SADRŽAJ – popis objavljenog do 23.8.2022.

                                https://suistorija.wordpress.com/      307 objava do 23.8.2022.

 1. Moja bibliografija:
 2. Razgovor o tome šta je bilo…
 3. Spomenik Jovanu Nenadu Crnom
 4. Arhivu, iz arhiva
 5. 1773. matična knjiga krštenih, župa Sv. Terezije
 6. DESETI SUBOTIČKI ARHIVSKI DAN 21.09.2017.
 7. Emil Libman, GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE, I, II (1828–2009)
 8. Emil Libman, GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE – II (1828–2009) Subotica, 2011.
 9. Smiljan Njagul, Istorijski arhiv Subotica u lokalnim elektronskim medijima
 10. A Szabadkai Történelmi Levéltár legrégibb oklevele (A Szenczy család címeres nemeslevele)
 11. DIPLOMA SLOBODNOG KRALJEVSKOG GRADA MARIA THERESIOPOLIS OD 1779. GODINE
 12. Ismertető a Szabadkai Történelmi Levéltár bírósági fondjairól
 13. strukturi i profilu korisnika arhivske građe u Istorijskom arhivu Subotica (2005-2008)
 14. Naučno-informativna sredstva, analitički inventari
 15. Naučno-informativna sredstva i korisnici, teorija i praksa u Istorijskom arhivu Subotica
 16. Šta nam govore signature iz građe Arhiva
 17. Katalog analitičkog inventara odjeljena Senata Veliki bilježnik za godine 1919. i 1920.
 18. Ekonomsko odeljenje, 1919-1927
 19. Mesto i uloga Istorijskog arhiva Subotica u realnoj lokalnoj i virtuelnoj svetskoj zajednici
 20. analitičkim inventarima fonda F. 47 Senat grada Subotice
 21. 60 GODINA DELATNOSTI ISTORIJSKOG ARHIVA SUBOTICA
 22. A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 60 ÉVES TEVÉKENYSÉGE
 23. 60 GODINA DELATNOSTI ISTORIJSKOG ARHIVA SUBOTICA
 24. Informacijsko okruženje i naučno-informativna sredstva u Istorijskom arhivu Subotica
 25. Katalog i materijal sa izložbe o tri gradske kuće (1751-1828-1912)
 26. Šta se krije u Arhivu? ( ili kako je u Bačkoj Topoli predstavljen Arhiv 2011. godine )
 27. LEVÉLTÁRI KALAUZA
 28. IZLOŽBA: SUBOTIČKE GRADSKE KUĆE
 29. DESETI SUBOTIČKI ARHIVSKI DAN 21.09.2017.
 30. 1773. matična knjiga krštenih, župa Sv. Terezije
 31. Jevrejska zajednica, crtice
 32. Születési anyakönyv 1886. zsidó hitközség, MKR Jevreja
 33. DOPRINOS SUBOTIČKIH LEKARA – JEVREJA ZDRAVSTVENOJ SLUŽBI GRADA TOKOM XIX I XX VEKA
 34. Dr KLAJN  (KLEIN)  ADOLF
 35. Mr.ph. Alfred Blum
 36. familiji Schwitzer
 37. I sin subotičkog rabina dr Bernata Singera je studirao na Pravnom fakultetu
 38. PORODICA INGUS, vlasnici tvornice tepiha MEKKA
 39. Dr Marcel Lebl ( Löbl Mársel), advokat
 40. JOSIP HARTMAN
 41. HARTMANN TEREZA i SUBOTICA U NJENO DOBA
 42. Hartman József gépjárműveztök lapja
 43. Bek Mano (Beck Manó) fabrikant sapuna
 44. Švimer Lili (Schwimmer), talentovana a siromašna učenica Muzičke škole.
 45. Đula Vali (Váli Gyula)
 46. ŽIVOT I RAD DR ANTONA KOVAČA – prvog upravnika Građanske bolnice u Subotici
 47. Geza Klein (Komor) i njegova fabrika
 48. Dragutin Štajner (Steiner Kolomán)
 49. Dr Ney Vladislav, lekar za ženske bolesti
 50. Lányi Ernő (Erne Lanji) i njegova molba za tromesečni boravak sina u Subotici
 51. GALERIJA LIKOVA
 52. Mladen Prodanović, policajac, aferaš, ratni zločinac
 53. Molba pčelara Ive Bukvića za osnivanje pčelinjaka pri Poljoprivrednoj školi na Paliću (1919.)
 54. Dr Matija Rabštajn (Rabstein Mátyás)
 55. Blaško Mesaroš (1887-1938), teolog-pisar-bibliotekar-samoubica
 56. Đorđe Defreševil (George de Frescheville)
 57. Karlo Dragutin Napravnik
 58. Keler Vencel, Nemac iz Knićanina u Subotici (1933)
 59. Od kupališnog lekara do narodnog poslanika – dr Gabor Santo (Szánto Gábor)
 60. Jedan grof u Subotici- Raul Busseul
 61. Galerija portreta istaknutih (i manje istaknutih) subotičanki i subotičana u periodu 1918.-1941.
 62. FRANJA SILBERLAJTNER (Szilberleitner Ferenc)
 63. Jeremić, Risto, liječnik, povjesničar zdavstvene kulture, publicista
 64. IVAN SARIĆ, prvi letač ali i biciklista, fudbaler…
 65. Jakša Damjanov
 66. KIZUR IŠTVAN
 67. Gradski bibliotekari Mijo Mandić i Rade Lungulov
 68. Saniter (Szanitter) Tivadar i drugi Saniteri, koji su podelili sudbinu Nemaca nakon rata
 69. Hartmann, Rothman, Geiger, Kopp, Steiner, Ruff, Gingold
 70. Blaško Mesaroš (1887-1938), teolog-pisar-bibliotekar-samoubica
 71. CONEN VILIM JAKOBČIĆ
 72. Dr Matija Bruk (Bruck)
 73. fimiliji Škaljer (Skaljer) u Subotici
 74. dr KATANEC MIHOVIL
 75. Dr Mirko Kosić, crtice
 76. Dokumenti o Srpkinji Sofiji Petrović (1901-1944) iz Budakalasa
 77. Aleksandar Lifka (prilozi)
 78. Ličnosti, poznate i manje poznate
 79. Алекса Ивић
 80. Aleksandar Lifka (prilozi)
 81. Subotica i njena istorija (wordpress) ili moji blogovi
 82. SUISTORIJA, blog br. 2
 83. https://suistorijablog.wordpress.com/
 84. https://www.facebook.com/suistorija/
 85. Da li ste znali? Hronologija crtica i zanimljivosti iz prošlosti
 86. КРШТЕНИ ПРАВОСЛАВЦИ, 1777.
 87. Beleške o Muzičkoj školi između dva rata (1919-1939)
 88. БАЈМОК, BAJMOK, BAJMAK…
 89. Azilanti radnici šire klice! (1928)
 90. Cigansko ostrvo
 91. Bioskop KORZO
 92. Fábián Borbála: A Szabadkai villamos és világítási részvénytársaság első évei – 111 éves a szabadkai villanyvilágítás –
 93. Crni septembar 1928. (sanitetska statistika)
 94. Ex Pannonia, časopis IAS
 95. EX PANNONIA, br. 20
 96. EX PANNONIA 15–16
 97. EX PANNONIA
 98. Ex Pannonia, br. 17
 99. EX PANNONIA 11
 100. FOTO mix
 101. ALBUMU FOTOGRAFIJA DR BELE MAĆAŠOVSKOG
 102. Štrosmajerova ulica 1985.
 103. Dobro nam došao druže TITO!
 104. AERO KLUB Subotica, 60/70 godine
 105. AERO KLUB Subotica, 60/70 godine
 106. Centar, Radijalac, 1960-tih
 107. A magyar kenyér ünnepe, 1941. augusztusában
 108. Konferencija u “Fidelinki” i izlazak štafete Mladosti, 1980.
 109. Kadrovi iz Lifkinih filmova
 110. Centar, Radijalac, 1960-tih
 111. Foto mozaik – Subotica kroz XX vek
 112. Fidelinka, Štafeta, 1980.
 113. Fotografije Subotice 60/80-tih godina
 114. Fotografije (1916-1917) jadranske obale dr Bele Maćašovskog
 115. GRADSKA KUĆA I SUBOTICA (1912-2012) TRAJANJE, PROMENE
 116. Dr Emil Libman: Prva građanska Bolnica u Subotici
 117. BUNJEVCI SUBOTICE IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA
 118. Mile Budak u Subotici
 119. počecima Dužijance i Katoličkog divojačkog društva
 120. Hrvatima u Subotici
 121. Bunjevački Hrvati i progoni 1939.
 122. HRVATSKI KATOLIČKI ORAO – SUBOTICA
 123. Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima nakon oslobođenja (1944.-1946.)
 124. MATIJA EVETOVIĆ (crtice kronologije)
 125. Ko je bio Blaško Rajić a ko Ivan Milutinović? (ili, zašto bi kerska škola trebalo da nosi Blaškovo ime)
 126. Josip Vuković – Đido, njegovo političko djelovanje i rezultati, 1926. -1941.
 127. MATIJA EVETOVIĆ KAO PARADIGMA POLOŽAJA BUNJEVAČKIH HRVATA U SUBOTICI
 128. Bački Bunjevci u jugoslavenskoj državi (1918-1941)
 129. IZVEŠTAJ VOJNOJ OBAVEŠTAJNOJ SLUŽBI O BUNJEVCIMA, IZ 1934. GODINE
 130. Bunjevački Hrvati u svijetlu proslave 250. godina doselidbe jedne veće grupe Bunjevaca (1686-1936)
 131. CRTICE IZ ŽIVOTA TRI SUBOTIČKE MATICE
 132. BUNJEVCI SUBOTICE IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA
 133. Bački Bunjevci u jugoslavenskoj državi (1918-1941)
 134. Bunjevci su Srbi doseljeni u Bačku…
 135. Bunjevci su Srbi doseljeni u Bačku…
 136. Bunjevački Hrvati i progoni 1939.
 137. Bunjevački…
 138. Bunjevački Hrvati u svijetlu proslave 250. godina doselidbe jedne veće grupe Bunjevaca (1686-1936)
 139. CRTICE IZ ŽIVOTA TRI SUBOTIČKE MATICE
 140. Hrvati Bunjevci u javnim službama u Subotici (1918. – 1941.)
 141. Dokumenti o prohujalim vremenima
 142. SALAŠKE ŠKOLE
 143. (English?) airplane crashed near Palic in May 1944, Avion ( engleski?) pao kod Palića maja 1944.
 144. Crtice o tome kako je Subotica gazdovala Kupalištem Palić u međuratnom periodu (1918-1941)
 145. Dr Mijo Mirković, Subotica i Pravni fakultet u prvim godinama od njegovog dolaska
 146. A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 60 ÉVES TEVÉKENYSÉGE
 147. A Szabadkai Történelmi Levéltár legrégibb oklevele (A Szenczy család címeres nemeslevele)
 148. A szegedi szandzsák…/NASELJA, STANOVNIŠTVO I TURSKI POSEDNICI SEGEDINSKOG SANDŽAKA 1570. GODINE
 149. AUTOMOBILSKI KLUB SUBOTICA 1925-1945.
 150. „Mađarska zgrada” (Trg Lazara Nešića 2)
 151. BLAŠKO RAJIĆ I STVARANJE PRVE JUGOSLOVENSKE DRŽAVE
 152. Bibliografija arhiviste Lasla Mađara ( 1-328)
 153. Gde su u Subotici “radile” prostitutke 1925. godine
 154. GRADSKA EKONOMIJA NA PALIĆU
 155. Gradski viši činovnici, 1932. (spisak)
 156. Crtice o ŽUTOJ KUĆI
 157. Karte za BLATNU KUPKU na Paliću, 1938
 158. Da li ste znali? Hronologija crtica i zanimljivosti iz prošlosti
 159. Promocija
 160. A szekicsi (Lovćenac) német gyűjtőtábor (1944-1946)
 161. Spomenik palim junacima 8. husarskog puka (A 8. huszárezrednek Szabadkai hősi emlékmű)
 162. Vodotoranj na Paralelnom putu
 163. Beleške o Muzičkoj školi između dva rata (1919-1939)
 164. Predizborna atmosfera…
 165. Plan za podizanje rk. katedrale u Beogradu
 166. Subotica i njena istorija (wordpress) ili moji blogovi
 167. Promocija knjige dr Lajoša Hovanja „Sliv jezera Palić“
 168. Azilanti radnici šire klice! (1928)
 169. Bioskop KORZO
 170. Cigansko ostrvo
 171. Pečati (nekih) subotičkih privrednika, 1918-1941
 172. Crni septembar 1928. (sanitetska statistika)
 173. DIPLOMA SLOBODNOG KRALJEVSKOG GRADA MARIA THERESIOPOLIS OD 1779. GODINE
 174. BELEŠKE O GRADSKOJ PLINARI I ALFONZU SEEREINERU
 175. SALAŠKE ŠKOLE
 176. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT TEVÉKENYKEDŐ SZABADKAI IPAROSOK NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELE
 177. “BRAĆA GOLDNER”
 178. (English?) airplane crashed near Palic in May 1944, Avion ( engleski?) pao kod Palića maja 1944.
 179. Crtice o tome kako je Subotica gazdovala Kupalištem Palić u međuratnom periodu (1918-1941)
 180. A szegedi szandzsák…/NASELJA, STANOVNIŠTVO I TURSKI POSEDNICI SEGEDINSKOG SANDŽAKA 1570. GODINE
 181. A magyar kenyér ünnepe, 1941. augusztusában
 182. AUTOMOBILSKI KLUB SUBOTICA 1925-1945.
 183. „Mađarska zgrada” (Trg Lazara Nešića 2)
 184. BLAŠKO RAJIĆ I STVARANJE PRVE JUGOSLOVENSKE DRŽAVE
 185. Bibliografija arhiviste Lasla Mađara ( 1-328)
 186. Brumer Julije (Brummer Gyula) i “PRVA SUBOTIČKA TVORNICA BOMBONA I ČOKOLADE”
 187. Dobro nam došao druže TITO!
 188. Prvi svetski rat
 189. Gdje su u Subotici pokapani vojnici iz Hrvatske, a gdje subotičani u Hrvatskoj za vrijeme velikog rata (1914.-1919.)
 190. Upisi u Matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog Matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih Hrvata (1-464, A-Z)
 191. Spomenik palim junacima 8. husarskog puka (A 8. huszárezrednek Szabadkai hősi emlékmű)
 192. Rat 1941-1945
 193. Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima nakon oslobođenja (1944.-1946.)
 194. Bombardovana Subotica, 1944.
 195. ratnim stradanjima porodice Varga 1941-1944.
 196. Interenirani, ubijani 1941…(O sudbini jednog internirca iz Bačke Topole)
 197. A szekicsi (Lovćenac) német gyűjtőtábor (1944-1946)
 198. ratnim stradanjima porodice Varga 1941-1944.
 199. Crtice o ŽUTOJ KUĆI
 200. SUBOTICA I CIVILNE ŽRTVE NAKON OSLOBOĐENJA (1944.-1946.)
 201. SUBOTICA IZMEĐU DVA VELIKA RATA
 202. ribarstvu na Paliću (1922-1948)
 203. Odnos vlasti prema prostituciji u Subotici pre i nakon II svetskog rata
 204. javnim službenicima (službama) u Subotici (1918–1941)
 205. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice 1933.
 206. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice
 207. Planovi za podizanje dvije nove crkve na Paliću
 208. Podaci o lovstvu i lovcima, tridesetih godina
 209. Prilog istoriji razvoja Ekonomske škole “Bosa Milićević” u Subotici u periodu od 1950-1960. godine
 210. Rezultati parlamentarnih izbora 1927. u subotičkom okrugu
 211. Subotica 1933. godine
 212. Subotica nakon 1918. godine
 213. ULOMCI ZA POVIJEST SUBOTICE U 1925. GODINI
 214. Simeon Timofejev u Subotici
 215. SPORT
 216. A Palicsi Olimpiái Játekók 1880-1914.
 217. A Palicsi Olimpiái Játekók 1880-1914.
 218. JUGOSLAVENSKO ATLETIČKO DRUŠTVO BAČKA
 219. SUBOTIČKI VREMEPLOV
 220. Iz povijesti svakodnevice, od cantora i organisste do senatora (1747- 1773)
 221. Podaci o Ciganima ( XVIII-XX vek)
 222. Porodica (Štilinović) sa 11 dece, 1921-1935
 223. prikaz: Imenik žrtava Drugog svetskog rata na području subotičke opštine (i par novih izvora)
 224. Policija (Gradska kapetanija) i dešavanja u vezi sa njom
 225. Oluja u Subotici 1925. godine (podaci)
 226. PROLOG RATNIH ZBIVANJA
 227. ŠKOLSKO NADZORNIŠTVO SUBOTICA, sumarni inventar
 228. ZBIRKA PROJEKATA 1845 – 1989
 229. MEMORANDUMI
 230. HOSSZÚ SZABADKAI XX. SZÁZAD
 231. PEČATI I ŠTAMBILJI
 232. OUZOR / Okružni ured za osiguranje radnika
 233. Neke od cena 1932. godine
 234. PORODILIŠTE “UDARNIK” (1945/46)
 235. Podaci o komunalnoj higijeni
 236. Zločini, prestupi, prekršaji
 237. Kako je “nestala” trska iz Kelebijskog rita (1936)
 238. Šta su zahtevali Palićani na zboru Narodne Radikalne Stranke 1926. godine
 239. Malo zemlje a mnogo dece (Crtice iz demografske istorije međuratnog perioda)
 240. Istorija zdravstva, vitalna statistika 1925-1927
 241. ŠKOLSKE PRILIKE U SUBOTICI 1915-1941 (1945)
 242. Kako je Lazar Stipić planirao prodaju vrijednih mađarskih gradskih umjetnina
 243. Ilustracije za istoriju Subotice u prvoj polovini XX veka
 244. Les amis de la France section de Subotizca, Francuski klub i Francuski Licej
 245. Kakva crna statistika! (rođeni-umrli XI 1926.)
 246. Logor za Nemce u Sekiću (1944 – 1946), Sekić, Konzentrationslager für Deutsche (1944-1946)
 247. Javna burza rada, podružnica Subotica
 248. Subotica, mozaik istorije, XX vek
 249. PROTOKOL MAGISTRATA POVLAŠCENE KRALJEVSKO-KOMORSKE VAROŠI SENT MARIJA – PRE ZVANE SABATKA 1743-1756
 250. Škole između dva rata
 251. Školske prilike, 1918-1941
 252. Članovi Proširenog Senata (skupštine) grada Subotice 1925. godine
 253. ZABAVIŠTA IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
 254. Toponimi-Jakobčić naselje, Ćirina ćoša, Manojlović salaš
 255. Subotičke fabrike – zagađivači Palića u 1939. godini
 256. Strani turista propao kroz molo na Štrandu – tužen “Napló” !
 257. Subotičke fabrike – zagađivači Palića u 1939. godini
 258. Subotički lekari između dva rata (1918-1941) angažovani u drugim javnim delatnostima
 259. SZENT MARIA KIVÁLTSÁGOS KIRÁLYI KAMARAI MEZŐVÁROS TANÁCSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE – KORÁBBI NEVÉN SZABATKA
 260. Lalia Gábor, főlevéltáros: Vándorsáskák a szabadkai határban
 261. MANIFESTACIJE I KULTURA U SUBOTICI (1918. – 1923.)
 262. Karte i mape od XVIII do XXI veka
 263. Karta Maria Tereziopola Gabriela Vlašića (Wlassics)
 264. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI / IPAR ÉS IPARÓSOK
 265. CIGLANA “MAČKOVIĆ”
 266. Od Kramera do Željezničara a.d.
 267. HEMIJSKO – KOZMETIČKA INDUSTRIJA (1918 – 1941)
 268. DRVOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
 269. “STANTIĆ I LASSNER” (“BRAĆA PLETL”)
 270. PREHRAMBENA INDUSTRIJA (radni rukopis)
 271. PIUKOVIĆ & CO.
 272. Priča o firmi “BRAĆA LENARD”
 273. FABRIKA JOSIPA RUFA (danas PIONIR)
 274. FABRIKA DINAMO MOTORA RAJTER LASLA
 275. Felsóbásckai Egyesült Gázmalmi R.t. Gornjebačko udruženo paromlinsko d.d.
 276. Priča o subotičkoj industriji od 1918. do 1941.
 277. BELEŠKE O GRADSKOJ PLINARI I ALFONZU SEEREINERU
 278. Minerva d.d. ( 1911-1946)
 279. Od Kramera do Željezničara a.d.
 280. MIRKO ROTMAN i BELA GAJGER (fabrika bicikala PARTIZAN)
 281. Od Kramera do Željezničara, Von KRAMER bis zu ŽELJEZNIČAR AG.
 282. HORTUS, rasadnik
 283. “ORIENT, TVORNICA ŠKROBA I NUZPRODUKATA”
 284. “BRAĆA GOLDNER”
 285. “ORIENT, TVORNICA ŠKROBA I NUZPRODUKATA”
 286. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT TEVÉKENYKEDŐ SZABADKAI IPAROSOK NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELE
 287. Mala galerija likova industrijalaca (1918-1941)
 288. Bek Mano (Beck Manó) fabrikant sapuna
 289. Szabadkai iparosok nemzetiségi összetetéle a két világháború között, BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL XXVI, Kecskemét, 2014, 88-104.
 290. Hütter Árpád, FAKO D.D.
 291. Mlinar Svoboda Antun
 292. Brumer Julije (Brummer Gyula) i “PRVA SUBOTIČKA TVORNICA BOMBONA I ČOKOLADE”
 293. Dr Matija Bruk (dr. Bruck Mátyás)
 294. “STANTIĆ I LASSNER” (“BRAĆA PLETL”)
 295. Herman Lea r. Braun, Marta Albahari i njihova ciglana
 296. KONRATH RADIO
 297. CONEN VILIM JAKOBČIĆ
 298. Margit mlin d.d.
 299. Novine (i crtice iz novina)
 300. НОВИНЕ, NOVINE, TISAK, ÚJSÁGOK
 301. Bunjevačke Novine (1924-1927, 1940-1941)
 302. „Glas Naroda“ 1933-1935
 303. BORBA, 20.06.1924.
 304. NAŠE SLOVO, režimski list
 305. Štamparija Jugoslovenskog Dnevnika
 306. Mačkovići svi i svuda
 307. CIGLANA “MAČKOVIĆ”
%d bloggers like this: