Sever Zvekić

Sever Zvekić, rođen u Šandoru 5.01.1899. Mobilisan 10.03.1917. i stupio u 86. pešadijski puk kao đak-redov. Upućen na italijanski front, gde je zarobljen. Iz zarobljeništva se vratio decembra 1919. Nakon toga se, 1920. godine upisuje na Pravni fakultet.  Osnivač –  aprila  1920. godine, sa grupom studenata subotičkog  Pravnog  fakulteta ( Ivan  Amar, Lazar  Turanov) „Studentske diletantske pozorišne trupe“ koja je dobila pravo  da za probe i predstave  svoje amaterske družine jednom nedeljno koristi salu Gradskog pozorišta.

Sever Zvekic

Od 1928. pohađa dokorske studije, koje je okončao 1931. Radio kao advokat i sudija. (F:47. IV 1596/930.Uverenje da sudija Zvekić Sever ima kuću Trg Ćirila i Metoda 9 i ugao Zmaj Jovine i Cara Lazara, na regulacionoj liniji)

Nakon rata ima advokatsku kancelariju u Zmaj Jovinoj 1.

 

 

%d bloggers like this: