Saniter (Szanitter) Tivadar i drugi Saniteri, koji su podelili sudbinu Nemaca nakon rata

Saniter Tivadar je bio nemačkog porekla. To mu nije činilo veće probleme ni pre 1918. godine ni u međuratu (1918-1941).

106-107

1906. Malusev  Sandor

U Subotici se i nakon 1918. uspešno bavio trgovinom i postavljanjem crepanih peći, kada i fajanza. O tome koliko je bio dobro situiran govori i to da 1922. podiže vilu na Paliću. ( iz građe, analitički opis: IAS, F:47. III 143/1922. Molba Tivadara Sanitera radi dozvole podizanja kuće (vile) na Paliću. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.   L:8 ).

Slično tome gradi i 1924. (F:47. III 758/1924. Molba Tivadara Sanitera, industrijalca, radi izdavanja dozvole za adaptaciju dvorišne zgrade (izgradnju plesne dvorane) u Pašićevoj ul. 10. Pozitivna senatska odluka sa dozvolom i uslovima pod kojima se treba izvesti građevina. L:13)

47 1494 2100 921

IAS, F:47.1494.2100/921

No, nako oslobođenja u Drugom sv. ratu, sudbina Nemaca bila je zapečaćena.

Poput mnogih drugih Nemaca koji nisu napustili svoje domove pre dolaska oslobodilaca, Saniter Kornel sa uprugom Eržebet, Saniter Tivadar sa suprugom Paulom završili su logoru. Tamo su i okonači živote 1947. godine.

SANITER izjava 1977

vidi:  https://suistorija.wordpress.com/rat-1941-1945/logor-za-nemce-u-sekicu-1944-1946/

„OZN-a je imala najznačajniju ulogu pri sakupljanju i dostavljanju informacija o  svim  „narodnim  neprijateljima“  pa  tako  i  Nemcima. Hapšenja i stavljanja u logor, lica nemačke  narodnosti,  trajala  su, doduše u manjem obimu, i krajem 1945. i početkom  1946. godine.[47] Odluku o stavljanju u logor, od ukidanja Vojne uprave, donosio je „Otsek  za logore“  pri Odeljenju za unutrašnje poslove  AP Vojvodine, a  predlog je mogao učiniti svaki organ  narodne  vlasti, obrazložen i sa materijalnim dokazima. Sporne narodnosti podlegale su pravosnažnom ispitivanju.[48]

OZNA  subotičkog  okruga  dostavila  je  19.10.1945. predlog za ulogorisanje Saniter Tivadara, zanatlije iz Subotice i supruge Paule Eberhardt, koje je i izvršeno.[49] Imovina im je konfiskovana.U odluci o konfiskaciji je navedeno da su istupali kao folksdojčeri i da  su bili saradnici okupatora.Iz logora, oni su pokušali molbom da se domognu slobode.[50] Naveli su da nisu bili članovi Kulturbunda i da su se čak kao članovi evangelističke  crkve  borili  protiv njihovog uticaja. Pored toga Saniter je naveo da je  bio mason a: „…ta okolnost sama po sebi isključuje saradnju sa nemačkim okupatorom.“ Priložio je  i uverenje Evangelističkog župnog ureda da je Mađar, a dr Nađ  Edmund  i dr Deneš Strelicki, potpredsednici Nepkera („Nepkőr“) izjavili su u ime te kulturne organizacije da je Saniter – Mađar. Molba je odbijena 5.11.1945. godine.

%d bloggers like this: