Gdje su u Subotici pokapani vojnici iz Hrvatske, a gdje subotičani u Hrvatskoj za vrijeme velikog rata (1914.-1919.)

Gdje su u Subotici pokapani vojnici iz Hrvatske, a gdje Subotičani u Hrvatskoj za vrijeme velikog rata (1914.-1919.), Klasje naših ravni, 5 – 8, Subotica 2014, str.105 – 109. ( Časopis u pdf formatu: klasje-05-08-2014 )

klasje-05-08-2014-105 copy

Rat uvijek donosi užasna razaranja i mnogobrojne žrtve. Pored onih materijalnih nenadoknadive su one ljudske u velikom broju poginulih, osakaćenih, oboljelih.Mrtvi su se morali pokapati. Na subotičkim grobljima  postojala su posebna mjesta gdje su pokapani vojnici. Vojnička groblja nalazila su se u Subotici na srpskom, senćanskom i jevrejskom groblju.[1]

1940 plan

Plan, 1940.

Paganini 2 deo

Mesto Paganinijevog spomenika

1942

Skica za mesta herojskim žrtvama, 1942.

U vrijeme velike vojne Subotica se nalazila daleko od glavnih bojišnica ali je ljudstvo sa ovih prostora ratovalo i ginulo širom zaraćene Europe. To je još uvijek manje istražena i historiografski nedovoljno obrađena tema. Teško je suditi o ukupnim ljudskim gubicima koje je su podnijeli subotičani. Jedan od najboljih izvora za proučavanje broja poginulih svakako su matice umrlih, koje su vodili područni matični uredi. Subotički matični ured, kao državni organ upisivao je poginule vojnike sa točno određenim rubrikama[2]. Zahvaljujući dobroj volji kolege Tibora Molnara iz senćanskog Arhiva, koji je načinio i ustupio na korišćenje popis upravo tog gradiva, saznajemo da je u periodu 1914.-1919. popisano ukupno 1475 palih vojnika. Najveći broj (462) pao je na bojišnicama u Galiciji, zatim u Italiji i na drugim mjestima.  Samo dio njih je i pokopan u Subotici. Vojnici koji su poslati na liječenje u subotiču bolnicu[3] u slučaju da su preminuli, također su pokopani u Subotici.  Koristeći taj popis pronašli smo 7 vojnika (spisak A), zavičajnih u Hrvatskoj (sudeći prema današnjim granicama) čiji su zemni ostatci i danas u Subotici, kao i  14 palih subotičana koji su završili na grobljima u Hrvatskoj (B).

kegyeletapolas_katonasirok Bishotka_02

 A

 1. Kruskin, Leopold razvodnik mađarskog kraljevskog (dalje m. kr.) 25. domobranskog pješadijskog puka. Rimokatolik, 34 godine, otac Petar, majka Jelena, zavičajnost: Zagreb. Preminuo je 10.12.1914. godine u subotičkoj bolnici od posljedica ranjavanja. Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 270/1916.
 1. Kusler, József domobran 25. m. kr. domobranskog pješadijskog puka. Rimokatolik, 23 godine, otac Franjo, majka Franciska, nadničar, zavičajnost Varaždin. Preminuo je 3.12.1914. godine u subotičkoj bolnici usljed rane od metka. Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 273/1916.
 1. Lovricsics, Mihály narodni ustanik (népfelkelő)  25. m. kr. domobranskog pješadijskog puka. Rimokatolik, 36 godine, otac Josip, majka Marija, zavičajnost: Krapinske Toplice. Preminuo je u subotičkoj bolnici 1.04.1915. godine. Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 182/1916.
 1. Neszter, József   pričuvni vojni obveznik 52. carskog  i kraljevskog pješadijskog puka (dalje car. i kr.). Rimokatolik,  23 godine, zavičajanost Darda, zemljodelac, otac Adam, majka Amán Rozália. Preminuo je 27.12.1917. godine u Subotici od posljedica oboljevanja od dizenterije.  Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br.  2181/1917.
 1. Sambolok, József narodni ustanik 25. m. kr.  domobranskog pješadijskog puka. Rimokatolik, 37 godine, otac Jovan, majka Anka Carovski, supruga Katarina Dorolič, zemljodelac, zavičajnost: Zagreb. Preminuo je 3.10.1914.  u subotičkoj bolnici  od posljedica ranjavanja. Upisan u matično knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 274/1916.
 1. Zaplalics, Joszip  narodni ustanik 25. m. kr.  domobranskog pješadijskog puka. Rimokatolik, 39 godine, otac Ferdinand, zavičajnost: Ivanko (žup. Varaždin). Preminuo je u subotičkoj bolnici usled rane od metka 7. 10. 1914. godine. Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 269/1916.
 1. Zsitomjerec, József  pješadinac carskog  i kraljevskog 16. pješadijskog puka. Rimokatolik, 31 godina, otac Mihajlo, majka Janka, zemljodelac, zavičajnost: Garešnica (žup. Bjelovar-Križevci). Preminuo je u subotičkoj bolnici 20. 12. 1914. godine. Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 854/1915.

Ovi poginuli vojnici sahranjeni su na odijeljenom vojničkom dijelu tzv. Senćanskog groblja.  To je bio dio neposredno paralelno sa Senćanskim putem (tada Put Oslobođenja), dijagonale 134 m. i širine 34 m.  Centralni dio zauzimao je spomenik Jožefu Paganiniju.[4]

Spomenik madjarskom vojniku poginulom 1914 g -Bajsko groblje

Spomenik

Nakon rata taj dio je bio vrlo slabo održavan. Iz jednog dopisa u 1933. godini gdje Tehnički odjel izvještava Kulturno-socijano odjeljenje  saznajemo: „Vojničko groblje na Senćanskom groblju u vrlo je žalosnom stanju. Putevi se uopšte ne poznaju kao takvi jer je njihova površina zarasla travom. Osim nekih grobova koji su održavani svi su grobovi u napuštenom stanju, mnogi drveni krstovi su istruli.“[5]

1938

Sačuvana je fotografije mekete uređenog vojničkog groblja, sa ukrasnom ogradom i kapijom, nadgrobnim spomenicima.

maketa

Maketa spomen groblja

Sa izbijanjem novog ratnog sukoba od proljeća 1941. godine, pred gradskim vlastima ponovno se aktualizira problem pokapanja poginulih vojnika, te one određuju upravo i ranije korišteni dio za nove „herojske“[6] žrtve.

42 HOSOK

Popis palih junaka, subotičana – 1942.

B

 1. Alagyics, István narodni ustanik m. kr. 25. domobranskog pješadijskog puka. Rimokatolik, 40 godina (rođ. 1875.), zemljodelac,  otac Ferenc, majka Porolakov Terézia, oženjen. Preminuo u Slavonskom Brodu,  od posljedica malarije 1.1.1916. godine. Upisan u knjigu poginulih m. kra. 6. domobranskog pješadijskog puka pod br. 2659.  Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 2361/1917.
 1. Basics, Palkovics Bódog narodni ustanik 6 m. kr. domobranskog pješadijskog puka. Rimokatolik, zemljodelac, otac Nándor, majka Sztancsevics Mária. preminuo u Vinkovcima 2.2. 1917. godine.  Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 379/1918 .
 1. Györök, István vojnik na vlaku 13. carske i kraljevske  železničke satnije. Rimokatolik, 32 godina, zemljodelac. Preminuo u Vinkovcima 29.10. 1917. godine.  Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 1274/1918.
 1. Kopilovics, Benjámin narodni ustanik  6. m. kr. domobranskog pješadijskog puka. Rimokatolik, 42 godina (r. 1874.),  zemljodelac,  otac Tamás, majka Orcsics Anna. preminuo u Karlovcu  od posljedica upale moždanih ovojnica  3.10. 1917. godine. Upisan u knjigu poginulih m. kra. 6. domobranskog pješadijskog puka pod br. 2709.  Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 926/1918.
 1. Majländer, Mihály pričuvni vojni obveznik 6.  m. kr. domobranskog pješadijskog puka. Izraelitske vjeroipovjesti,  28 godina,  strojar. Preminuo  u Osijeku u vojnoj bolnici 15.9.1914.  Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 1058/1915.
 1. Molnár, Gergely razvodnik 6. m. kr. domobranskog pješadijskog puka. Rimokatolik, 32 godina (r. 1881.), subotički stanovnik, papučar,  otac József, majka Kovács Viktória. preminuo u Zagrebu 9.10.1914.  u bolnici terotorijalne obrane od posljedica ranjavanja na bojnom polju. Upisan u knjigu poginulih m. kra. 6. domobranskog pješadijskog puka pod br. 3005.  Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 1057/1915.
 1. Parti, József narodni ustanik 6. m. kr. domobranskog pješadijskog puka. Rimokatolik, 36 godina, zemljodelac, otac János, majka Dobranovics Veronika. Preminuo u Zagrebu 25.2. 1916. godine. Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 2190/1917 sz. alatt.
 1. Pertics, József pjašadinac carskog i kraljevskog 86. pješadijskog puka. Rimokatolik, 21godina,  subotički stanovnik, zemljodelac,  otac Albert, majka Matkovics Anna. preminuo u Zagrebu u bolnici teritorijalne odbrae od posljedica oboljevanja na bojnom polju 29.12.1914. godine.  Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 1092/1915.
 1. Szántai, Mátyás desetnik 6. m. kr. domobranskog pješadijskog puka. Rimokatolik, 34 godina, zemljodelac, otac Imre, majka Csajkás Julianna. Preminuo u Požegi 1.1.1916. godine.  Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 204/1919.
 1. Szilágyi, György putar 4. carskog i kraljevskog  putarskog bataljona. Rimokatolik, 26godina, zemljodelac, majka Szilágyi Terézia. Preminuo u Županji 26.1. 1915. Godine.  Upisan u matično knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 2256/1915.
 1. Szloboda, József pjašadinac 86. carskog i kraljevskog 86. pješadijskog bataljona. Rimokatolik, 19 godina, nadničar, otac Mihály, majka Bodó Rozália. Preminuo u Bjelovaru  od posljedica ranjavanja na bojnom polju 14.10.1915. godine.  Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 1634/1918 .
 1. Tóth, András narodni ustanik 4. m. kr. domobranskog husarskog  puka. Rimokatolik, 35 godina, krojač,  otac István, majka Kalmár Julianna. Preminuo u Pakracu 6.2.1916. godine.  Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 1060/1916.
 1. Vajgler, József vojnik na vlaku 13. carske i kraljevske  železničke satnije.  Rimokatolik, 32 godina, zemljodelac. Preminuo u Bršadinu 12.9.1916. godine.  Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 2123/1917 sz. alatt.
 1. Vojnics, Antal narodni ustanika 4. m. kr. domobranskog pješadijskog puka. Rimokatolik, 19 godina, nadničar, otac József. Preminuo u  Šibeniku 15.4.1916. godine.  Upisan u matičnu knjigu umrlih Matičnog ureda u Subotici pod br. 1670/1917.
1930 za samoubice

Deo groblja predviđen za samoubice, 1930.

[1] Povijesni arhiv Subotica (dalje PoAS), F:47. II 119/1923. Odgovor mjesnih vlasti na dopis Ministsrstva vjera u vezi planova za koncentriranje manjih vojničkih grobalja u veće.

[2] Pored imena i prezimena, vojničkog položaja tj. čina, vjerosipovjesti, imena oca i majke, supruge, bilježilo se njihovo zanimanje, mjesto zavičajnosti, kao i način i lokacija stradanja.

[3] Ne tako smrtnosan problem koji je rješavala  gradska zdrvastvena služba- fizikat, bilo je širenje veneričnih bolesti kod domaćih i francuskih vojnika.  Zbog toga je izdata i naredba gradskom liječniku (fiziku) da preduzme potrebne mjere za sprečavanje istih. PoAS, F:047.1441.1. XXI-1/1919.

[4] Danas je to uređena i održavana kripta Paganini Jožefa, topničkogkog kapetana koji je .  5. ožujka 1849. godine kako piše na spomeniku, “iskrvario” u revoluconarnoj 1848/49  u bici na Kaponji (kod Mišićeva).  Mađarska nacionalna zajednica redovito polaže vijence na spomenik, obilježavajući time događaje 1848/49.

[5] PoAS, F:275.23.2. Zbirka projkata. Predložen je predračun radova kojima bi se staze osposobile, zasadilo ukrasno drveće (cesltis) pored križeva. Zanimljivo je što su u predmetu objedinjeni planovi i nacrti za uređenje cijelog Senćanskog groblja, kao i dijela tzv. vojničkog groblja od 1932. do 1944. godine.

[6] U istom predmetu imamo spisak 42  herojski palavojnika pokopanih na Senćanskom groblju.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: