Đorđe Defreševil (George de Frescheville)

Đorđe Defrešvil (George de Frescheville).  Sin Jakova, rođen je u Petrovgradu 23.5.1885. godine. Za suprugu je imao Aleksandru Smirnov. U Subotici se sreće od 1928. do 1938. godine. Po zanimanju je bio elektroinžinjer. Angažovan u subotičkoj firmi Stuboštit. De Fresh F 86 247 Ce VIII 46

F 86 247 Ce VIII 46

„STUBOŠTIT K.D.“

Firma pod tim imenom je registrovana 1932. godine, u obliku komanditnog društva (sudski registar društvenih firmi Ct XI/908 st. 27.). Kao svrha preduzeća je bilo upisano: „obrađivanje drvenih stubova u svrhu zaštite od truleži i prodaja istih“. Tehnologoju za te poslove, i to patentom zaštićenu, imao je unutršnji član firme inženjer elektrotehnike Đorđe Defreševil (George Defrescheville). Spoljni članovi su bili Pera Vujković, Lajoš Bek (Beck) i Henrik Levental (Löwnthal) – trgovaci. Osnivački kapital je iznosio 800 000 dinara. Od 1934. godine se kao jedini vlasnik javlja Pera Vujković. Izvršena je i preregistracija na inokosnu firmu (registar Ce VIII 656 st. 46 ). U daljem periodu, preduzeće će pod imenom „Stuboštit, Frescheville & Co.“ nastaviti da radi, ali više ne u Subotici, nego u Bosni (Zavidovići), sredini bogatijoj sirovinama za tu delatnost – drvenim oblicama.

Đorđe Defreševil je bio zaposlen u firmi „Subotička električna željeznica i osvetljenje d.d.“. Imao je još nekoliko svojih patenata. Izumeo je 1928. godine aparat koji sprečava krađu struje, zatim „betonske košuljice“ za električne stubove i druge.

 

%d bloggers like this: