Dr Marcel Lebl ( Löbl Mársel), advokat

F 86 245 Ce VII 121 Marcel Lebl adv

Marcel Lebl ( Löbl Mársel)  ( Crvenka, 1892 18.5.1892 – Dahau 1945). Otac Salamon (1840-1926), majka Löbl Salamonné rođ. Grosz Irma (1862-1936).

Dr Marcel Löbl je bio  advokat, imao je svoju kancelariju na adresi Krupežićeva (Rudić) 1.

Spadao je u veleposednike, imao je 300 jutara zemlje u Bajši. IAS,F:43. 122.1926 ).

Stradao je u deportaciji subotičkih Jevreja.

 

%d bloggers like this: