Vajar Franja Matuška (Matuska Ferenc szobrász )

F:47. I 275/1925
Predmet u vezi odobravanja istupanja iz državljanstva KSHS Franji Matuški (24.9.1880.-1971)  sinu Jovana i Klare Sabo, vajaru rodom iz Čantavira, koji sa suprugom nemačkog državljanstva živi u Dilingenu, Nemačka, radi njegovog primanja nemačko državljanstvo. Rešenje o istupanju iz državljanstva, podaci o Matuški, podaci, krštenica i pasoš njegove supruge Katarine Held.

jezik: srpski, nemački, l:21

100185153

Matuska Ferenc csantavéri szobrász sírja  http://www.panoramio.com/photo/100185153

%d bloggers like this: