Dr Ney Vladislav, lekar za ženske bolesti

dr Ladislav Ney  Dr Ney Vladislav, lekar, ginekolog (Siofok, 18.2.1882.- ? ) Rođen u jevrejskoj familiji. U  Suboticu  je  došao  1911. godine a državljanstvo KSHS primio tek 1924.
putem optiranja.

Vladislav ney
F:278. R. 299/1952 od 1.10.1912. do 1.01.1921. lekar Okružnog ureda za Osiguranje, nadalje šef  akušerskog odela Jevrejske bolnice od 1.7.1931. do 1.2.1943.   Stanovao je na adresi Trg Kralja Petra 2. Nakon završenih studija, posvetio  se ginekološko akušerskoj praksi. Kao specijalista  za ženske  bolesti i porođaje  radio  je  u Jevrejskoj bolnici od 1932. Umire u dubokoj starosti.  Učestvovao je u osnivanju firme  „Korzo Mozi r.t.“ (Korzo bioskop d.d.) kao osnivač – akcionar, kao i u nekoliko drugih akcionarskih društava.

Građa:

IAS,  F. 47, III 29/1925. Molba dr Vladislava Neja (Ney) radi izdavanja dozvole za podizanje kuće sa 4 stana na svojoj parceli u Skadarskoj ulici br. 7. Senatska odluka kojom se molba odbija. Žalba stranke na  takvu odluku, s priloženim situacionim nacrtom. Pozitivna odluka (1926) s dozvolom gradnje izdata od drugostepene vlasti. L:23

%d bloggers like this: