Piukovics Tamás, pješak, 86. car. i kra. pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, nadničar, otac Lukács, majka Tumbász Katalin. Baranie (ruska bojišnica,  danas Poljska), 6.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1608/1918.
 45.  Plantich ili Plantics István, desetar, car. i kra. 16. pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27 ili 28  godina, poljoprivrednik, otac István, majka Krszletovics Borbála. Preminuo u subotičkoj vojnoj bolnici od posljedica oboljevanja na bojišnici (trbušni tifus),  9.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2219/1915.
 46.  Pokornics Balázs, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, vinogradar, otac István, majka Rozsemberki Rozália. Seredynce (Galicija, ruska bojišnica, danas Ukrajina) Brusilovljeva ofanziva 4.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 244/1918.
 47. Pokornik ( ili Pokornyik) Balázs, desetar, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina (r. 1889.), subotički ili bajmočki stanovnik, otac Gergely, majka Sodarov Krisztina. Fundul Moldavi (Bukovina), 8.07.1916. Upisanu knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 1061. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1224/1917.
 48. Pokornity Lukács, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti 25  godina, poljoprivrednik, otac Gáspár, majka Anitics Katalin. Beč,  15.061915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2252/1917.
 49.  Polyákovics Antal, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, pećar, otac Antal, majka Kranyánszki Anna, supruga Budincsevics Krisztina. Jablonki (Galicija, danas Jablonka, Poljska), 2.03.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 962/1917.
 50. Polyákovics Antal, desetar, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac József, majka Franciska. Drohobycz (Galicija, ruska bojišnica, danas Drohobics, Ukrajina), 19.-21.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2449/1915.
 51. Polyákovics Béla, desetar, 86. carska i kraljevska pukovnija, 31  godina, nadničar, otac József, majka Vujkovics Antónia. Pnikut (Galicija, ruska bojišnica, danas Pnikut, Ukrajina), 5.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2251/1917.
 52. Polyákovics Bódog, pučki ustanik, car. i kra. 86. pukovnija III bataljun.  Reformatske vjeroispovjesti, 30  godina, muzičat, majka Polyákovics Terézia. St. Martino (italijanska bojišnica) 20.04.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1597/1918.
 53. Polyákovics János, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina (r. 1897.), stolar, stanovnik Bajše, otac Károly, majka Jusztitanics Veronika, neženjen. Preminuo u Subotici 4.02.1916.  od posljedica oboljevanja na bojišnici–  tuberkuloza. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod  br. 2820. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1662/1916.
 54. Polyákovics Kovacsev Ferenc, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. 27  godina, nadničar, otac József, majka Vujkovics Antónia. Pnikut (Galicija, ruska bojišnica, danas Pnikut, Ukrajina),  5.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2255/1917.
 55. Polyákovics Péter, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, trgovac, otac Rókus, majka Franciskovics Cecília. Nestorowce (Galicija, ruska bojišnica) Brusilovljeva ofanziva, 6.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1657/1918.
 56. Polyákovits Imre, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. 19  godina, nadničar, otac Márk, majka Tumbász Krisztina. Dorogostaj (ruska bojišnica), 2.-6.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 453/1916.
 57. Popity Ferenc, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija.Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godina, poljoprivrednik, majka Popity Mária. Seredynce – Worobijowka (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina), 15.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 222/1918.
 58. Porubcsics István, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, poljoprivrednik, otac Ignác, majka Bacsics Viktória. Slobodka (Galicija, ruska bojišnica), 7.03.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 563/1918.
 59. Potrekovics József, pučki ustanik, car. i kra. 44. pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 45  godina, poljoprivrednik, otac József, majka Szabó Katalin. Subotica 27.06.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 909/1918.
 60.  Radnics Gábor, pučki ustanik m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33 ili 34  godina, poljoprivrednik, otac Antal, majka Kopunovics Julianna. Mitrovicá (danas Sremska Mitrovica), 29.10.1914. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 2063. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1117/1917.
 61.  Rajcsics Antal, pričuvni vojnik,  m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, poljoprivrednik, otac Lázár, majka Pertics Márta. Crni vrh (Srbija), 10.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1060/1915.
 62. Rajcsics Balázs, pješak, 86. car. i kr. pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, poljoprivrednik, otac Péter, majka Hadnagy Krisztina. Subotica, 7.08.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 891/1918.
 63.  Rapics István, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, nadničar, otac Marian, majka Csincsák Mária. Seredynce (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina), Brusilovljeva ofanziva,  6.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 691/1918.
 64. Rapics István, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, poljoprivrednik, otac János, majka Vujkovits Lujza. Rarancze (Bukovina, ruska bojišnica,  danas Ridkivtsi, Ukrajina), 20.03.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br.2412/1917.
 65.  Romics Béla, desetar,  86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, poljoprivrednik, otac János, majka Kovácsev Mária. Seredynce – Worobijovka (Galicija, ruska bojišnica, danas Ukrajina), 11.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 653/1918.
 66. Romics Márkus, pučki ustanik, car. i kra. 86. pukovnija III bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, poljoprivrednik, otac Gábor, majka Ágota. Selo (italijanska bojišnica), IV ofanziva na Isonzo,  29.11.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1616/1918.
 67.  Rudics György, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, poljoprivrednik, otac István, majka Roka Erzsébet. Nesterowce (Galicija, ruska bojišnica), 20.05.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 629/1918.
 68. Rudics István, pješak,  86. car. i kra. pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, poljoprivrednik, stanovnik Ludaša, otac Tamás, majka Pavlits Mária, neoženjen. Siucice (ruska bojišnica,  danas Poljska), 20.12.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1121/1915.
 69. Rudics Lukács János,  desetar, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, poljoprivrednik, stanovnik Sente, otac János, majka Csépe Julianna. Preminuo u subotičkoj vojnoj bolnici od posljedica oboljevanja na bojišnici,  27.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2310/1915. ( u Senti pod br. 989/1915)
 70. Rudics Lukács Lázár, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, krojač, otac János, majka Mamuzsics Erzsébet. Nesterowce – Worobijowka (Galicija, ruska bojišnica), 9.08.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 876/1918.
 71. Rudics Vranics Gergely, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, otac Gábor, majka Tumbasz Koleta. Czernowitz (Bukovina, ruska bojišnica,  danas Chernovtsy, Ukrajina), 10.03.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2060/1916.
 72. Rudics Vranics Mihály, pješak, 86. car. i kr. pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, poljoprivrednik, majka Rudics Vránics Viktória. Baligrod (Galicija),  od posljedica oboljevanja na bojišnici,  18.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2245/1917.
 73.  Rukavina Márk, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina, poljoprivrednik, otac András, majka Milunovics Terézia. Nesztorowce (Galicija, ruska bojišnica), Brusilovljeva ofanziva,  4.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1689/1918.
 74. Rukavina Mihály, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 38  godina, poljoprivrednik, otac András, majka Vujovics Lúcia. Lemberg (Galicija,  danas Lviv, Ukrajina), od posljedica ranjavanja na bojišnici, 13.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1644/1918.
 75.  Ruzsomberszki János, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, sluga, otac Miklós, majka Budincsevics Mária. Burla (Bukovina, ruska bojišnica), 24.10.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br.1574/1918.
 76.  Sabics József, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, nadničar, otac Ernő, majka Baics Krisztina.Krukienice – Pnikut (Galicija, ruska bojišnica,  danas Krukenics, Ukrajina), 5.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2244/1917.
 77.  Sarcsevics Bódog, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, nadničar, otac István, majka Sákosevics Klára. Krukienice (Galicija, ruska bojišnica,  danas Krukenics, Ukrajina), 19.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2243/1917.
 78. Sarcsevics Ferenc, pučki ustanik, car. i kra. 86. pukovnija III bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, poljoprivrednik, otac Jakab, majka Gyurákovics Veronika. Podmelecz, od  posljedica ranjavanja na bojišnici, 20.05.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1793/1918.
 79. Sarcsevics János, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, poljoprivrednik, otac János, majka Benes Mária. Kurowce – Worobijowka (Galicija, ruska bojišnica), 11.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 565/1918.
 80. Sarcsevics Jeremiás, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina, kočijaš, otac Tamás, majka Sztanovics Marianna. Zlocsow (Galicija,  danas Zolichiv, Ukrajina), od  osljedica ranjavanja na bojišnici, 5.04.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1799/1918.
 81. Sarcsevics József, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, nadničar, otac Péter, majka Tumbász Mária. Seredynce – Worobijowka (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina), 14.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 221/1918.
 82. Sarcsevics Mihály, pješak, car. i kra. 86. pukovnija III bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina,  subotički stanovnik, otac Márk, majka Matkovics Anna. Košutnja Stopa (Srbija), 15.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2321/1915.
 83. Sarcsevits Miklós, domobran, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27 ili 28  godina, poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Bódog, majka Sztipics Mária. Crni vrh (Srbija),  8.-10.09.1914. Upisan u knjigu umrlih 6. m. k. domobranskog pješakog puka pod br. 814. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1059/1915.
 84.  Sefcsics István, pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina, nadničar, otac Fábián, majka Csóvics Klára. Jablonki (Galicija, ruska bojišnica,  danas Jablonka, Poljska), 1.03.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 983/1917.
 85.  Sevics Péter Mátyás, desetar, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 39  godina,  subotički stanovnik, otac Antal, majka Kovacsev Mária. Nabrasina, od posljedica ranjavanja, 13.05.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1212/1917.
 86.  Simics Antal, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 35  godina, nadničar, otac János, majka Izsevics Mária. Korszylow (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina), 2.07.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1735/1918.
 87. Simics Béla, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, poljoprivrednik, otac Albert, majka Sztantics Jozefa. Jablonki (Galicija, ruska bojišnica,  danas Jablonka, Poljska), 28.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 980/1917.
 88. Simics Boldizsár, pučki ustanik 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godina, poljoprivrednik, otac István, majka Taskovics Terézia. Baranie (Galicija, ruska bojišnica,  danas Poljska), 6.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 170/1918.
 89. Simokovics Gyula Mátyás, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina, trgovački šegrt, otac Máté János, majka Kollár Terézia. Jablonki (Galicija, ruska bojišnica,  danas Jablonka, Poljska), 28.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 981/1917.
 90. Simokovics Lázár, pričuvni vojnik,  86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, železničar, otac Ágoston, majka Baics Rozália. Subotica,  od posljedica oboljevanja na bojišnici– tuberkuloza, 13.09.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 977/1918.
 91.  Sokcsics Gergely, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, poljoprivrednik, otac Antal, majka Kopunovics B. Mária. Koszylow – Mogila (Galicija, ruska bojišnica), 3.11.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1683/1918.
 92. Sokcsics István, domobran, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina,  subotički stanovnik, poljoprivrednik, otac Jeremiás, majka Vukovics Katalin. Zvornik (Bosna), od posljedica oboljevanja na bojišnici– tífus, 129.09.1914. Upisan u knjigu umrlih 6. m. k. domobranskog pješakog puka pod br. 103. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1054/1915.
 93. Sokcsics Pál, domobran, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, otac Antal, majka Kopunovics Mita. Drohobyc  (Galicija, ruska bojišnica), 19.05.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. m. k. domobranskog pješakog puka pod br. 1454. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1800/1916.
 94. Sokcsics Salamon, desetar,  86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac Antal, majka Kopunovics Katalin. Chyrow (Galicija,  danas Khriv, Ukrajina),   od posljedica oboljevanja na bojišnici–kolera,  26.10.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1128/1915.
 95. Soksity ili Sokcsics János József, domobran, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32 ili 33  godina (r. 1881.), brijač,  subotički stanovnik, otac Bódog, majka Anicsics Ágnes. Moravci (Srbija), 28.11.1914. Upisan u knjigu umrlih 6. m. k. domobranskog pješakog puka pod br. 281. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1561/1915.
 96.  Stantics ili Sztantity Miklós, pričuvni vojnik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina (r. 1886.),  subotički stanovnik, otac Simon, majka Kiss Erzsébet. Drohobycz (Galicija, ruska bojišnica,  danas Drohobic, Ukrajina), 19.05.1915. Upisan  knjigu umrlih 6. m. k. domobranskog pješakog puka pod br. 459. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 501/1916.
 97.  Stricki István, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 36  godina, remenarski šegrt, otac István, majka Malina Anna. Subotica, 16.08.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1389/1917.

Upisi u matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih Hrvata (Sz – Z)

 1. Szárcsevics ili Sárcsevics Mátyás, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina (r. 1892.),poljoprivrednik, otac József, majka Matkovics Marcella, neženjen. Preminuo kod mjesta Rozvadowba – Stryjbe (Galicija) 27.11.1915. od posljedica oboljevanja na bojišnici–trbušni tifus. Upisan u knjigu umrlih pod br. 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 3110. Subotički Matični ured ubilježio u knjiguumrlih pod br. pod br. 1143/1916.
 2. Szarcsevits ili Sarcsevics Tamás, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, poljoprivrednik, otac Tamás, majka Istvánovics Mária. Preminuo u Subotici 25.11. 1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 2080/1917.
 3. Szarics Béla, pučki ustanik, m. kraljevska 20. domobranska pukovnija haubičkog topništva. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, zidar, otac Miklós,majka Milánkovics Antónia. Poginuo kod mjesta Mt. San Gabriel (italijanska bojišnica) 27.10.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. pod br. 1452/1918.
 4. Szarics Bódog, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 34  godina, nadničar, otac Tamás, majka Milkovics Katalin, supruga Gabrics Erzsébet. Poginuo kod mjesta Seredynce (Galicija, danas Ukrajina), u Brusilovljevoj ofenzivi 06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 809/1918.
 5. Szarics Dániel, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 36 godina,  subotički stanovnik, redarstvenik, otac Bódog, majka Trojakovics Katalin. Poginuo kod mjesta Podgorina (ruska bojišnica) 18.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1165/1917.
 6. Szaulics Balázs, pješak u 86. car. i kr. pukovniji. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23  godina, poljoprivrednik, otac Marian, majka Ábrahám Mária. Preminuo u Subotici od posljedica ranjavanja na bojišnici,  10.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1284/1918.
 7. Szaulics István, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 47  godina, poljoprivrednik, otac Szilveszter, majka Lokotics Terézia. Preminuo u Subotici 19.06.1918. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 206/1919.
 8. Szaulics István, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 40  godina, nadničar, otac Antal, majka Poloczkai Anna. Poginuo kod mjesta Nesztorowce – Worobijowka (Galicija, ruska bojišnica) 17.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1658/1918.
 9. Szaulics János, desetnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22 godina, otac Ferenc, majka Kiss Kovács Terézia. Poginuo kod mjesta Korszylow – Mogila (Galicija, ruska bojišnica, danas Ukrajina) 18.01.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 947/1918.
 10. Szaulics Mihály, desetnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24 godina, nadničar, otac Antal, majka Potocskár Anna.  Preminuo kod mjesta Jezierzanka (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina) od posljedica ranjavanja na bojišnici 05.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 549/1918.
 11.  Szekulics Jakab, pučki ustanika, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godine, nadničar, otac Mátyás, majka Kovácsevics Rozália, supruga Kis Mária. Poginuo kod mjesta – Milno (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina) 26.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 696/1918.
 12. Szekulics Szaniszló Miklós, desetnik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, poljoprivrednik, otac István, majka Visnyik Terézia. Poginuo kod mjesta Tarnow – Slobodka (Galicija, ruska bojišnica) 9.03.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 237/1918.
 13. Szekulits Sándor, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, poljoprivrednik, otac József, majka Pető Margit. Poginuo kod mjesta Drohobycz (Galicija, ruska bojišnica,  danas Drohobics, Ukrajina) 18.05.1915. Upisan u knjigu umrlih  6. m.k. domobranskog pješakog puka 6 pod br. 55. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 452/1916.
 14.  Szitarity Bódog,  topnik, carska i kralj. 4. poljska topnička pukovnija. Rimokatolik,  25  godina, poljoprivrednik, otac Marian, majka Tokodi Katalin. Poginuo kod mjesta Novoradomsyk (ruska bijišnica) 17.01.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 276/1916.
 15.  Szivics István, pješak u 86. car. i kr. pukovniji. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, poljoprivrednik, otac Máté, majka Vukovics Anna. Preminuo od posljedica ranjavanja na bojišnici  kod mjesta Lembergben (Galicija, danas Lviv, Ukrajina)  13.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1645/1918.
 16. Szivics Lajos, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33  godina, poljoprivrednik, otac Gergely, majka Neorcsics Anasztázia. Poginuo kod mjesta Seredynce – Worobijowka (Galicija, ruska bojišnica, danas Ukrajina) 14.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 665/1918.
 17. Szivics Tamás, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina, poljoprivrednik, otac Lukács, majka Polyákovics Cecília. Poginuo kod mjesta Slavna – Mogila (Galicija, ruska bojišnica) 2.09.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 858/1918.
 18. Szkenderovics Alajos, pučki ustanik, kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 42  godina (r. 1879.), poljoprivrednik, otac Máté, majka Vukovics Erzsébet. Poginuo od posljedica ranjavanja u trbuh kod mjesta Kolonec (ruska bojišnica) 22.09.1917. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 2392. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1177/1918.
 19. Szkenderovics Antal, počasni narednik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, poljoprivrednik, otac János, majka Ivics Eszter, supruga Jokovics Klára. Poginuo kod mjesta Jablonki (Galicija, ruska bojišnica,  danas Jablonka, Poljska) 28.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 955/1917.
 20. Szkenderovics Antal,  počasni desenik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina, poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Márk, majka Hadnagy Mária. Poginuo kod mjesta Siucice (ruska bojišnica,  danas Poljska) 20.12.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1120/1915.
 21. Szkenderovics Antal, desetnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina, poljoprivrednik, otac Ferenc, majka Pertics Rozália. Poginuo kod mjesta Brody (Galicija) od posljedica ranjavanja na bojišnici 2.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 680/1918.
 22. Szkenderovics János, pješak u 86. car. i kr. pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26  godina, poljoprivrednik, otac Lázár, majka Jarosevics Katalin. Poginuo kod mjesta Korszylov – Mogila (Galicija, ruska bojišnica) 21.09.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 652/1918.
 23. Szkenderovics Lajos, pješak u 86. car. i kr. pukovniji. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, poljoprivrednik, otac Jeremiás, majka Csernyakovics Rozália. Poginuo kod mjesta Milno (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina) 25.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 812/1918.
 24. Szkenderovics Mihály, vodnik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 37  godina, poljoprivrednik, otac Márk, majka Piukovics Mária. Poginuo u Albaniji, 3.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1627/1917.
 25. Szkenderovics Péter, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, poljoprivrednik, otac Márk, majka Hadnagy Mária. Poginuo kod mjesta Korszylow – Mogila (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina) 25.09.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 623/1918.
 26. Szkenderovics Vince, pješak, 86. pukovnija III. pješački bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina, poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Antal, majka Miljanszki Mária. Poginuo kod mjesta  Jagodnja (Srbija) 21.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2322/1915.
 27.  Sztantics Ádám, pješak u 86. car. i kr. pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina, krojač, majka Sztantics Paulina. Preminuo kod mjesta Gurkfeldben (danas Krško, Slovenija) od posljedica trovanja krvi, 17.10.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1008/1917.
 28. Sztantics Antal, pješak u 86. car. i kr. pukovniji. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33  godina, poljoprivrednik, otac Miklós, majka Ifkovics Julianna. Poginuo kod mjesta Korszylow – Mogila (Galicija, ruska bojišnica, danas Ukrajina) 11.10.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 648/1918.
 29. Sztantics Antal, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina, poljoprivrednik, otac Fábián, majka Sztipics Viktória. Poginuo kod mjesta Seredynce – Mogila (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina), 13.09.1916.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 195/1918.
 30. Sztantics István, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. 23  godina, nadničar, otac János. Poginuo kod mjesta Pogorely (ruska bojišnica,  danas Ukrajina), 15.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1139/1916.
 31. Sztantics Jakab András, pučki ustanik 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, poljoprivrednik, otac János, majka Vojnics Terézia. Preminuo u Subotici  od posljedica oboljevanja na bojišnici od tuberkuloze,  6.06.1917.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 968/1918.
 32. Sztantics Márk, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina, poljoprivrednik, otac Lukács, majka Peics Sakulyacz Anna. Poginuo kod mjesta Cholojów (Galicija, ruska bojišnica), 20.08.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjiguu mrlih pod br. 702/1918.
 33. Sztantics Miklós, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, nadničar, otac Pál, majka Gayer Matild. Poginuo kod mjesta Rajtarovice – Krukienice (Galicija, ruska bojišnica,  danas Krukenič, Ukrajina), 20.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2221/1917.
 34. Sztárcsevics Márk, husar, a car. i kralj. 8. husarskoom puku. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, nadničar, otac Szilveszter, majka Sztipics Mária. Poginuo kod mjesta Laski – Murovane (Galicija, ruska bojišnica), 12.10.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 437/1916 szám alatt.
 35. Sztipics Albert, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina, mesar, otac Máté, majka Bulyovcsics Erzsébet. Poginuo kod mjesta Seredynce (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina) u Brusilovljevoj ofenzivi, 4.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 662/1918.
 36. Sztipics István, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, tapetar, otac Péter, majka Csákány Julianna.Poginuo kod mjesta Jezirzanka – Mogila (Galicija, ruska bojišnica), 1.02.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 992/1918.
 37. Sztipics Kálmán, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, trgovački šegrt, otac István, majka Mandics Antónia. Poginuo kod mjesta Krukienice (Galicija, ruska bojišnica,  danas Krukenics, Ukrajina), 25.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2219/1917.
 38. Sztipics Pál, vodnik,  86. carska i kraljevska pukovnija. 20  godina, zidar. Preminuo kod mjesta  Reichenbergben (danas Liberec, Češka) od posljedica ranjavanja na bojišnici, 9.08.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 189/1919.
 39.  Szudarevics dr Benedek, poručnik, m. kralj. 4. domobranski husarski puk.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 34  godina, odvjetnik,  subotički stanovnik, otac Bódog, majka Sztantics Julianna, supruga Vincze Erzsébet. Poginuo kod mjesta Kölpény (danas Kupinovo, Srbija), 6.09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2039/1914.
 40. Szudarovics Antal, pješak u 86. car. i kr. pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina, poljoprivrednik, otac István, majka Polyarics Ilona. Poginuo kod mjesta Milno (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina), 26.11.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 146/1918.
 41. Szudarovics Simon, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, kelner, subotički stanovnik. Preminuo u subotičkoj vojnoj bolnici szod posljedica oboljevanja na bojišnici, 16.03.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2306/1915.
 42. Szudarovics Szilveszter, pričuvni vojnik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godina (r. 1882.), poljoprivrednik,  subotički stanovnik, otac Balázs, majka Tumbasz Anasztázia. Poginuo kod mjesta Sianki – Drohobycz (Galicija, ruska bojišnica, danas Drohobics, Ukrajina), 6. – 14.06.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješačkog puka pod br. 2021. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2390/1915.
 43. Szuknovics János, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, nadničar, otac Gergely, majka Jakocsevics Mária. Poginuo kod mjesta Doberdó (italijanska bojišnica),  18.03.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1120/1917.
 44.  Szuszity Károly, pučki ustanik,  car. i kralj. 23. pješačka pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 41  godina, stanovnik Baje, brijač, otac Mihály, majka Horváth Julianna. Preminuo u Subotici 19. Ili 21.05. 1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 534/1917.
 45. Szutorovics Antal, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Máté, majka Pertics Kosztics Mária.  Poginuo kod mjesta Zviceiovicze (Galicija), 23.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1225/1917.
 46. Szuturovics Antal, vodnik,  86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina, poljoprivrednik, otac Lázár, majka Tumbász Klára, supruga Mikovics Krisztina. Poginuo kod mjesta Jablonki (Galicija, ruska bojišnica, danas Jablonka,Poljska), 27.03.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 982/1917.
 47. Szuvajdzsics Tivadar Todor, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, kočijaš, otac Omer, majka Korics Emília. Preminuo kod mjesta Stryjbe (Galicija,  danas Stryj, Ukrajina) od posljedica oboljevanja na bojišnici,  12.05.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 564/1918.
 48. Temunovics Alajos, pješak u 86. car. i kr. pukovniji.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29  godina, nadničar, otac Lukács, majka Bulyovcsics Katalin. Preminuo u Subotici od posljedica ranjavanja na bojišnici, 4.10.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1418/1918.
 49. Temunovics Károly, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20  godina (rl. 1895.), poljoprivrednik, otac Albert, majka Macskov Etelka. Preminuo kod mjesta Stojanovba (Galicija) od posljedica ranjavanja u pluća, 19.06.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješačkog puka pod br. 2238. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1025/1917.
 50.  Tikviczki Alajos József, vodnik, 86. pukovnija III. pješački bataljun. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, trgovac, otac Imre, majka Vida Kovács Krisztina. Poginuo kod mjesta Seló (italijanska bojišnica) u  ofenzivi na Išonzo, 30.11.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 158/1918.
 51. Tikviczki Antal, domobran, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 23 godina (r. 1893.), poljoprivrednik,majka Tikviczki Krisztina. Poginuo kod mjesta Burla (Bukovina, ruska bojišnica), 11.11.1917. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 2443. Subotički Matični ured ubilježiou knjigu umrlih pod br. 1804/1918.
 52. Tikviczki Bódog, vodnik, kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 21  godina, nadničar, otac János, majka Vojnics Hajdú Erzsébet. Poginuo kod mjesta Dorogostaj (Rusija), 2.09.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 979. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 458/1916.
 53. Tikviczki Kálmán, desetnik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19 godina, tesar, otac Imre, majka Vidákovics Krisztina. Poginuo kod mjesta Pruth (Rusija), 7.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1563/1918.
 54. Tikviczki Márkus, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32 godina, poljoprivrednik, otac Boldizsár, majka Baics Mária, supruga Czurin Katalin. Poginuo kod mjesta Jablonki (Galicija, ruska bojišnica, danas Jablonka, Poljska), 25.03. 1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 755/1917.
 55. Tonkovics János, pučki ustanik, kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 35 ili 36  godina (r. 1879.), poljoprivrednik,otac Bertalan, majka Peics Gavran Cecília. Preminuo od posljedica oboljevanja na bojišnici – kolera  kod mjesta St. Daniel (Korintia,  danas Sankt Daniel, Austrija) 31.08.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1144/1916.
 56. Tonkovics Mihály, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 29 godina, nadničar, otac Antal, majka Rudinszki Rozália.Poginuo kod mjesta Bukowina – Milno (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina) 26.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 697/1918.
 57. Tonkovics Miklós, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18 godina, pekar, otac Sándor, majka Szlobodán Ágnes. Preminuo kod mjesta Slawna (Galicija,  danas Slavna, Ukrajina) od posljedica ranjavanja na bojišnici, 04.1917. április 6-án. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1288/1918.
 58. Tuczity Balázs, pješak, 86. pukovnija III. pješački bataljun. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28  godina, poljoprivrednik, otac Benedek, majka Mészáros Krisztina. Preminuo kod mjesta Lembergben (Galicija,  danas Lviv, Ukrajina)  od posljedica oboljevanja na bojišnici 4.12.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2205/1917.
 59. Tuczity Jakab, pučki ustanik, i kr. 86. pukovnija III. pješački bataljun. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 18  godina, poljoprivrednik, otac György, majka Pletkovics Katalin. Poginuo kod mjesta Podmelecben (danas Podmelec, italijanska bojišnica) od posljedica ranjavanja na bojišnici 26.02.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 544/1918.
 60. Tumbasz Ádám, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, poljoprivrednik, otac Benedek, majka Horváth A. Éva. Poginuo kod mjesta Presovce – Zborow (Galicija, ruska bojišnica, danas Zboriv, Ukrajina) 1.09.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 952/1918.
 61. Tumbasz Balázs, pješak u 86. car. i kr. pukovniji. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19 godina, asztalos, otac István, majka Budincsevics Ágnes. Poginuo kod mjesta Kamionka Strumilowa (Galicija, ruska bojišnica,  danas Kamianka-Buzka, Ukrajina) 13.081915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 824/1918.
 62. Tumbasz István Albert, pričuvni vojnik, i kr. 86. pukovnija III. pješački bataljun.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina, krojač,  subotički stanovnik, otac Jeremiás, majka Vidákovics Katalin. Poginuo na bojišnici pored Drine 7.10.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2323/1915 szám alatt.
 63. Tumbasz János, pješak u 86. car. i kr. pukovniji. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31 godina, poljoprivrednik, otac István, majka Kuckalod Katalin. Poginuo kod mjesta Korszylow – Mogila (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina) 12.09.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 836/1918.
 64. Tumbasz János, desetnik, car. i kralj. 13. železnička pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27  godina, nadničar. Preminuo u Subotici 5.09. 1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1275/1918.
 65. Tumbasz L. János, pješak u 86. car. i kr. pukovniji. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22 godina, nadničar,  subotički stanovnik, otac Gergely, majka Szkenderovics Katalin. Preminuo u subotičkoj bolnici od posljedica oboljevanja na bojišnici,  09.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1141/1915.
 66. Tumbasz Laketics Márk, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20 godina, vrtlar,otac Simon, majka Jaramazovics Terézia. Poginuo kod mjesta Jablonki (Galicija, ruska bojišnica, danas Jablonka,Poljska) 28.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 979/1917.
 67. Tumbasz Márk, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 39 godina (r. 1876.), poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac József, majka Kopunovics Anna. Poginuo kod mjesta Kirlibaba (Radnalajosfalva, Bukovina, ruska bojišnica,  danas Cârlibaba Nouă, Rumunjska) 24.08.1916. Upisan u  knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka po br. 1343. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1211/1917.
 68. Tumbasz Mátyás, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 37 godina, poljoprivrednik, otac Dániel, majka Rudics Ilona. Poginuo kod mjesta Calakulba (?) 8.08.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1175/1918.
 69. Tumbasz Szaniszló, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32 godina, mesar, otac József, majka Vukov Katalin. Preminuo u Subotici od posljedica upale pluća, 31.05.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 967/1918.
 70. Tyokics István, pučki ustanik, m. kralj. 29. domobranska pješačka pukovnija. 20  godina, nadničar, otac Gergely, majka Kopunovics Magdolna. Preminuo u Subotici od posljedica oboljevanja od tuberkuloze  na bojišnici, 29.02.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2353/1917.
 71. Uzumovics /Usumovics/ József, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 32  godina, poljoprivrednik, otac Máté, majka Rudinszki Mária. Poginuo kod mjesta  Korszylow – Mogila (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina) 12.08.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 881/1918.
 72. Vidakovics Benedek, pučki ustanik m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 35  godina (r. 1876.), poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Benedek. Poginuo u miniljojskoj šumi (ruska bojišnica)09.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 964. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 807/1916.
 73. Vidakovics Bódog, pješak, car. i kr. 86. pukovnija III. pješački bataljun. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30 godina, poljoprivrednik, otac Péter, majka Benics Veronika. Poginuo kod mjesta Selo (italijanska bojišnica) 20.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 778/1918.
 74. Vidakovics Félix, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28 godina, otac Gergely, majka Gabrics Krisztina. Poginuo kod mjesta Chyrow (Galicija, ruska bojišnica,  danas Khriv, Ukrajina) 10.01.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 487/1916.
 75. Vidakovics Ferenc, domobran, kr. 1. domobranska pješačka pukovnija. Rimokatolik, 18  godina.  Preminuo kod mjesta Kostanjevica (danas Miren-Kostanjevica, Szlovenija) od posljedica ranjavanja na bojišnici, 23.05.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1619/1919.
 76. Vidakovics Hadnagy Jakab, pješak, car. i kr. 86. pukovnija III. pješački bataljun. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26 godina, poljoprivrednik, otac Lukács, majka Palkovics Veronika. Poginuo kod mjesta Selo (italijanska bojišnica) 26.09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 777/1918.
 77. Villov Lázár, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina, nadničar, otac Balázs, majka Szutusovics Ágnes. Poginuo kod mjesta Kamionka Strumilowa (Galicija, ruska bojišnica,  danas Kamianka-Buzka, Ukrajina) 28.07.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 600/1918.
 78. Vizin Gergely, pučki ustanik, m. kr. 6. pučka pješačka pukovnija, 35  godina,  subotički stanovnik. Poginuo kod Šabca 10.11.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 95/1915.
 79. Vizin István, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19 godina, nadničar, otac János, majka Kollár Ivánka. Poginuo kod mjesta Jezierzanka – Mogila (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina) 25.10.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1665/1918.
 80. Vizin János, pješak u 86. car. i kr. pukovniji. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22 godina, poljoprivrednik, majka Moravcsics Terézia. Preminuo kod Rume od posljedica oboljevanja na bojišnici – trbušni tifus, 8.03.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 679/1918.
 81. Vizin Lajos, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26 godina, nadničar, otac János, majka Nimcsevics Julianna. Poginuo kod mjesta  Radzwilov – Krupiec (ruska bojišnica)  09.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 529/1918.
 82. Vojnics Antal, pučki ustanik, m. kr. 4. domobranska pješačka pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, nadničar, otac József. Poginuo kod  Šibenika, 15.04. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1670/1917.
 83. Vojnics Hajdú Pál János, desetnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31 godina, poljoprivrednik, otac Lázár, majka Dulics Terézia. Preminuo kod mjesta  Piotrkowba (Galicija)  od posljedica oboljevanja na bojišnici od tifusa, 21.02.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 978/1917.
 84. Vojnics Indrics Márk, pješak u 86. car. i kr. pukovniji. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22 godina, cipész, otac Miklós, majka Gorcsik Terézia.  Poginuo kod mjesta Gajorowkába (Galicija) od posljedica ranjavanja na bojišnici 10.08. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 878/1918.
 85. Vojnics P. Mihály, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 36 godina, nadničar, otac Simon, majka Kapronczi Anna. Preminuo u Subotici od posljedica oboljevanja na bojišnici,06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1248/1918.
 86. Vojnics Purcsár István, pučki ustanik, m. kr. 6. domobranska pješačka pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 49  godina (r. 1867.), poljoprivrednik, stanovnik Subotice, otac Márton, majka Kovacsics Veronika. Preminuo u Subotici od posljedica oboljevanja na bojišnici od tuberkuloze, 25.7. 1917. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 2888.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2164/1917.
 87. Vojnics Purcsár József, pješak u 86. car. i kr. pukovniji. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24 godina, poljoprivrednik, otac Jakab, majka Szudarovics Klára, supruga Vujkovics Lámics Alojzia. Poginuo kod mjesta  Novyslawba (?) od posljedica ranjavanja  07.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 683/1918.
 88. Vojnics Tunics Rókus, pričuvni vojnik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26 godina, nadničar, otac Bódog, majka Rudinszki Terézia. Poginuo kod mjesta Korszylow – Mogila (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina) 15.10.1916.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 622/1918.
 89. Vujevics Albert, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 36  godina, poljoprivrednik, otac Lázár, majka Bosnyák Eszter, supruga Brcsics Kosztics Rozália.  Preminuo u Subotici  12.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1168/1918.
 90. Vujevics Antal, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 34 godina (r. 1881.), poljoprivrednik, otac György, majka Bercsik Annamária. Poginuo kod mjesta Rarancze (Bukovina, ruska bojišnica,  danas Ridkivtsi, Ukrajina) od posljedica raanjavanja,  02.1916. Upisan u knjigu umrlih  6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 830. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2055/1916.
 91. Vujevity István, pješak u 86. car. i kr. pukovniji. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28 godina, nadničar,  subotički stanovnik, otac Kázmér, majka Bosnyákovits Eszter. Poginuo kod mjesta Chyrow (Galicija, ruska bojišnica,  danas Khriv, Ukrajina) 14.10.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1104/1915.
 92. Vujkovics Lamics István, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, otac Antal, majka Ruski V. Veronika. Poginuo  kod mjesta Jezierzanka – Mogila (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina) 26.06.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1065/1918.
 93. Vujkovics Lamics Rókus, pričuvni vojnik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 28 godina, poljoprivrednik, otac Alajos, majka Bacska Ágnes.  Poginuo kod mjesta Tatarka Rebencsik (Rusija), 22.11.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2078/1917.
 94. Vujkovics Márton, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20 godina, poljoprivrednik. Poginuo kod mjesta Brzezany (Galicija) 30.09.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 302/1918.
 95. Vukmanov József, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina, zidarski šegrt, otac István, majka Evetovics Anna. Poginuo kod mjesta Rogozna – Krukienice (Galicija, ruska bojišnica, danas Krukenics, Ukrajina), 28.05.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2202/1917.
 96. Vukmanov S. Miklós, pučki ustanik, carska i kraljevska 86. pješačka pukovnija III. bataljun. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina, poljoprivrednik, otac Antal, majka Bosnyák Mária. Poginuo kod mjesta St. Peter (italijanska bojišnica), u ofenzivi na Isonzo, 16.08.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1677/1918.
 97. Vukmanov Simokov Pál, pješak u 86. car. i kr. pukovniji. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33  godina,  subotički stanovnik. Preminuo kod mjesta Skrbina (danas Škrbina, Slovenija) od posljedica ranjavanja na bojišnici, 25.11.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1302/1917.
 98. Vukov János, pješak, carska i kraljevska 86. pješačka pukovnija III. bataljun. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22 godina, poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac Márk, majka Sokcsics Julianna. Preminuo kod mjesta Laibach (danas Ljubljana, Slovenija) od posljedica oboljevanja na bojišnici – tifus, 9.02. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2341/1915.
 99. Vukov Pál, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31 godina, nadničar, otac János, majka Sztantics Cecília. Poginuo kod mjesta Seredynce (Galicija, ruska bojišnica, danas Ukrajina) u  Brusilovljevoj ofenzivi, 06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 792/1918.
 100. Vukov Tamás, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 26 godina, poljoprivrednik, otac János, majka Pusics Rozália. Poginuo kod mjesta Krukienicze – Buchowice (Galicija, ruska bojišnica), 15.06.1915. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 535/1918.
 101. Vukovics Antal, pučki ustanik, carska i kraljevska 86. pješačka pukovnija III. bataljun. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 31  godina, poljoprivrednik, otac Márk, majka Gyolmics Eszter. Preminuo kod mjesta St. Veitben (Karintia, danas Sankt Veit, Slovenija) od posljedica oboljevanja na bojišnici,11.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1794/1918.
 102. Vukovics Balázs, domobran, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 20 godina (r. 1894.), otac Jeremiás, majka Csemkasics Anna. Poginuo kod mjesta Neudorf – Poczajovice (Galicija, ruska bojišnica), 20.05.1915. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 1473. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1803/1916.
 103. Vukovics János, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 45 godina, poljoprivrednik, otac Alajos, majka Kuluncsics Dominika. Preminuo u Subotici, 22.06.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1778/1918.
 104. Vukovics József, pješak, carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 27 godina, poljoprivrednik, otac Alajos, majka Szuknovics Katalin. Poginuo kod mjesta Seredynce – Worobijowka (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina),  11.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 814/1918.
 105. Vukovics Mátyás, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 19  godina (r. 1896.), poljoprivrednik, otac Kálmán, majka Bács Anna. Poginuo kod mjesta Kirlibaba (Radnalajosfalva, Bukovina, ruska bojišnica,  danas Cârlibaba Nouă, Rumunjska), 13.09.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 1239.  Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2162/1917.
 106. Vukovics Miklós, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 22  godina, poljoprivrednik, otac Ferenc, majka Osztrogonácz Paulina. Poginuo Korszylow – Mogila (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina), 19.02.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 944/1918.
 107. Vukovics Sebestyén, pričuvni vojnik, pješak u 86. car. i kr. pukovniji. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 24  godina, poljoprivrednik, subotički stanovnik, otac József, majka Markovics Jozefa. Poginuo kod mjesta Siucice (ruska bojišnica,  danas Poljska), 20.12.1914. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1119/1915.
 108. Vukovics Simon, husar, m. kralj. 4. domobranski husarski puk. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 33  godina, poljoprivrednik, majka Anna. Poginuo kod mjesta Wygoda (Galicija, ruska bojišnica), 3.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 525/1917.
 109. Vukovics /Vujkovics/ József, pučki  ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 30  godina (r. 1885.), zidar, otac János, majka Lalics Mária. Poginuo kod mjesta Kirlibaba (Radnalajosfalva, Bukovina, ruska bojišnica,  danas Cârlibaba Nouă, Rumunjska), 12.09.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 1235. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 2156/1917.
 110.  Zvekan Dömötör Mihály, pučki ustanik, m. kraljevska 6. domobranska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 39  godina (r. 1876.), trgovac,  subotički stanovnik, otac István, majka Mikovits Katalin, neženjen. Preminuo u Subotici od posljedica oboljevanja na bojišnici – tuberkuloza,9.07.1916. Upisan u knjigu umrlih 6. m.k. domobranskog pješakog puka pod br. 2840. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1161/1917 i 1238/1917.
 111. Zvekan István, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 40  godina, krojač, otac Márk, majka Nimcsevics Matild. Poginuo kod mjesta Seredynce (Galicija, ruska bojišnica,  danas Ukrajina), u  Brusilovljevoj ofenzivi,  6.06.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1299/1918.
 112. Zvekan Mihály, pučki ustanik, 86. carska i kraljevska pukovnija. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 35  godina, brijač, otac János, majka Jeczics Mária. Preminuo u Subotici od posljedica oboljevanja na bojišnici,  30.04.1917. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1096/1918.
 113. Zvekanov József, pučki ustanik, m. kralj. 19. domobranska pješačka pukovnija.  Rimokatoličke vjeroispovjesti, 41  godina, poljoprivrednik, otac Vince, majka Kovács Ágnes. Poginuo kod mjesta Csernovitze (Galicija) od ranjavanja metkom, 18.01.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1256/1916.
 114. Zvekanovics György, husar,  car.  i kralj. 8. husarskom puku. Rimokatoličke vjeroispovjesti, 25  godina, nadničar, otac Simon, majka Jaramázovics Ilona. Poginuo kod mjesta Kirlibaba (Radnalajosfalva, Bukovina, ruska bojišnica,  danas Cârlibaba Nouă, Rumunjska), 18.09.1916. Subotički Matični ured ubilježio u knjigu umrlih pod br. 1408/1917.

 

 

[1] Osnove za to su samo ime i prezime vojnika, njegovih roditelja kao i vjeroispovijest.

[2] Subotička Danica ili Bunjevačko-Šokački kalendar sa slikama za prostu 1921., na stranicama 57.- 64. doneo je kolažni prilog pod naslovom Žrtve svitskog rata u kome su portreti s osnovnim podacima nekolicine subotičkih Bunjevaca. U uvodu stoji: „U ono 10 milijuna poginulih, 4 milijuna propalih te izgubljenih, nalazi se i koja hiljada subotičkih Bunjevaca. Sve ih nismo još mogli ni pobilužiti, jer u ovim burnim danima nije bilo za to ni vrimena. Ovde navodimo nekoliko imena i donosimo nekoje slike, nebi li koji od živih, što su se povratili znao reći štogod tačnoga, osobito za one, koji su nestali.“

 

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: