Bibliografija arhiviste Lasla Mađara ( 1-328)

MAGYAR LASZLO

 1. „Nastojmo da se primaknemo inostranstvu, ako ga i ne prevazidjemo …./ Prilozi za izučavanje subotičke radničke organizacije osnovane za vreme pariske komune, Rukovet, Subotica, 3-4/1977.
 2. Néhány észrevétel a levéltárosok összejövetele kapcsán, Létünk, Újvidék, 2/1977.
 3. Babits is pályázott…, Üzenet, Szabadka, 1/1977.
 4. „…ha a külföldet nem is felülmúlni, de azt lehetőleg megközeliteni iparkodjunk …“/ Adalék a párizsi kommün évében alakult szabadkai munkásszervezet kutatásához, Üzenet, Szabadka, 10/1977.
 5. Száztiz éve tantárgy a testnevelés a szabadkai gimnáziumban, Oktatás és nevelés, Szabadka, 23/1977.
 6. Nyolcvanéves a szabadkai sakkélet, Magyar Szó, Újvidék, 1977.IV.8.
 7. „Társasági szekér“ és „kéjvonat“-járat Palicsra, 7 Nap, Szabadka, 1977.IV.10.
 8. Szinfoltok a szabadkai korcsolyázóegylet évszázados múltjáról, Magyar Szó, Újvidék, 1977.IV.24.
 9. Blaha Lujza emléke Zomborban és Szabadkán, Magyar Szó, Újvidék, 1977.VII.5.
 10. Egy falrepedés históriája, avagy mentették a Teréz templomot már a múlt században is…, Magyar Szó, Újvidék, 1977.X.16.
 11. A palicsi emlékkút megszületése, Üzenet, Szabadka, 4/1978.
 12. A tinójárási telepitéskisérlet körülményei /Adalék Rigó János mozgalmi múltjához/, Létünk, Újvidék, 2/1978.
 13. Adalék a szabadkai múzeum történetéhez ( 1918-cal bezárólag), Létünk ,Újvidék, 5-6/1978.
 14. A szabadkai szegények kenyere /Száz év előtti történet a szegényházból/, Magyar Szó ,Újvidék, 1978.I.8.
 15. A polgármester felugorva bot után nyúlt /A múlt század szabadkai festménybotránya/, Magyar Szó, 1978.I.26.
 16. Gaál Ferenc „tivornyái“ /A neves zeneszerző magánéletéről/, 7 Nap, Szabadka, 1978.VIII.25.
 17. Szabadka koldusai /Szegényügyi pillanatképek a múlt századból/, Magyar Szó, Újvidék, 1978.X.25.
 18. Kút a szinpad alatt, Magyar Szó, Újvidék, 1978.XII.20.
 19. Régészeti kutatások megszervezésének kezdetei Szabadkán /Bibó Bige György kelebiai ásatása és előzményei/, Üzenet, Szabadka, 4/1979.
 20. Lányi Ernő és a városi zenekar, Létünk, Újvidék, 3-4/1979.
 21. Adalék a szabadkai iparostanonc-iskola történetéhez, Oktatás és nevelés, Szabadka, 31/1979.
 22. Ambrozije [arčeviċ-a kegyvesztett, Magyar Szó, Újvidék, 1979.I.3.
 23. Még egyszer a szinház kútjáról, Magyar Szó, Újvidék, 1979.I.10.
 24. Sztoczek Károly dorgálása, Magyar Szó, Újvidék, 1979.II.28.
 25. Martinovicsok és Kosztolányiak nyomában, Magyar Szó, Újvidék, 1979.III.3.
 26. Adat a moravicai tűzoltóság történetéhez, Magyar Szó, Újvidék, 1979.IV.14.
 27. A szinház és vetélytársai /Szabadkai helyzetkép a századelőn/ Magyar Szó, Újvidék, 1979.V.5.
 28. A tántorithatatlan Rigó János, Magyar Szó, Újvidék, 1979.V.16.
 29. A szabadkai rendőrség erősbiti sorait…./Haladó mozgalmak megfékezésére irányuló intézkedések a századfordulón/ Magyar Szó, Újvidék, 1979.VII.9.
 30. Szárits János viaskodása /Újabb források Szabadka repüléstörténetéhez/ Magyar Szó, Újvidék, 1979.X.13.
 31. Az első szabadkai lap nyomában, Magyar Szó, Újvidék, 1979.XI.10.
 32. Milkó Izidor magánkönyvtára, Üzenet,Szabadka, 1-2/1980.
 33. A szegény sorsú tanulók segélyezése Szabadkán /Az Eötvös alapitvány körülményei/ Oktatás és nevelés, Szabadka, 38/1980.
 34. Položaj služinčadi u Subotici (1850-1918), Istraživanja, Novi Sad, 9/1980.
 35. Szabadka ismeretlen monográfiája, Magyar Szó, Újvidék, 1980.II.16.
 36. Az a hires Bogár Imre a szabadkai határban, 7 Nap, Szabadka, 1980.III.21.
 37. Csetnikek az egykori Bácskában, Magyar Szó, Újvidék, 1980.V.3., Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1994.
 38. Fenyőmagfüst és ecetgőz /Vidékünk egészségügyi intézkedései a múltban/ 7 Nap, Szabadka, 1980.VII.11.
 39. A palicsi fürdőorvos jelentései, Magyar Szó, Újvidék, 1980.VII.26.
 40. Blaha Lujza nyomában …, Magyar Szó, Újvidék, 1980.XII.13.
 41. A szükséges rossz /Kisérletek a prostitúció szabályzására 1860-1918 között/ Magyar Szó, Újvidék, 1980.XII.27.
 42. Toncs Gusztáv-Loósz István: Útravaló /Pályamű-értékelésével a szabadkai főgimnáziumban 1885 és 1918 között/ Életjel miniatűrök 37., Szabadka, 1981.
 43. Subotica u ogledalu žetelačkih štrajkova 1906.godine, Rukovet, Subotica, 4/1981.
 44. Than Mór és Szabadka, Üzenet,Szabadka, 1-2/1981.
 45. A szegények gyógykezelése, Magyar Szó, Újvidék, 1981.I.31.
 46. Az „epekórság nyavalya“ gyógyitása /Szabadka egészségügyi intézkedései a múltban/ Magyar Szó, Újvidék, 1981.II.11.
 47. Egy gyógyszerész űzelmei, Magyar Szó, Újvidék, 1981.II.28.
 48. Vidékünk egykori halottkémei, Magyar Szó, Újvidék,1981.V.9.
 49. A bérpaloták házirendje, Magyar Szó, Újvidék,1981.V.23.
 50. Sétatéri Julis és a többiek, Magyar Szó, Újvidék, 1981.VI.20.
 51. 80 éves a szabadkai Bačka sportegyesület , Magyar Szó, Újvidék, 1981.VI.22.
 52. Egy régi bácskai pohárköszöntő, Magyar Szó, Újvidék, 1981.VII.11.
 53. Žetelački štrajkovi u Subotici početkom veka, Subotičke novine, 17,24,31. VII 1981.
 54. Rózsa Sándor a ludasi határban, Magyar Szó, Újvidék, 1981.VII.18.
 55. Lovardák, lóversenyek és agarászat, Magyar Szó, Újvidék, 1981.VII.21.
 56. Katonaügyi tarkaságok, Magyar Szó,Újvidék, 1981.IX.26.
 57. A rámenős szinházigazgató /Levéltári adatok Latabár Endre szabadkai éveiről/ Magyar Szó, Újvidék, 1981,X.17.
 58. Otthont a munkásoknak! /A szervezettt munkásság század elejei törekvései levéltári adatok alapján/ Magyar Szó, Újvidék, 1981.XI.21.
 59. Gaál Ferenc hagyatéka és emléke, Üzenet, Szabadka, 4/1982.
 60. Szarvas Gábor és a szabadkai gimnázium /Egy pályázat története/ Üzenet,Szabadka, 10-11/1982.
 61. Szabadka művelődéstörténete /A tudományos mutatványoktól a filmszinházig/ Magyar Szó, Újvidék, 1982.I.30.
 62. A földmunkások ereje /Szabadka környéki aratósztrájkok a századelőn/ Dolgozók, Újvidék, 1982.VII. 8.,15.
 63. „Olyast tanulunk, amit nem értünk….“, Magyar Szó, Újvidék, 1982.V.29.
 64. „Tudakozódó intézet“ Szabadkán /Adalékok a közvetitő hivatal történetéhez/ 7 Nap, Szabadka, 1982.XI.19.
 65. Fásitás-faiskolák /Egykori feljegyzések vidékünk gazdasági erőfeszitéseiről/ Magyar Szó, 1982.XI.20.
 66. Az egykori szabadkai „szemkóroda“, 7 Nap, Szabadka, 1982.XII.17.
 67. Börtön a gimnáziumban, 7 Nap, 1982.XII.24.
 68. Sukobi sirotinje i subotičkih financa izmedju 1863. i 1865.godine.-Prilog istoriji radničkog pokreta, Rukovet,Subotica, 4/1983.
 69. Istraga povodom komunističkih letaka u Subotici, Rukovet, Subotica, 6/1983.
 70. Adalék Juhász Gyula szabadkai családfájához, Üzenet, Szabadka, 4/1983.
 71. Kommunista röpiratok utáni nyomozás Szabadkán, Üzenet, Szabadka, 11/1983.
 72. Rigó János telepitéskisérlete, Dolgozók, Újvidék, 1983. 13.,20.
 73. Százéves a palicsi Platán sor, Magyar Szó, Újvidék, 1983.I.15.
 74. A szabadkai eszperantó mozgalom, 7 Nap, Szabadka, 1983.III.18.
 75. Tófürdők és uszodák /Megsárgult palicsi dokumentumok/ Magyar Szó, 1983.IV.2.
 76. Elődeink is gondban voltak, Magyar Szó, Újvidék, 1983.V.5.
 77. Szegényházi gonoszságok, Dolgozók, Újvidék, 1983.V.19.
 78. Adóvégrehajtás katonai karhatalommal, Magyar Szó, Újvidék, 1983.VI.18.
 79. A „Sever“ múltjából, 7 Nap, Szabadka, VII.15.
 80. Iz istorije fabrike „Sever“, Sever, Subotica, 16.IX 1983.
 81. Feledésbe merült segélykiáltások, 7 Nap, Szabadka, 1983.IX.2.
 82. Vörös bérkocsikra emlékezve /Szabadka közúti forgalmának múltjából/ Magyar Szó, Újvidék, 1983.IX.17.
 83. Tóparti történet /A Palicsi tó múltjából/ Magyar Szó, Újvidék, 1983.IX.22.
 84. A népnevelés útjai /A szabadkai felnőttoktatás múltjából/ Magyar Szó, Újvidék, 1983.X.15.
 85. Egy hivatás „becsülete“ /A szabadkai tanitóság történetéből/ Magyar Szó, Újvidék, 1983.XII.3.
 86. Elolvadó közpénzek /Régi pacséri visszáságok/ Magyar Szó, Újvidék, 1983.XII.17.
 87. Maria Theresiopel, In: Handwerkskundschaften mit Ortsansichten, Stuttgart, 1984.
 88. „Borzasztó idők járnak úgy is mireánk művészekre….“ /Jakobey Károly szabadkai kapcsolata/ Üzenet, Szabadka, 1-2/1984.
 89. Csuka Zoltán és a szabadkai polgári sajtó, Üzenet, Szabadka, 5-6/1984.
 90. „Villany delejesség“ és távirászat /A természettudományok egykori népszerűsitése Szabadkán/ Magyar Szó, Újvidék, 1984.I.28.
 91. „Bérszolga intézet“ Szabadkán, Magyar Szó, Újvidék, 1984.II.11.
 92. „…ház ásás, verem felbontás…“ /A pacséri, a csantavéri és a szabadkai éjjeliőrök kötelezettségeiről/ Magyar Szó, Újvidék, 1984.III.10.
 93. Nyolcvanéves a palicsi gyógyszertár, 7 Nap, Szabadka, 1984.III.16.
 94. Palics felvirágoztatásáért, Magyar Szó, Újvidék, 1984.IV.21.
 95. A haladó eszmék előretörése /Bács-Bodrog vármegyei helyzetkép a századelőn/ Magyar Szó, Újvidék, 1984.V.5.
 96. Egy újreneszánsz épitmény /A szabadkai Popovics-féle ház történetéből/ Magyar Szó, Újvidék, 1984.VI.23.
 97. Hintók,fedeles kocsik, 7 Nap, Szabadka, 1984.VII. 20.
 98. Egy kolerajárvány áldozatai, Magyar Szó, Újvidék, 1984.VIII.18.
 99. A szabadkai „koldusgyár“ borzalmai, Magyar Szó, Újvidék, 1984.IX.22.
 100. Bécsi levéltárakban /Újabb adatok a Tisza-vidék történetéhez/ Magyar Szó, Újvidék, 1984.X.13.
 101. Szabadkai fogházi szabályok, Magyar Szó, Újvidék, 1984.X.27.
 102. Lakodalmi tivornyázás, dáridózás…, 7 Nap, Szabadka, 1984.XI.16.
 103. A szabadkai gyártelepekről /Az ipari és kereskedelmi felvirágzás előszelei/ Magyar Szó, Újvidék, 1984.XII.8.
 104. Három kincsestár /Adalékok a szabadkai levéltár, könyvtár és múzeum történetéhez/ Életjel miniatűrök 40., Subotica, 1985.
 105. Palics történetének rövid áttekintése, Létünk. Évkönyv. Szabadkáról, Újvidék, 1985.
 106. Szabadkai piacok és vásárok a dokumentumok tükrében (1860-1918), Létünk. Évkönyv. Szabadkáról, Újvidék,1985.
 107. Szabadka a kivándorlási mozgalom sodrában 1850 és 1914 között, Létünk, Újvidék, 2/1985.
 108. Szabadka legrégibb látképe, Üzenet, Szabadka, 9/1985.
 109. Karabélyos pusztázók, szuronyos pandúrok – Szabadka egykori rendfenntartói, Magyar Szó, Újvidék, 1985.I.12.
 110. A szabadkai polgármester és az ellenzék, Magyar Szó, Újvidék, 1985.I.26.
 111. A nagyfényi munkabeszüntetés /A szabadkai munkásmozgalom történetéből/ Magyar Szó, Újvidék, 1985.III.16.
 112. „…életkérdést képező vasúti ügy…“ /A Szabadkán áthaladó vasútvonal nehézségei/ Magyar Szó, Újvidék, 1985.V.11.
 113. Az újonnan megkerült Havi Krónikáról /A szabadkai sajtó/ Magyar Szó, Újvidék, 1985.V.25.
 114. Erdők a futóhomokon /Adalék a szabadkai homokterületek befásitásához/ Magyar Szó, Újvidék, 1985.VI.29.
 115. Régi szabadkai sportgondok, Magyar Szó, Újvidék, 1985.VIII.5.
 116. Ludas 650 éves, 7 Nap, Szabadka, 1985.XI.1.
 117. Meghiúsult kiútkersés /A szabadkai napszámosok összefogásáról/ Magyar Szó, Újvidék, 1985.XII.7.
 118. Subotičke gradske kuće /1751-1912/, Szabadkai városházák, Katalog, Istorijski arhiv Subotica , 1986.
 119. Arhivski podaci o Crvenom krstu u Subotici, Levéltári adalék a szabadkai Vöröskereszt történetéhez, In: Crveni krst u Subotici, A szabadkai Vöröskereszt 1886-1986, Subotica,1986.
 120. Szabadka legkorábbi részletes látképe, Üzenet, Szabadka,7-8/1986.
 121. Vidékünk történetének mozaikkockái /Jugoszláv vonatkozású források Szegeden és Kalocsán/ Magyar Szó, Újvidék, 1986.III.1.
 122. Egy elfeledett alkalmi lap , 7 Nap, Szabadka, 1986.IV.4.
 123. Vidékünk postakocsirablói, Magyar Szó, Újvidék, 1986.IV.26.
 124. Kirurgus borbélyok, Magyar Szó, Újvidék, 1986.VI.28.
 125. A palicsi fürdésszabályozás bonyodalmai, Magyar Szó, 1986.VII.12.
 126. A régi városháza lebontása, 7 Nap, 1986.VIII.1.
 127. Miklós István tamburazenekara, 7 Nap, Szabadka, 1986.VIII.22.
 128. Céhlevelek látképekkel, Magyar Szó, Újvidék, 1986.IX.27.
 129. Hajdani palicsi kioszkok, 7 Nap, Szabadka, 1986.X.3.
 130. Szabadka városházái, 7 Nap, Szabadka, 1986.X.24.
 131. Hamisitvány-e a szabadkai céhprivilégium? /Látogatás a budapesti levéltárakban és könyvtárakban/ Magyar Szó, Újvidék, 1986.XI.1.
 132. Najstarija detaljna panorama Subotice , Pro memoria, Subotica, 2.nov.1986.
 133. Csáth ismeretlen tanulmánya, Üzenet, Szabadka, 1-3/1987.
 134. Köztisztasági visszatekintő, Egészség, Szabadka, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12/1987.
 135. Pali i Piligo Palus /Povodom prvog pomena Palića i Palićkog jezera/ Pro memoria, 3/1987.
 136. Páli és Piligo Palus /Palics és a Palicsi-tó első emlitése/ Magyar Szó,Újvidék, 1987.I.17.
 137. A zobnaticai zugiskola, Magyar Szó, Újvidék, 1987.III.14.
 138. Mácskovics Titusz téglagyára, Magyar Szó, Újvidék, 1987.III.20.
 139. Az „izomcsúzban“ szenvendő szinész /Száz éve született Kabos Gyula/ 7 Nap, Szabadka, 1987.IV.10.
 140. Vajdasági vonatkozású dokumentumok /Tallózás a Bács-kiskun Megyei Levéltárban/ Magyar Szó, Újvidék, 1987.V.16.
 141. A „géperejű bérkocsi ipar“ /Hetvenéves a taxiszolgálat Szabadkán/ 7 Nap, Szabadka, 1987.V.29.
 142. Pozsonyi levéltárakban és könyvtárakban, Magyar Szó, Újvidék, 1987.VII.18.
 143. A palicsi „vizi paré“-ról és másról…, 7 Nap, Szabadka, 1987.VII.31.
 144. A fregatthadnagy kertészeti telepe, 7 Nap, Szabadka, 1987.VIII.14.
 145. A levéltári kutatómunkáról /A köztársasági szakértekezlet kapcsán/ Magyar Szó, Újvidék, 1987.XI.14.
 146. Mostarski-az ügyvéd és iskolaigazgató /A Vuk és a pacsériak cimű irás kapcsán/ Magyar Szó, Újvidék, 1987.XI.21.
 147. Grad ne želi poštu, Pro memoria, Subotica, 4/1987.
 148. Inségcsoportok összetűzései a szabadkai pénzügyőrséggel 1863 és 1865 között /Adalék vidékünk tömegmegmozdulásához/ Üzenet, Szabadka, 6/1988.
 149. Köztisztasági visszatekintő, Egészség, Szabadka, 1-2, 3-4/1988.
 150. Povodom 600. godišnjice, Pro memoria, Subotica, 5, 6/1988.
 151. A palicsi posta multjából, 7 Nap, Szabadka, 1988.I.8.
 152. Mozaikkockák /Szaklevéltárak, könyvtárak és múzeumok iratanyaga/, Magyar Szó, Újvidék, 1988.I.23.
 153. A palicsi földmivesiskola emlékére, 7 Nap, Szabadka, 1988.II.23.
 154. A „tsitsóka“ feltámadása, 7 Nap, Szabadka, 1988.VII.1.
 155. Bácskai településtörténeti adalékok, Magyar Szó, Újvidék, 1988.VIII.6.
 156. Az összes kereskedések zárva tartassanak /Hatósági viaskodás az üzletek nyitvatartása körül/ 7 Nap, Szabadka, 1988.IX.16.
 157. Erdők, várak, hadjáratok /Bácskai helytörténeti adatok – Bécsi levéltári búvárkodás/ Magyar Szó, Újvidék, 1988.IX.17.
 158. Régi tanulmányok dokumentumai, Magyar Szó, Újvidék, 1988.X.29.
 159. Arcfestés hajdan, 7 Nap, Szabadka, 1988.XII.16.
 160. Kallódó dokumentumok nyomában, Magyar Szó, Újvidék, 1988.XII.17.
 161. Adalékok Fehér Ferenc szabadkai őseihez /Egy abbamaradt családregény emlékére/ Üzenet, Szabadka, 10/1989.
 162. A régi Szabadka képe, Magyar Szó, Újvidék, 1989.II.18.
 163. „Esőtől összegyűlt pocsolya“ 7 Nap, Szabadka,1989.II.24.
 164. Szabadka történeti kronológiája /Észrevételek egy készülő kiadvány kapcsán/ Magyar Szó, Újvidék, 1989.IV.29.
 165. Subotica bez /dovoljno/ turskih dokumenata, Pro memoria, Subotica, 7.maj 1989.
 166. Ivan Sarić imao je prethodnika!, Pro memoria, Subotica, 7.maj 1989.
 167. Háziiparunk múltjából /Hajdújárási néprajzi tábor kapcsán/ 7 Nap, Szabadka, 1989.VII.7.
 168. Újabb adalékok egy regényhez, 7 Nap, Szabadka, 1989.VII.14.
 169. Palics első tanitója, 7 Nap, Szabadka, 1989.XII.15.
 170. A szabadkai eszperantó mozgalom, Velo ,Subotica,3-4/1990.
 171. Az Automobil Klub szabadkai szekciója, Magyar Szó, Újvidék, 1990.I.6.,13.
 172. Stoczek József emlékére / A szabadkai származású természettudós halálának századik évfordulója alkalmából/ Magyar Szó, Újvidék, 1990.VII.7.
 173. Papp Dániel születési éve, Magyar Szó, Újvidék,1990.XI.10.
 174. Najstariji subotički pečat sa grbom, Subotičke novine, 6.XII 1990.; Rukovet, Subotica, 8-9-10/1991.
 175. Subotica vekovima – Szabadka évszázadai 1391-1991 /Katalog/  Subotica,199l.
 176. Subotica i njeno stanovništvo do 1828. – Szabadka és lakossága 1828-ig, Koreni – Gyökerek 1., Subotica, 1991.
 177. Prvi pomen naziva Subotica u dokumentu 1391.godine – Szabadka nevének első emlitése, Koreni – Gyökerek 1, Subotica, 1991.
 178. Najstariji pečat sa grbom Subotice – Szabadka legrégibb cimeres pecsétje, Koreni – Gyökerek 1, Subotica, 1991.
 179. Popis domaćinstava subotičkog šanca 1720.godine – Szabadka 1720. évi összeirása, Koreni – Gyökerek 1, Subotica, 1991.
 180. O popisu posednika i njihove imovine za razrezivanje poreza po portama 1748.godine – Szent Mária szabadalmazott kamarai mezőváros 1748.évi portális adókivetési összeirása, Koreni – Gyökerek 1, Subotica, 1991.
 181. O popisu domaćinstava privilegovanog komorskog grada Sent Marija 1765.godine – Szent Mária szabadalmazott kamarai mezőváros háztartásainak 1765. évi összeirása, Koreni – Gyökerek 1, Subotica, 1991.
 182. Polaganje završnog kamena gradske kuće 1828.godine – Az 1828. évi szabadkai városháza zárókövének ünnepélyes letétele, Koreni – Gyökerek 1, Subotica, 1991.
 183. Nomina urbis Zabatkiensis 1391-1991, Subotica, 199l.
 184. Subotička javna biblioteka 1890-1918, In: Sto godina Gradske biblioteke u Subotici 1890-1990, Subotica, 1991.
 185. Grad sa bogatom tradicijom – A town of rich tradition, In: Šah-Chess, Subotica,1991.
 186. Jezero iz legendi – The legendary lake, In: Šah-Chess, Subotica,1991.
 187. Kraljevska igra u carskom gradu – The royal game in the imperial tawn, In: Šah-Chess, Subotica, 1991.
 188. Dudás Ödön: Szabadka város története /Uvod, priprema priloga i knjige za štampu/ Subotica, 1991.
 189. Szabadka legrégibb emlitése, Üzenet, 1/1991.
 190. Szabadka névváltozatai irásos forrásokban /A város hatszáz éves evfordulója kapcsán/ Üzenet, Szabadka, 5-6/1991.; Magyar Szó, Újvidék, 1991.IX.14.
 191. Melyik az igazi Cselebi? /A török forditások szabadkai vonatkozású buktatói/ Üzenet, Szabadka, 11-12/1991.
 192. „Szorgalom az ördög párnája“ /Újabb adatok Papp Dániel életrajzához/ Hid, Újvidék, október 1991.
 193. Szabadka legrégibb cimeres pecsétje, Magyar Szó, Újvidék, 1991.XII 28.
 194. Aczél Henrik Szabadkán, Szabadka, 1992.
 195. Egy török dokumentum kapcsán, Magyar Szó, Újvidék, 1992.II.29.
 196. Horgos 490 éves? /A település legrégibb emlitése kapcsán/ Magyar Szó, Újvidék, 1992.IV.4.
 197. Szabadka rövid története 1918-ig /A város első emlitésének 600. évfordulója kapcsán/ Magyar Szó, Újvidék, 1992.VIII.29.
 198. Szabadka és környéke történeti látképei, Magyar Szó, Újvidék, 1992.XII.5.; Levéltári Szemle, Budapest, 4/1993.
 199. A „szent előd“ Palicson /Levéltári adalék Vajda János szabadkai kapcsolatához/ Üzenet, Szabadka, 5-6/1993.
 200. Telcs Ede két levele /Adalék a 45 évvel ezelőtt elhúnyt szobrászművész szabadkai kapcsolatához/ Üzenet, 11-12/1993.
 201. Babits sikertelen szabadkai tanárpályázata, Irodalomismeret, Budapest, 3/1993.
 202. Életek, iratok – Iratok, életek, Forum, Újvidék, 1994.
 203. Szabadka és környéke közép- és törökkori kézművességéről , Tanulmányok Csongrád Megye Történetéből XXI., Szeged, 1994.; Hid, Újvidék, május-július 1996.
 204. Ismét a heti krónikáról /Németh Ferenc irása kapcsán/ Magyar Szó, Újvidék, 1994.V.7.
 205. Thalia papjai Palicson /A fürdőhely szinjátszásának múltjából/ Magyar Szó, 1994.IX.17.
 206. Tanyai iskoláink, 7 Nap, Szabadka, 1994.IX.21.
 207. Krámer Antal és társa szabósága, 7 Nap, Szabadka, 1994.X.5.
 208. Térképrajzok, diszek, cimfeliratok, 7 Nap, Szabadka,1994.
 209. Gimnázium és kápolna, Szabad Hét Nap, Szabadka, 1994.X.27.
 210. Az első katonai felvétel, 7 Nap, Szabadka, 1994.XI.2.
 211. Ludasegyház legkorábbi emlitése, 7 Nap, Szabadka, 1994.XI.16.
 212. Ismét a középkori Ludasegyházról, 7 Nap, Szabadka, 1994.XI.30.
 213. Szabadka első emlitésének kérdései, 7 Nap, Szabadka, 1994.XII.14.
 214. Szabadkai Mihály deák és éneke, 7 Nap, Szabadka, 1994.XII.28.
 215. Lányi Ernő szabadkai évei /Levéltári dokumentumok/ Szabadka, 1995.
 216. Nazivi mesta i stanovnika subotičke nahije prema popisu od 1570. do 1578. godine, Rukovet, 1-3/1995.
 217. Razvoj grada i njegova arhitektura, Rukovet, 7-8-9/1995.
 218. Adatok Szabadka kézművesiparához (1849-1872), Hid, Újvidék, 1-2/1995.
 219. Szabadka falu, 7 Nap, Szabadka, 1995.I.11.
 220. Veresegyház – Verusics, 7 Nap, Szabadka,1995.I.25.
 221. Szabadka városfejlesztése (1867-1918) 1., Épitészet,épitkezés, utcaszabályozás , Családi kör, Szabadka, 1995.II.2.
 222. A középkori Veresegyház nyomában, 7 Nap, Szabadka, 1995.II.8.
 223. Szabadka város fejlesztése (1867-1918) 2., A város „szépségei“ , Családi kör, Szabadka, 1995.II.9.
 224. Szabadka város fejlesztése (1867-1918) 3., Szecessziós épületek, Családi kör, Szabadka, 1995.II.16.
 225. Szabadka mezőváros legrégibb oklevele, 7 Nap, Szabadka, 1995.II.22.
 226. Szabadka városfejlesztése (1867-1918) 4., A szecesszió utolsó hirnökei, Családi kör, Szabadka, 1995.II.23.
 227. Szabadka mezőváros, 7 Nap, Szabadka, 1995.III.8.
 228. Rózsa Sándorról Japánban /Minamizuka Shingo professzor és munkája/ Szabad Hét Nap, Szabadka, 1995.III.9.
 229. Vidékünk középkori hatalmaskodói, 7 Nap, Szabadka, 1995.III.22.
 230. Szabadka városfejlesztése (1867-1918) 5., Gazdálkodik a város, Családi kör, Szabadka, 1995.III.2.
 231. Szabadka város fejlesztése (1867-1918) 6., A legjelesebb épitészek, családi kör, Szabadka, 1995.III.9.
 232. Szabadka város fejlesztése (1867-1918) 7., A „területüköni utak járhatósága“, Családi kör, Szabadka, 1995.III.16.
 233. Szabadka város fejlesztése (1867-1918) 8., Kigyúltak a rég várt gázlángok, Családi kör, Szabadka, 1995.III.23.
 234. Tavankút legrégibb adatai, 7 Nap, Szabadka, 1995.IV.5.
 235. Bácsország, Bácsország, Szabadka, 1995.V.4.
 236. Az első szabadkai nyomdász nyomában /Németh Ferenc: Bittermann Károly és a szabadkai nyomdászat kezdetei, Szabadka, 1994./ Bácsország, Szabadka,1995.V.4.
 237. Jacob von Sandrart térképe (1664), Bácsország, Szabadka, 1995.V.4.
 238. A szabadkai kunok, 7 Nap, Szabadka, 1995.V.10.
 239. Iskolai rendtartás következményekkel /Mozaikok a szabadkai gimnázium múltjából/, Családi kör, Szabadka, 1995.VI.1.
 240. Szilágyi Erzsébet Szabadka környéki birtokai, 7 Nap, Szabadka, 1995.VI.7.
 241. Wolfgang Lazius térképe (1570 előtt), Bácsország, Szabadka, 1995.VI.8.
 242. Adom tuttára mindeneknek … /Adat a bácskai ruszinok telepitéséhez/ Bácsország, Szabadka, 1995.VI.8.
 243. Török Imrét beiktatják szabadkai birtokaiba, 7 Nap, Szabadka, 1995.VI.21.
 244. A szabadkai Szentháromság szobor /A műemlék felavatásának 180. évfordulója kapcsán, Családi kör, Szabadka, 1995.VI.22.
 245. A szabadkai vár ostromlása, 7 Nap, Szabadka, 1995.VII.5.
 246. Látképes szabaduló levelek, Bácsország, 1995.VII.6.
 247. Zsámboky János 1579.évi térképe, Bácsország, Szabadka, 1995.VII.6.
 248. Matthes Zündt és térképe (1567), Bácsország, Szabadka, 1995.VIII.3.
 249. Az elzárt világ titkai /Adatok Szabadka és környéke népei műveltségéhez, Családi kör, Szabadka, 1995.VIII.31.
 250. Gerhardus Mercator és térképe (1585 körül), Bácsország, Szabadka, 1995.IX.7.
 251. A Török és Sulyok család viszálykodása, Bácsország, Szabadka, 1995.X.5.
 252. A Blaeu-cég térképe (1617 táján), Bácsország, Szabadka, 1995.X.5.
 253. Üdvöt és kegyelmet! /Török Imre és rokonainak bevezettetése szabadkai birtokaiba – 1503.április 1./ Bácsország, 1995.X.5.
 254. „Nyakunkon ül még mindig zsarnokunk…“ /Az 1905. évi szabadkai VII. Országos ipartestületi kongresszus/ Családi kör, Szabadka, 1995.X.26.
 255. John Speede és 1626.évi térképe, Bácsország, Szabadka, 1995.XI.2.
 256. Élő történelem /Kalapis Zoltán: Történelem a föld alatt (948-1848), Forum,Újvidék,1995.)/ Bácsország, Szabadka, 1995.XI.2.
 257. Mélyre nyúló gyökereink…./Barangolás magyarországi művelődési intézményekben 1990-1995/ Magyar Szó, Újvidék, 1995.XI.11.
 258. Ajóka ecettel /A palicsi Kisvendéglő múltjából/ Bácsország, Szabadka , 1995.XII.7.
 259. Lázár deák és térképe (1514-1528), Bácsország, Szabadka,1995.XII.7.
 260. Egy Tisza menti város évszázadai /Kanizsa monográfiája. Történeti rész. Az ősidőktől 1848-ig. Fő és felelős szerkesztő: Papp György, Kanizsa, 1995./ Levéltári Szemle, Budapest, 4/1996.
 261. Szabadka rövid története, Szabadka igazgatástörténetéből 1428-1918, Bácsország Könyvek 1., Szabadka, 1996.
 262. Városigazgatás, Szabadka igazgatástörténetéből 1428-1918, Bácsország Könyvek 1., Szabadka,1996.
 263. Szuchich János az első polgármester (1796), Szabadka igazgatástörténetéből 1428-1918, Bácsország Könyvek 1., Szabadka, 1996.
 264. A város polgármestereinek névjegyzéke (1796-1996), Szabadka igazgatástörténetéből 1428-1918, Bácsország Könyvek 1., Szabadka,1996.
 265. Jezerske priče /Iz prošlosti Palića/ Rukovet, Subotica, 1-2-3/1996.
 266. Izgradnja železničke pruge Segedin-Subotica (1864-1869), Ex Pannonia, Subotica, 1/1996.; Rukovet, Subotica, 7-8-9/1996.
 267. A szeged-szabadkai vasútvonal épitése /levéltári adalékok/, Üzenet, Szabadka, 10/1996.
 268. Nicolas Sanson és országtérképe 1689 körül , Bácsország, Szabadka, 1996.I.4.
 269. Hubert Jaillot és 1696. évi országtérképe, Bácsország, Szabadka, 1996.II.1.
 270. Egy pósta térkép a XIX. századból, Bácsország, Szabadka, 1996.II.7.
 271. „Kikérdezendők volnának a falu nénei, jegyzői, papjai….“ /Szabadka és környéke a Pesty-féle helynévgyűjteményben 1.,2.,3./ Bácsország, Szabadka, 1996.II.7., 1996.IV.4., 1996.V.2.
 272. „Nem vagyok sem régész, sem történész….“ /Burány Nándor irása kapcsán/, Magyar Szó, 1996.II.24.
 273. Szabadka céhpecsétjeiről 1., A pecsét divatja, Családi kör, Szabadka,1996.II.29.
 274. Szabadka céhpecsétjeiről 2., Védőszent és cipő, Családi kör, Szabadka, 1996.III.7.
 275. Szabadka céhpecsétjeiről 3., Pajzsmezőben szerszámok, Családi kör, Szabadka, 1996.III.14.
 276. Szabadka céhpecsétjeiről 4., Vörös viaszpecsétek, Családi kör, Szabadka, 1996.III.21.
 277. Szabadka céhpecsétjeiről 5., Rosták, harisnyák, fésűk a pecséten, Családi kör, Szabadka, 1996.III.28.
 278. Görög Demeter és atlasza, Bácsország, Szabadka, 1996.IV.4.
 279. De Wit megyebeosztást ábrázoló térképe 1688, Bácsország, Szabadka,1996.V.2.
 280. „….diszkoszorút fonjanak őseinknek…“, Bácsország, Szabadka, 1996.VI.6.
 281. Martin Stier 1664.évi térképe, Bácsország, Szabadka, 1996.VI.6.
 282. „…az izlés finomitását czélozza…“ /Az „ómoraviczai“ olvasókör múltjából…/, Bácsország, Szabadka, 1996.VII.4.
 283. Marsigli és 1726.évi térképe, Bácsország, Szabadka, 1996.VII.4.
 284. Szabadkaiak az ezredéves ünnepségen, Bácsország, Szabadka, 1996.VIII.1.
 285. Wolfgang Lazius 1556.évi térképe, Bácsország, Szabadka, 1996.VIII.1.
 286. Szabadka mezőgazdasága (1867-1918), Bácsország, Szabadka, 1996,IX.5.
 287. A Sambucus-féle térkép 1579-ből, Bácsország, Szabadka, 1996.IX.5.
 288. Fridericus Glasser 1770.évi térképe, Bácsország, Szabadka, 1996.X.3.
 289. A Berlitz-módszer Szabadkán, Bácsország, Szabadka, 1996.X.3.
 290. Bács-Bodrog vármegye térképe, Bácsország, Szabadka, 1996.XI.7.
 291. A kunok és a jászok elterjedése a középkorban, Bácsország, Szabadka, 1996.XII.5.
 292. Munk Artúr beadványai , Bácsország, Szabadka, 1997.I.9.
 293. Karpe Mihály 1760.évi térképe, Bácsország, Szabadka, 1997.I.9.
 294. Palics évszázadai, Szabad Hét Nap, Szabadka, 1997.I.16.
 295. Képzőművészek levelesládája (1850-1951), Hid, Újvidék, febr.-márc.-április/1997.
 296. Tekintetes Közgyűlés!, Bácsország, Szabadka, 1997.III.3.
 297. Duna-hajózási térkép (1779-1781), Bácsország, Szabadka, 1997.III.6.
 298. Mikoviny és 1750 előtti megyetérképe, Bácsország, Szabadka, 1997.VI.5.
 299. Obeležavanje zajedničkog ciganskog naselja (1912) /Arhivski dokumenti/ Rukovet, Subotica, 7-8-9/1997.
 300. Palićki ciganski orkestri (1860-1918) /Arhivski dokumenti/, Rukovet, Subotica, 7-8-9/1997.
 301. Komor és Jakab szabadkai pavilontervei, Bácsország, Szabadka, 1997.VIII.7.
 302. Társaskocsik, taligák, omnibuszok…., Bácsország, Szabadka, 1997.X.2.
 303. Fürdőhelyen felesleges a könyvtár…., Bácsország, Szabadka, 1997.XI.6.
 304. Ludaš i Ludaško jezero, Ludaški zapisi 1., Subotica, 1997.
 305. Adalékok Szabadka épitészettörténetéhez 1867-1918, Cumania 14., Kecskemét, 1997.
 306. Milkó Izidor és könyvtára /Levéltári dokumentumok/, Subotica, 1997.
 307. A Szabadkai Felső Kereskedelmi Iskola létesitése (1907), Üzenet, Szabadka, 4/1998.
 308. Szabadka története a kezdetektől 1918-ig /Kismonográfia – rész/ Üzenet, Szabadka, 7-8/1998.
 309. Szabadka története a kezdetektől 1918-ig /Kismonográfia – II. rész: A török hódoltság kora, 1526-1686/ Üzenet, Szabadka, 9/1998.
 310. Cigányzenekarok Palicson (1860-1918), Üzenet, Szabadka, 10/1998.; Bácsország, Szabadka, 2/1998.
 311. A Palics fürdő szóban és képekben, Bácsország, Szabadka, 1/1998.
 312. Palics fürdőhely térképvázlata (1884), Bácsország, Szabadka, 1/1998.
 313. Kosztolányi Dezső (?) ludasi festménye, Bácsország, Szabadka, 2/1998.
 314. A Ludasi-tó különleges természetvédelmi terület történelmi tervezete, Bácsország, Szabadka, 3/1998.
 315. A szabadkai városi zeneiskola alapitása (1869) /Levéltári adalékok/ Bácsország, Szabadka, 3/1998.
 316. Ómoravica történetéből /A falu újratelepitésének 210. évfordulója kapcsán 1./ Bácsország, Szabadka, 4/1998.
 317. Dokumentum a szabadkai múzeum és könyvtár „ujjáteremtése ügyében“, Bácsország, Szabadka, 4/1998.
 318. Tovatűnő évszázadok /Egy levéltáros irásaiból/ Szabadka, 1999.
 319. Ómoravica történetéből 2., Bácsország , Szabadka, 1999/január-február.
 320. A szabadkai közkönyvtár (1890-1918), Bácsország, Szabadka, 2000/július-augusztus.
 321. A palicsi fürdőorvos jelentései (1854-1867), Bácsország, Szabadka, 2000/szeptember-december.
 322. Palics kiépitése (1904-1912), Bácsország, Szabadka, 2000/szeptember-december.
 323. Kosztolányi Ludason, Üzenet, Szabadka, 2001. tavasz.
 324. Tovatűnő évszázadok, Helytörténeti irások (1391-1945), Iratvallató II., Szabadka, 2001.
 325. Tovatűnő évszázadok, Helytörténeti irások (1391-1945), Iratvallató III., Szabadka, 2002.
 326. Tovatűnő évszázadok, Helytörténeti irások (1391-1945), Iratvallató IV., Szabadka, 2003.
 327. Palićke šetnje, Subotica, 2003.
 328. Tovatűnő évszázadok, Helytörténeti irások (1391-1918), Iratvallató V., Szabadka, 2004,

Magyar Laszlo Il.ist Su Magyar Laszlo irat MAGYAR LASZLO kep ff

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: