SUISTORIJA, blog br. 2

https://suistorijablog.wordpress.com/

Subotica nekada

Zahvaljujući velikom i bogatom nasleđu, a još više pisanoj baštini o tome, koja je ostala sačuvana u Istorijskom arhivu Subotica, ovaj blog pokušava da promoviše upravo taj segment, bez koga nema istorije Subotice.

Pecat fKRAMER

F 86 238

86 215

%d bloggers like this: