FRANJA SILBERLAJTNER (Szilberleitner Ferenc)

Silberlajtner-Ferenc-238x300

Silberlajtner u mlađim godinama

„Ferenc Silberlajtner. Rođen je 1857. godine u Carigradu, gde se njegov otac, aktivni učesnik Revolucije 1848/49. godine sklonio od odmazde bečkih pobednika. Nakon završenih studija u Budimpešti proveo je nekoliko godina putujući i radeći po evropskim gradovima, da bi 1895. godine kupio subotičku apoteku Kod majke zaštitnice. Te ili naredne godine preduzeo je totalna rekonstrukcija stare i zapuštene apoteke, što je podrazumevalo izradu novog, savremenog mobilijara. Tako je nastao nameštaj koji i danas pleni svojim skladom i lepotom. Kao čovek otvoren za sve novine modernog vremena Silberlajtner je 1901. godine postao vlasnik prvog automobila u Subotici. Zbog toga što nije odgovarao zahtevima savremene farmacije nameštaj je 60-tih godina 20. veka povučen iz apoteke. Posledji put je prezentovan javnosti 1986. godine kada se na velikoj sajamskoj izložbi Subotica predstavljala beogradskoj javnosti. Nakon toga se nalazila u prostorijama Srpskog lekarskog društva u Subotici. Zahvaljujući upornosti mr Imre Bucka nekadašnjeg i mr Svetlane ? Rudinski današnjeg direktora Subotičkih apoteka Silberlajtnerov nameštaj je ponovo dostupan Subotičanima i gostima grada.“  http://www.gradskimuzej.subotica.rs/?page_id=3814

mesar, appotekar Silber.

3

adaptacija lokala nekadašnje apoteke (danas Caffe Hausbrandt)

1471953_10202219568317970_41000433_n

Apotekar mr pf. Franja Silberleitner podnosi 15.9.1926. gradonačelniku žalbu na ponašanje Mladena Prodanovića policijskog kapetana.

M PROD slika

Mladen Prodanović

Franja je pratio majku na saslušanje – raspravu povodom tužbe protiv njihove bivše služavke. Kako su. idući stepenicama, zakasnili, kapetan ih je grubim rečima izbacio, što je izazvalo rekaciju Silberlajtnera. Razgovor je tekao na mađarskom jeziku, a svedočio mu je i Matej Jankač, podbeležnik. Veliki kapetan Cvetko Horvat povodom toga izveštava gradonačelnika nakon obavljene istrage i saslušanja da je:  „…apotekar Silberlajtner dao povoda strogom tonu i energičnom držanju kap. Prodanovića…“ i završava karakterizacijom i difamacijom ličnosti prijavioca: „…koja je politički i suviše obojena mađarskom iredentom i šovinizmom, jer je protiv njega u nekoliko navrata pokretan postupak, te je verovatno, da je skrivena intencija prijavioca: rušenje autoriteta državnih institucija.“  (!!!)

 

Szilberleitner Ferenc 1881-1955

https://www.flickr.com/photos/shalomjerome/2084264021

%d bloggers like this: