Spomenik Jovanu Nenadu Crnom

Otkrivanje spomenika Cara Jovana Nenada
Velike manifestacije nacionalne svesti.
(prepis iz Zemljodilskog kalendara za prestupnu godinu 1928. str. 9)

Spomenica 1927
Od 27-og novembra 1927. godine krasan spomenik stoji na glavnom mestu
grada i navek nagoveštava našu nekadašnju slavu i narodnu veličinu. Car Jovan i njegovi saradnici Subota Vrlić i Fabijan Literat ovekovečeni su toga dana, kada su se priredile sjajne manifestacije naše nacionalne svesti.
Pripreme su potpuno uspele. Sama svečanost je bila potpuno izvedena a
prisustvovali su svi merodavni faktori, a naroda je bilo preko 30,000.
Svečanost je počela 26-og novembra u subotu pred veče u pola šest sati.
Svečana povorka je na čelu sa g. g. velikim županom Dušanom Manojlovićem, gradonačelnikom dr. Dragutinom Stipićem, komandantom divizije generalom Milivojem Dimitrijevićem i ostalim reprezentatima obišla grad uz svirku vojne muzike i sa bakljadama. Narod je proveo na ulici sve do kasne noći u najboljem raspoloženju. U veče u 8 sati je bila svečana predstava u gradskom pozorištu, kojoj su prisustvovali svi gosti i predstavnici društvenog života. U nedelju 27-og novembra u 7 sati bila je uranka, koji je izveo vatrogasni orkestar. Zatim se izišlo na stanicu za doček Princa Pavla koji je zastupao kralja. Mnogo hiljada naroda se je sakupilo, a zvanično su prisustvovali g. g. veliki župan Dušan Manojlović, gradonačelnik dr. Dragutin Stipić, generali Đokić, Daškalović, Dimitrijević i Damjanović i ostali predstavnici javnog života. Njeg. Visočanstvo Princ Pavle je stigao u 9 sati u dvorskoj pratnji. Svi predstavnici i narod ga je burno pozdravio zatim su održane svečana bogosluženja i u rimokatoličkoj i u pravoslavnoj crkvi. Posle toga je bila svečana sednica, koju je
otvorio predsednik odbora za proslavu g. Mijo Mandić i pozdravio Princa. Zatim je govorio gradonačelnik g. dr. Dragutin Stipić, koji je pozdravio Njeg. Veličanstvo kralja, Kraljevski Dom, Princa Pavla i delegate. Profesor pravnog fakulteta g. dr. Miodrag Aćimović održao je svečan govor, u kojem je izneo značaj proslave, cara Jovana i njegovih saradnika. Ukazao je na to, da je car Jovan udario temelje Vojvodini i da je stekao prava našem življu na ovu pokrajinu.

Car

spomenik krajem dvadestih godina XX veka

Naglasio je pored toga da se otuda datira ime Subotici, koja ovime slavi svoju četristogodišnjicu. Svršetkom svečane sednice počelo se sa otkrivanjem spomenika. Više od 30,000 ljudi se je sleglo na trgu oko spomenika. Narod je burno pozdravio princa Pavla i klicao slavu Caru Jovanu. Predsednik odbora za proslavu g. Mijo Mandić je održao svečan govor u kojem je izneo važnost proslave, Cara Jovana i celog događaja sa nacionalnog i historijskog gledišta. Zatim je otkriven spomenik, kojeg je u ime grada preuzeo gradonačelnik. Princ Pavle je zatim položio srebrn venac sa zlatnim lišćem u ime kralja. Zatim su položeni svi venci i izvedeno defiliranje vojske. Princ Pavle je posle

320px-Tsar_Jovan_Nenad_monument

spomenik danas

11 toga pregledao izložbu slika i odmorio se. U jedan sat je bio svečan banket uz učešće više od 200 gosti. Veliki župan g. Manojlović pozdravio je Kralja i Princa Pavla, na što je odgovorio. Princ u svom govoru pozdravio je prisutne i Suboticu želeći joj lep i bogat napredak. Banket se završio oko 1/2 4 sata, kada je Princ Pavle izišao na stanicu u pratnji i uz ovacije naroda otputovao za Beograd u 4 sata. Pred veče od 5 do 7 sati svirala je vojna muzika u prisustvu mnogo hiljada naroda a u veče je bila u svim prostorijama hotela „Beograd“ narodna zabava, koja je vrlo lepo uspela. Otkrivanjem ovoga spomenika i ovim svečanostima dokazano je, da ova pokrajina bila, i da će navek naša biti.

skica postavljanja

%d bloggers like this: