Popis crkvenih matičnih knjiga u fondu F:451 Istorijskog arhiva Subotica

Za opciju online pretraživanja CMK idite na  link http://e-arhiva.suarhiv.co.rs/ser

F : 451 ZBIRKA CRKVENIH MATIČNIH KNjIGA 1687–1949

Osnovni podaci o fondu

Količina arhivske građe: knj. 322; k. /; traka 29; omota 38; 14,99 m

Jezik građe: latinski, mađarski, slavenosrpski

Stepen sređenosti: registraturski sređen

Informativna sredstva: sumarni inventar, digitalizovani oblik na CD

Kategorizacija: /

Osnovne karakteristike sadržaja građe:

Matične knjige (krštenih, venčanih, umrlih) i indeksi uz matične knjige za godine 1687–1949 sledećih crkvenih opština: Rimokatolički župni ured Sv.Terezije – Subotica, Rimokatolički župni ured Sv. Roke–Subotica, Rimokatolički župni ured Sv.Đurđa – Subotica, Srpska pravoslavna parohija pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg – Subotica, Pravoslavna istočna crkva Sv. Velikomučenika Dimitrija – Aleksandrovo, Rimokatolički župni ured filijala u Aleksandrovu, Evangelističko-augustinsko subotičko-somborsko putujuće svešteničko zvanje, Rimokatoličke parohije u Kunbaji, Rimokatoličke parohije u Kaćmaru,Rimokatolički župni ured Sv. Antuna – Čantavir, Rimokatolički župni ured Sv. Katarine – Ludaš, Rimokatolički župni ured Sv. Petra I Pavla – Bajmok.

Istorijat zbirke: Arhivska građa je preuzeta na osnovu člana 39. Zakona o kulturnim dobrima,595 a shodno Zapisniku o nadzoru nad vođenjem matičnih knjiga i uvida u rad službe ličnog statusa građana matičnog područja Subo tica.596 Preuzimanje je izvršeno 2006. godine.597 Iste godine je formirana Zbirka crkvenih matičnih knjiga 1687–1949.

ARHIVSKA KNJIGA:

 

 

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1756-1773

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1773-1780

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1780-1796

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

9 cm

T

07.07.2006.

1796-1804

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7.5 cm

T

07.07.2006.

1804-1808

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5.5 cm

T

07.07.2006.

1808-1812

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1812-1819

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

10 cm

T

07.07.2006.

1819-1821

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1821-1824

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1824-1827

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1827-1832

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1832-1837

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1837-1841

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1841-1843

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1843-1846

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1846-1848

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1848-1850

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1850-1852

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1852-1853

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1853-1857

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1857-1860

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1860-1862

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

9 cm

T

07.07.2006.

1863-1865

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

9 cm

T

07.07.2006.

1865-1868

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

9 cm

T

07.07.2006.

1869-1871

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1871-1873

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7cm

T

07.07.2006.

1873-1876

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1876-1877

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1877-1879

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1879-1881

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1881-1883

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1883

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1883-1885

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1885-1886

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1886-1888

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1889-1891

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1891

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1892

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1892-1893

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1893-1895

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1895-1896

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1773-1806

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1806-1816

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1816-1824

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1824-1836

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1836-1842

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1843-1852

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1852-1857

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1858-1860

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1861-1862

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1863-1872

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1872-1879

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1879-1882

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1882-1887

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1887-1891

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1892-1896

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1773-1785

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1785-1803

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1803-1813

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1813-1823

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1823-1831

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

9 cm

T

07.07.2006.

1831-1834

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1834-1837

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4  cm

T

07.07.2006.

1837-1843

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1843-1846

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1847-1850

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1850-1851

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1852-1853

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1854-1856

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

10 cm

T

07.07.2006.

1857-1860

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1861-1862

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1863-1864

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1864-1868

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1868-1872

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1872-1874

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1874-1876

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1877-1878

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

2 cm

T

07.07.2006.

1878-1880

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1880-1881

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1881-1884

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1884-1886

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1886-1888

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1888-1890

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1890-1892

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1892-1893

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1893-1894

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1894-1897

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1841-1846

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1846-1852

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1852-1854

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1854-1856

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1856-1867

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1867-1870

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1870-1876

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1876-1883

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1883-1887

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1887-1891

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1891-1895

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1895-1898

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1841-1852

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1852-1863

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1863-1873

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1873-1879

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1879-1889

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1889-1891

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1891-1897

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga.

3 cm

T

07.07.2006.

1841-1851

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1851-1852

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1852-1855

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1855-1856

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1856-1859

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1859-1863

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1863-1868

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1868-1872

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1872-1878

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1878-1882

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1882-1886

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1886-1891

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1891-1894

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1894-1898

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1841-1847

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1848-1852

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1852-1854

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1855-1860

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1860-1868

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1869-1873

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1874-1877

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1878-1882

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1882-1886

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1886-1891

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1892-1895

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1895-1899

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1841-1851

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1852-1859

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1860-1867

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1867-1885

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1886-1891

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1892-1896

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1841-1850

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1851-1855

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1855-1858

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3.5 cm

T

07.07.2006.

1858-1866

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1866-1872

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4.5 cm

T

07.07.2006.

1873-1880

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1881-1886

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1886-1891

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4  cm

T

07.07.2006.

1892-1895

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1895-1900

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1687-1780

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

6 cm

T

07.07.2006.

1781-1800

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1801-1810

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1811-1820

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1821-1830

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1831-1840

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1841-1850

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1851-1860

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1861-1870

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1871-1880

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1881-1890

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

6 cm

T

07.07.2006.

1891-1900

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

6 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1718-1800

Velika crkva – Index matične knjige venčanih

1 index

6 cm

T

07.07.2006.

1801-1839

Velika crkva – Index matične knjige venčanih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1840-1870

Velika crkva – Index matične knjige venčanih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1871-1890

Velika crkva – Index matične knjige venčanih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1891-1900

Velika crkva – Index matične knjige venčanih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1718-1800

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

7 cm

T

07.07.2006.

1801-1820

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

6 cm

T

07.07.2006.

1821-1840

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

7 cm

T

07.07.2006.

1841-1850

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1851-1860

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1861-1870

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1871-1880

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1881-1890

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1891-1900

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1841-1869

Sv. Roko – Index matične knjige rođenih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1870-1876

Sv. Roko – Index matične knjige rođenih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1877-1887

Sv. Roko – Index matične knjige rođenih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1888-1891

Sv. Roko – Index matične knjige rođenih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1892-1895

Sv. Roko – Index matične knjige rođenih

1 index

2 cm

T

07.07.2006.

1841-1948

Sv. Roko – Index matične knjige venčanih

1 index

5 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1841-1866

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1870-1875

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1876-1882

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1883-1886

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1887-1888

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1889-1890

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1891-1915

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1841-1904

Sv. Đorđe – Index matične knjige rođenih

1 index

6 cm

T

07.07.2006.

1841-1942

Sv. Đorđe – Index matične knjige venčanih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1841-1910

Sv. Đorđe – Index matične knjige umrlih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1773-1781

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih, venčanih, umrlih

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1777-1793

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1793-1809

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1809-1819

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1819-1833

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1833-1843

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1843-1852

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1853-1868

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1868-1876

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1876-1887

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1887-1895

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1868-1895

Ex 225

Vaznesenije – P R E P I S   Matičnih knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1744-1773

Vaznesenije – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1777-1807

Vaznesenije – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1808-1854

Vaznesenije – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1855-1868

Vaznesenije – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1868-1895

Vaznesenije – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1744-1773

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1777-1797

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1805-1820

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1821-1832

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1832-1844

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1844-1855

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1855-1867

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1867

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1867-1876

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1877-1889

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006

1889-1894

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

 3 cm

T

07.07.2006

1840-1895

Vaznesenije – indeks matične knjige rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006

1870-1947

Vaznesenije – indeks matične knjige venčanih

1 knjiga

7 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006

1870-1947

Ex 248

Vaznesenije – indeks matične knjige umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1810-1833

Ex 217

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1833-1857

Ex 218

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1857-1884

Ex 219

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1885-1895

Ex 220

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1811-1884

Ex 231

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1885-1895

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga venčanih

1 povez

1 cm

07.07.2006.

1810-1843

Ex 233

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1844-1884

Ex 234

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1851-1943

Ex 244

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Index matične knjige rođenih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1851-1949

Ex 245

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Index matične knjige venčanih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1851-1944

Ex 247

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Index matične knjige umrlih

1 index

2 cm

T

07.07.2006.

1855-1876

Ex 221

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga rođenih

1 knjiga

2 cm

T

07.07.2006.

1876-1885

Ex 222

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga rođenih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1885-1891

Ex 223

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga rođenih

1 knjiga

2 cm

T

07.07.2006.

1891-1901

Ex 224

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga rođenih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1855-1868

Ex 227

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga venčanih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1869-1875

Ex 228

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga venčanih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1876-1891

Ex 229

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga venčanih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1892-1910

Ex 230

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga venčanih

1 knjiga

1 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1855-1869

Ex 235

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1869-1875

Ex 236

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga umrlih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1875-1887

Ex 237

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga umrlih

1 knjiga

2 cm

T

07.07.2006.

1887-1891

Ex 238

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1891-1902

Ex 239

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga umrlih

1 knjiga

2 cm

T

11.08.2006.

1886

Matična knjiga krštenih u rimo.kat. parohiji u KAĆMARU

1 svežanj

1 cm

T

11.08.2006.

1870-1884

Matična knjiga umrlih rimo.kat. KUNBAJA

1 svežanj 5 cm

T

11.08.2006.

1885-1895

Matična knjiga umrlih rimo.kat. KUNBAJA

1 svežanj 4 cm

T

11.08.2006.

1886-1901

Matična knjiga Evangelističko-augustinsko subotičko-somborskog putujućeg gsvešteničkog zvanja

Rođenih:1887-1901

Venčanih: 1887-1901

Umrlih: 1886-1901

1 knjiga

2 cm

T

%d bloggers like this: